21.8.2023 johtoryhmä - Management group meeting

HR koordinaattori Aino Karhu esitteli työsopimusprosessin palvelukuvausta. Työsopimukset valmistellaan Henkilöstöpalveluissa HR-koordinaattorien toimesta. HR-koordinaattorit työskentelevät tiedekuntien/tukipalveluyksiköiden lähipalveluissa. Laaditun dokumentin tarkoitus on kuvata työsopimusprosessin vaiheet ja eri toimijoiden vastuut prosessin eri vaiheissa. Kuvaus koskee tilannetta, jossa henkilö on valittu ilman hakumenettelyä.

Työsopimus tulee laatia ennen työn aloittamista. Tämä on tärkeää, jotta työntekijällä on työsuhteen alusta lähtien voimassa käyttäjätunnukset, vakuutukset, sekä oikeus työterveyden palveluihin. Allekirjoitettu työsopimus on palkanmaksun edellytys. Lähtökohtaisesti työsopimusta ei tehdä takautuvasti. Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, tavoitellaan mahdollisimman pitkää työsuhdetta kerrallaan.

Yllä olevasta visiokuvasta näkee prosessin eri toimijat ja tarkastuspisteet. Kokonaisuudessaan prosessiin tulee varata 2-3 viikkoa. HR tekee lähtökohtaisesti työsopimukset siinä järjestyksessä, kun työsuhteen esitiedot on saatu esihenkilöltä (yksiöiden päälliköiden tulee olla tietoisia).

Maija Belliard palasi Valtiontalouden tarkastusviraston yliopistoille lähettämään TKI-kyselyyn (asiaa alustettu joryssa 7.8.). Belliard on kerännyt aiheesta muutamia kommentteja. Hän valmistelee ITC:ltä lähtevän vastauksen.

Kirsi Aalto kertaa 23.8. järjestettävän laajennetun johtoryhmän ja tiedekuntaneuvoston vuosisuunnitteluun liittyvän iltakoulun ohjelmaa ja aikataulua.

Dekaanihakuun 36 hakijaa. Hakijat löytyvät intran uutisesta. https://intra.tuni.fi/content/news/51152
Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus päättää dekaanien valinnoista rehtorin esityksestä 3.10.2023.

Rehtori Keijo Hämäläinen kutsuu henkilöstön keskustelemaan yhdessä yliopiston johdon kanssa yliopiston työhyvinvointitilanteesta sekä sen kehittämisestä torstaina 21.9. klo 13.30-15.00 Hervannan kampukselle Festian Isoon saliin (FA044). Tilaisuudessa käydään läpi yliopiston työhyvinvointitilannetta sekä keskustellaan tulevista suunnitelmista työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tilaisuudessa on paikalla yliopiston johdon jäseniä rehtoraatista, tiedekunnista sekä palveluorganisaatiosta. Henkilöstöllä on mahdollisuus keskustella rehtorin ja muun johdon kanssa sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja työhyvinvointiin liittyen. Tilaisuus on joustavasti kaksikielinen (suomi ja englanti). Tilaisuus striimataan.

****

HR coordinator Aino Karhu presented the service description of the employment contract process. Employment contracts are prepared in Personnel Services by HR coordinators. HR coordinators work in the local services of the faculties/support service units. The purpose of the prepared document is to describe the stages of the employment contract process and the responsibilities of different actors in the different stages of the process.

Maija Belliard returned to the National Audit Office of Finland universities to send the TKI survey (the matter was initiated in Jory on August 7). Belliard has generally garnered comments. Belliard is preparing the reply from ITC. The answer is internal feedback to the university’s research services, which compiles the actual answer.

23.8. an extended evening school related to the annual planning of the management team and the faculty council will be organized. Kirsi Aalto reviews and refines the plan and schedule.

36 applications received for the posts of Dean at Tampere University.  The Board of Tampere University Foundation sr will decide on the selections for the positions of Deans based on the President’s proposal on 3 October 2023.

President’s invitation: Management’s discussion session on occupational well-being 
President Keijo Hämäläinen invites the staff to join a discussion with the university management regarding the state and development of occupational well-being at the university on September 21 at 1.30-3.00 pm to Hervanta Campus (Festia Iso sali, FA044). The session will cover an overview of the current state of well-being and involve discussions on future plans to enhance it. Members of the university management from the presidents, faculties, and service organisation will be present at the event. The staff will have the opportunity to engage in conversations with the president and other members of the management, ask questions, and provide comments related to well-being. The event will be flexibly bilingual (Finnish and English). It will also be streamed online, and the streaming link will be provided closer to the event.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *