11.4.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Nätyn Näyttelijä ja kamera -kurssilla opettajana Peter Allen Stone
Nätyn Näyttelijä ja kamera -kurssilla opettajana Peter Allen Stone, näyttelijä, ohjaaja ja opettaja Kentackyn yliopistosta (Assistant Professor of Theatre and Head of Acting).

Kirsi Aalto ehdotti, että seuraava dosenttihakemusten käsittely johtoryhmässä on 6.6. 2022. Helmikuussa sovimme, että dosenttihakemukset käsitellään kaksi kertaa lukuvuodessa. Hakemukset pitää ensin käsitellä yksiköiden ohjausryhmissä, käsittelyn pitää olla valmis ennen kesäkuun 6. päivän johtoryhmän kokousta.

Kati Iltanen esitteli Digipedagogisen kehittämisen rahoitushaun ehdotuksia. Hankkeissa oli runsaasti erinomaisia esityksiä, nyt tarvitsee ehkä tehdä kehittämisideoiden priorisointia. Asia tulee uudelleen käsittelyyn, sillä hakemuksiin on syytä perehtyä lisää ja kysyä hieman lisätietoja hakijoilta.

Tiina Toikka oli selvitellyt Timo Hämäläisen pyynnöstä soveltuvuusarviointien tekemistä kevennettynä rekrytoinneissa  tietyille positioille. Ja vastaus on kyllä, kevennykset ovat mahdollisia tietyissä tapauksissa. Toikka ja Hämäläinen jatkavat asian tiimoilta keskustelua.

Tiedoksi, että  yliopiston vuosikertomus 2021  löytyy intrasta (uutinen Tampereen yliopiston vuosi 2021). Lisäksi yliopiston hallitus on hyväksynyt Tampereen korkeakoulusäätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021, konsernin varsinaisen toiminnan liiketappio pieneni ja sijoitusvarallisuuden arvo ja sen myötä laskennallinen tulos kasvoivat merkittävästi. Konsernin tilikauden tulos oli voitollinen.  Aiheesta lisää intrassa.

****

Kirsi Aalto proposed that the processing of the next docent applications in the management team be 6.6. 2022. In February, we agreed that docent applications will be processed twice a academic year. There has been a desire to streamline the process. Applications will first be processed in the unit’s guidance groups, which must be completed by 6 June.

Kati Iltanen presented the proposals for funding for digital pedagogical development. There are plenty of excellent presentations, now it may be necessary to prioritize development ideas. The matter will be re-examined, as there is a need to read more about the applications and ask the applicants for a little more information.

Please note that the university’s annual report 2021 can be found on the intranet (Tampere University’s year 2021). In addition, the Tampere University Foundation Group’s operating loss on ordinary operations decreased and the value of investment assets – and consequently the deferred result – grew significantly. The Group made a profit in the financial year. More on this topic in the intranet.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *