25.10.2021 johtoryhmä - Management group meeting

Opiskelija luennolla

Dekaani Jyrki Vuorinen kutsuu kaikki ITC tiedekunnan opiskelijat yhteisille Zoom-kahveille  3.11.2021 klo 15.30-16.30. Aiheena on kampuskehitys.

Ari  Laitinen esittelee budjettilaskemia vuodelle 2022. Hän on pohtinut myös skenaariota, miltä budjetti näyttää, jos koko henkilökunta on perusrahoituksella. Mielenkiintoinen laskema. Tässä kohtaa onkin mainio tilaisuus muistuttaa projekteissa työskenteleviä kirjaaman tuntinsa huolellisesti projekteille.

Opintopalvelut ovat pyytäneet ehdotuksia suomenkielisistä koulutukista markkinointia varten. Tiedekunta voi ehdottaa 2-3 koulutusohjelmaa halutessaan osaksi hakijamarkkinoinnin toimia. ”Harkinnan mukaan esimerkiksi: vetovoimainen profiloiva koulutusohjelma ja eniten markkinointitukea tarvitseva koulutusohjelma.”

Tiina Toikka kertoo väitöskirjatutkijoiden palkkaohjeista, miten toimitaan muissa tiedekunnissa.

Tiedoksi:asia: Haku koulutus-, tiede- ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoihin 1.-15.11.20221.
Tiedekuntaneuvosto tekee esitykset konsistorille kokouksessaan 24.11.2021.

Tampereen yliopiston ensimmäisten tiedekuntaneuvostojen toimikausi on 1.1.2019-31.12.2022. – Vaalit ensi vuonna.

 

*****

Dean Jyrki Vuorinen invites all ITC faculty students to a joint Zoom coffee on November 3, 2021 from 3.30 pm to 4.30 pm. The topic is campus development.

Ari Laitinen presents budget calculations for 2022. He has also considered the scenario of what the budget will look like if the entire staff is on core funding. An interesting calculation. This is a great opportunity to remind those working on projects to carefully record their hours on projects.

The study services have requested proposals for Finnish-language school grants for marketing. The faculty may propose 2-3 degree programs if desired as part of applicant marketing activities. ”For example, an attractive profiling training program and a training program most in need of marketing support.”

Tiina Toikka talks about the salary guidelines for dissertation researchers, how to work in other faculties.

For information: Subject: Application to the Councils for Education, Science and Social Interaction 1-15 November 20221.
The Faculty Council will make proposals to the Consistory at its meeting on November 24, 2021.

The term of office of the first faculty councils of the University of Tampere is 1 January 2019-31 December 2022. – Elections next year.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *