Johtoryhmän kokous 14.12.2020 - Management group´s meeting

Johtoryhmässä ensimmäisenä katsaus keskiviikkoisen Teams-pikkujoulun valmisteluihin. Uusi kutsu ja ohjeet pikkujouluihin on lähtenyt tänään.

Kirsi Aalto kertoo dosenttihakemuksista. Lisäksi kaikille tiedoksi, että rehtori on myöntänyt dosentin arvon seuraaville henkilöille:

  • Paul Berger, Flexible, thin-film, low power circuitry / Joustava pienitehoinen ohutkalvoelektroniikka
  • Serkan Kiranyaz, cArtificial Intelligence and optimization with applications in healthcare and wellbeing / Tekoäly ja optimointi sekä niiden sovellukset terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin
  • Antti Laine, Journalistiikka, erityisesti urheilujournalismi
  • Sari Merilampi, Tietopohjaiset hyvinvointipalvelut ja -teknologiat / Data-driven well-being services and technology

Seuraavaksi koulutusasioita. Vanhat kurssipalautejärjestelmät korvaava OJP, opintojaksopalautejärjestelmä, otettiin käyttöön syyskuussa. Opintojaksopalautteesta – ja järjestelmästä lisää keskustelua tammikuussa.
Signaalikäsittelystä on tullut ehdotus opettajien huomioimisesta opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella. Keskustelimme millä tavoin voisimme …
Keskustelua harjoittelijoiden haku- ja valintaprosesseista.

HR-asioita:  rekrytointien prioriorisointi 2021 -keskustelu jatkuu viime perjantailta.

Kirjasto on vastannut kysymyksiin Digital Bibliography & Library Project DBLP-importoinnista TUNICRISiin. Toiminto on tulossa parin päivän sisään eli  tutkija voi tuoda sieltä julkaisuja omaan profiiliinsa, mutta automaattinen tuonti ei ole mahdollista.
TUNICRIS-profiilit pitää käydä klikkaamassa julkiseksi. Julkisten määrä on kasvanut 36 > 217.

Keskustelemme yliopiston investointisuunnitelmasta:  tiistaiaamuna on keskustelu, johon osallistuvat mm. staff scientistit.

*****

The management group was the first to review the preparations for Wednesday’s Teams Christmas. A new invitation and instructions for little Christmas have left today.

Kirsi Aalto talks about docent applications. In addition, to inform everyone that the Rector has awarded the title of Docent to the following persons:

  • Paul Berger, Flexible, thin-film, low power circuitry / Flexible low-power thin-film electronics
  • Serkan Kiranyaz, cArtificial Intelligence and Optimization with applications in healthcare and wellbeing / Artificial intelligence and optimization and their applications in healthcare and well-being
  • Antti Laine, Journalism, especially sports journalism
  • Sari Merilampi, Data-driven well-being services and technologies

Next, training issues. OJP, a course feedback system, replacing the old course feedback systems, was introduced in September. There will be more discussion about course feedback – and the system in January.
Signal processing has become a suggestion to take teachers into account based on feedback from students. We discussed how we could …
Discussion of trainee application and selection processes.

HR issues: prioritizing recruitments  debate continues last Friday.

The library has answered questions about the DBLP (the Digital Bibliography & Library Project) import into TUNICRIS. The feature is coming in a couple of days, meaning the researcher can import publications from there into their own profile, but automatic import is not possible.
TUNICRIS profiles must be clicked public. The number of public figures has increased from 36 to 217.

We are discussing the university’s investment plan: there will be a discussion on Tuesday morning, in which e.g. staff scientists.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *