6.6.2022 johtoryhmässä mm. työsopimuslomakepilotista - Management group meeting

Meillä on vieraana Tiina Huttunen (päällikkö, henkilöstöpalvelut) ja aiheena on työsopimuksiin liittyvä lomakepilotti.  Tulossa on kokeilu, jossa työsopimukseen tarvittavat tiedot toimitetaan Forms-lomakkeella HR-henkilöille. Tavoitteena on nopeuttaa prosessia ja että kaikki tarvittavat tiedot saataisiin kerralla, tällöin vältyttäisiin aikaa vieviltä sähköpostikyselykierroksilta  tai ne ainakin vähenisivät. Toiveena olisi, että muutama PI per yksikkö osallistuisi pilotointiin ja heiltä saataisiin käyttäjäkokemuksia ja parannusehdotuksia. Mikko Valkama lupasi lähettää sähköpostilla muutaman ehdokkaan ja Timo Hämäläinen totesi, että tietotekniikan yksiköstä pilottiin osallistuvat seuraavat, joiden tarvitsee tehdä työsopimuksia.

Seuraavaksi Tiina Toikka kävi läpi henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien aikataulutusta syksylle 2022.

Lisäksi HR-asioihin liittyen muistutus, että syksyllä 2022 alkaa tutkijanuran alkuvaiheen tutkijoille kaksi hyvinvointia ja työn hallintaa tukevaa ryhmää. Väitöskirjatutkijoiden työnohjausryhmässä pääsee kehittämään omaa työtänsä, ratkomaan tutkimustyössä vastaan tulevia ristiriitoja ja parantamaan vuorovaikutustaitoja. Tutkijoiden vahvat voimavarat -ryhmän tarkoituksena on tukea osallistujien työssä jaksamista, palautumista, voimavarojen löytämistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haku on käynnissä nyt. https://intra.tuni.fi/content/news/39957

Johtoryhmän kevään dosenttihakemusten käsittelypäivä on tänään. Dosenttihakemuksia on neljä, Sanna Kumpulainen Atanas Gotchev ja Lauri Hella esittelevät ehdokkaat. Kolme meni jatkoon ja yhdestä pyydettiin täydentäviä tietoja.

Kati Iltasella on tiedotettavaa koulutuksesta:
– valintakiintiöt: lisäaloituspaikat pidetään samalla tasolla kuin aiemmin, mutta sisäisiä siirtoja tulee mm. uuteen energiamurrostutkinto-ohjelmaan ja robotiikkaan siirretään aloituspaikkoja.
– Kati muistuttaa OKM:n erityisavustuksesta, jonka deadline on 17.6.2022 (aihetta käsitelty enemmän jory 23.5.).

Lopuksi käsitellään väitöskirjatutkijoiden palkkapaikkoja ja niihin liittyviä jääviyskysymyksiä. Palkkapaikkoja on 14 kappaletta. Tohtoriohjelmat ovat toimittaneet shortlistat, joista lopulliset valinnat tehdään.

Tiedoksi vielä, että ilmoittautuminen Tienraivaaja-koulutukseen alkaa elokuussa (päivitetty 9.6.). Vastuuhenkilöinä ovat Maija Tervola, ja Päivi Vartiainen.  ”Opetat suomeksi, ja olet miettinyt, miten ottaa muut kuin natiivisuomenkieliset huomioon opetuksessa. Tai opetat englanniksi, ja haluat vahvistaa kulttuuriosaamistasi ja tukea opiskelijoiden suomen kielen kehitystä. ” Koulutus sopii sekä suomeksi että englanniksi opettaville. https://intra.tuni.fi/content/news/40099

*******

We have Tiina Huttunen (Head of the unit | HR Services) as a guest and the topic is a form pilot related to employment contracts. An experiment is coming in which the information required for the employment contract will be provided to HR people using the Forms form. The goal is to speed up the process and get all the information HR needs at once, thus avoiding or at least reducing time-consuming email surveys. It would be hoped that a few PIs per unit would participate in the piloting and receive user experiences and suggestions for improvement. Mikko Valkama promised to send a few candidates by e-mail, and Timo Hämäläinen stated that the following people who need this kind of service will take part in the pilot.

Next, Tiina Toikka went through the scheduling of recruitments according to the personnel plan for the autumn of 2022.

In addition, with regard to HR issues, a reminder that there will be two groups for early career researchers starting in autumn 2022 to support wellbeing and coping at work. In the Professional supervision group for doctoral researchers, you get to study your own working skills, habits and difficult cases you are facing and improve your interaction skills with the group. The Early Career Researchers Network group provides support for coping at work, recovery, the identification of resources, and holistic well-being. https://intra.tuni.fi/en/content/news/39957

The date for processing the title of docent applications is today. There are four applications for a docent, Sanna Kumpulainen, Atanas Gotchev and Lauri Hella present the candidates. Three went on and one was asked for additional information.

Kati Iltanen has information:
– selection quotas: additional places will be kept at the same level as before, but there will be e.g. starting points will be transferred to the new energy breakthrough degree program and robotics.

– Kati reminds us of OKM’s special grant (jory 23.5.), the deadline is 17.6.2022.

Finally, two- and four-year salaried positions for doctoral researchers are discussed. Doctoral programs have provided shortlists from which final selections will be made. The ITC Faculty annually allocates funding to doctoral programmes for salaried positions (employment contract). These doctoral researcher positions are designated as full-time work.

Reminder! Registration for the Pathfinder training begins in August. The persons in charge are Maija Tervola and Päivi Vartiainen.

”Come pave the way for linguistically and culturally proficient teaching and guidance. What should be done for teaching and mentoring in our rapidly internationalizing higher education community? Come and develop linguistically and culturally proficient teaching and guidance!
If you teach in Finnish and have wondered how to take non-native Finnish speakers into account in your teaching. Or you teach in English and want to strengthen your cultural skills and support the development of students’ Finnish language.

Opening meeting 13.9. 9 a.m. to 11 p.m. online. Registration for the Pathfinder training begins in August. The training is suitable for both Finnish and English teachers and we operate mainly in Finnish. Additional information from those responsible for training: Maija Tervola, maija.tervola (at) tuni.fi, Päivi Vartiainen, paivi.vartiainen (at) tuni.fi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *