Studying languages and communication

This blog will give you news related to studying languages and communication at TAMK.

All the instructions for students related to languages and communication can be found in TUNI Intra Student’s Guide under Studying languages. There you will find information about for example bachelor’s and master’s degrees, elective language studies, preparatory language studies, cross-institutional and cross-campus studies, CampusOnline, credit transfer for prior language studies, exemption from language studies, retake examinations, final thesis, support for learning, and international affairs.

Links

In this section, you will find links to a wide range of language resources which have been recommended by TAMK language and communication teachers. You can find useful websites, self-study materials, grammar exercises, journals in different languages and much more. The resources can be used for independent language study, or to help you with your work on different language courses. If you find other online resources which you think should be included on this page, please mention them to your language teachers.

All languages

PromentorWeb: self-study courses in Finnish, Swedish, English and German providing a wide variety of practice tasks and exercises.
EURES – Practical training placements in Europe
Bab.la – Dictionary, exercises and practical training placements

English

Grammar & vocabulary resources

Lexipedia
English Language (ESL) Grammar Quizzes
English Club
Englishpage.com
Prepositions and phrasal verbs
Language test of Open University of Helsinki
BBC – Learning English

Media

BBC / BBC – Video News
CNN / CNN – Video News
The Times
The Guardian
The New York Times
The Washington Post
Helsinki Times
Breaking News English

Applying for work & practical training placements

Europass

Swedish

Grammar & vocabulary resources

Nätfräsch
Svenska och arbetsliv för invandrare
Språknäts länksamling
Sfi-länkar
Svenska Akademiens ordbok

Media

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Hufvudstadsbladet
SVT
Sveriges radio

German

Grammar & vocabulary resources

DVG – Deutsche Virtuelle Grammatik
DAF – Deutsch als Fremdsprache

Media

Deutschland Online
Tagesschau
ZDF.de
Deutsche Welle
Dradio.de
Süddeutsche Zeitung
Spiegel
Focus
Goethe Institut Finnland

Applying for work & practical training placements

Praktika.de
Ausbildung, Studium und Arbeit im Ausland

Russian

Setka – Links for Russian studies

Finnish

Arkipäivän suomea maahanmuuttajille
Kirjoittajan ABC
Nykyajan kielenopas
NettiNeuwonen
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus
Akun ja Pellen Kielikoje
YLE – Supisuomea

Publications

In this section, you will find a list of publications written by TAMK language and communication teachers:

2022

Hanska, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2022. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita Publishing Oy. ISBN 978-951-37-8327-3.

Hanska, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2022. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Digikirja. Edita Publishing Oy. ISBN 978-951-37-8329-7 (organisaatiolisenssi ISBN 978-951-37-8330-3).

Leikomaa, Marianna; Sintonen, Sanna & Ruhalahti, Sanna. 2022. Osaamismerkkejä? JOO! TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/osaamismerkkeja-joo/

2021

Abruquah, Emmanuel. 2021. From Classroom to Online: Experiences of Online Teaching and Learning. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Annala, Henri & Abruquah, Emmanuel. 2021. KiVAKO UniTandem: Online Peer Language Learning. Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121560648

Granlund, Johanna & Hakala, Ella. 2021. Kieltä ja työtä – Työharjoittelu osana maahanmuuttajaopiskelijan suomen kielen taidon vahvistamista. Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121560648

Hakala, Ella. 2021. Saavutettavuuden merkitys kasvaa poikkeusoloissa. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Hakala, Ella & Granlund, Johanna. 2021. Kielitietoisemmaksi opettajaksi – miksi ja miten? TLC-blogi. Tampere: Tampereen korkeakouluyhteisö. https://www.tuni.fi/tlc/kielitietoisemmaksi-opettajaksi-miksi-ja-miten/

Hanska, Sari; Huhtala, Sissi & Seppälä, Minna. 2021. Yhteistyöllä erkkaa verkkoon – erityispedagogiikan digipilotti. Jatkuvan oppimisen ekosysteemi: monipuolisilla kokeiluilla kohti alueellista synergiaa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-59-5

Kastari, Mervi. 2021. Korkeakouluopiskelijan suomen kielen taitotarpeet ja niiden huomiointi. TLC-blogi. Tampere: Tampereen korkeakouluyhteisö. https://www.tuni.fi/tlc/korkeakouluopiskelijan-suomen-kielen-taitotarpeet-ja-niiden-huomiointi/

Kastari, Mervi & Piikkilä, Eija. 2021. Maahanmuuttaneet ja korkeakoulutus Tampereella – Korko-hankkeen loppuseminaarin antia. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/maahanmuuttaneet-ja-korkeakoulutus-tampereella-korko-hankkeen-loppuseminaarin-antia/

Kinnunen, Riku-Matti. 2021. Kansainvälisyyskoordinaattori opiskelijan oivalluttajana ja ohjaajana. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Kivinen, Pirkko & Korpela, Annina. 2021. Määrätietoisesti myrskyn läpi – kriijohtamisen ja viestinnän oppivuosi. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://sites.tuni.fi/tamk-julkaisut/pedagogiset-ratkaisut/maaratietoisesti-myrskyn-lapi-kriisijohtamisen-ja-viestinnan-oppivuosi-pirkko-kivinen-ja-annina-korpela/

Kopperoinen, Anne & Abruquah, Emmanuel. 2021. English as a Lingua Franca (ELF) at Universities of Applied Sciences. TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. https://sites.tuni.fi/tamk-pub/pedagogical-innovations/english-as-a-lingua-franca-elf-at-universities-of-applied-sciences/

Korpela, Annina. 2021. Esiintymistaitoja etänä – kokemuksia puheviestinnän opintojaksosta tekniikan alan opiskelijoille. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Laasenaho, Kari; Lauhanen, Risto & Lähteenmäki, Eija. 2021. Hiilineutraali yritys -opas. Esipuhe. SeAMKin julkaisusarja. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101041027

Leikomaa, Marianna. 2021. Being Boring – Are You an Online Snoozefest? TAMK-conference 2021. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-55-7

Leikomaa, Marianna. 2021. Zoom Fatigue – It’s Real! “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Lähteenmäki, Eija. 2021. Siirtyminen TalenttiTehtaaseen toi sekä vapautta että vastuuta. BioHub Annual 2021. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.lehtiluukku.fi/lue/biohub_annual/1-2021/289278.html 

Lähteenmäki, Eija. 2021. Vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen opintojakso verkossa lisäsi metsätalouden opiskelijoiden työelämävalmiuksia. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Lähteenmäki, Eija; Saarinen, Kirsi & Kenttälä-Koivumäki, Tiina. 2021. Hyvä artikkeli on kiinnostava ja vaikuttava lukukokemus. TAMK-konferenssi 2021. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-55-7

Markkula, Lotta. 2021. Koronaetäisyyksien pitäminen osoitti opettajatuutorille läsnäolon merkityksen. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Marttila, Liisa & Lähteenmäki, Eija. 2021. TAMKjournal – verkkolehti avoimena ammatillisen kirjoittamisen oppimisympäristönä. Kreodi. Kajaani: AMKIT-konsortio. https://www.kreodi.fi/arkisto/artikkelit/tamkjournal-verkkolehti-avoimena-ammatillisen-kirjoittamisen-oppimisymparistona.html

Myllymäki, Sari. 2021. Oppimisvaikeudet voidaan huomioida myös etäopetuksessa. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Myllymäki, Sari & Sahinoja, Hanna. 2021. Kohtaamisia kahdella kielellä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/kohtaamisia-kahdella-kielella/

Myllymäki, Sari; Tervajärvi, Lasse; Kvist, Anita & Vestö, Nina. 2021. Dialogia: akuuttihoitoa kahdella kotimaisella kielellä: Akutvård på två inhemska språk. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-62-5 

Saarinen, Kirsi. 2021. From Covid-19 to Assessment in Online Language Courses – a Few Challenges and Possibilities. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Saarinen, Kirsi. 2021. Peukuilla ja ilman – oppimisen edistäminen palautteen avulla etäopetuksessa. TAMK-konferenssi 2021. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-55-7

Saarinen, Kirsi. 2021. Reflektion ihanuus ja kurjuus. Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121560648

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2021. Muutoksen edessä. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2021. Uusille poluille. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

Touronen, Mari. 2021. Hoitotyön ammatillista kielitaitoa kehittämässä TOKASA-hankkeessa. Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121560648

Tuohimäki, Petri. 2021. Observations on How to Manage and Motivate a Large Student Group on Online Language Course. “Maaliskuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”: kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-64-9

2020

Annala, Henri & Myllymäki, Sari. 2020. KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2020. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.tamk.fi/documents/10181/60405/TAMK-konferenssi-2020.pdf

Granlund, Johanna & Hakala, Ella. 2020. Näkymättömästä näkyvää – kielitietoisuus on avain jatkuvaan kielen oppimiseen. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2020. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.tamk.fi/documents/10181/60405/TAMK-konferenssi-2020.pdf

Hiipakka, Marita; Arminen, Perttu; Asikainen, Eveliina; Kanto, Piia; Korhonen, Maarit; Kukkasniemi, Nina; Viljamaa, Manne & Lähteenmäki, Eija. 2020. Kiertotalous-AMK-hankkeesta oppimateriaalia yhteiseen käyttöön. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/kiertotalous-amk-hankkeesta-oppimateriaalia-yhteiseen-kayttoon/

Hiipakka, Marita & Lähteenmäki, Eija. 2020. Osaaminen ja osallisuus edistävät siirtymistä kiertotalouteen. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/osaaminen-ja-osallisuus-edistavat-siirtymista-kiertotalouteen/

Hiipakka, Marita; Lähteenmäki, Eija; Kanto, Piia; Korhonen, Maarit; Kämäri, Tiiti & Nikkilä, Arto. 2020. KiertotalousAMK-hankkeen päätöswebinaarissa summattiin yhteisiä saavutuksia. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/kiertotalousamk-hankkeen-paatoswebinaarissa-summattiin-yhteisia-saavutuksia/

Kinnunen, Riku-Matti. 2020. TAMKin tekniikan kansainvälisyysviikko koulutusalansa kehittäjänä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/tamkin-tekniikan-kansainvalisyysviikko-koulutusalansa-kehittajana/

Leikomaa, Marianna; Ruhalahti, Sanna & Sintonen, Sanna. 2020. Osaamismerkkejä jatkuvan opiskelun tukemiseen ja ohjaamiseen. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/osaamismerkkeja-jatkuvan-opiskelun-tukemiseen-ja-ohjaamiseen/

Leikomaa, Marianna & Tuohimäki, Petri. 2020. Teams on All Sides of the Podium. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2020. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. https://www.tamk.fi/documents/10181/60405/TAMK-konferenssi-2020.pdf

Lähteenmäki, Eija & Hiipakka, Marita. 2020. Hanketiimin yhteinen kirjoittamisprosessi vaatii neuvottelua ja tuottaa oppimista. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/hanketiimin-yhteinen-kirjoittamisprosessi-vaatii-neuvottelua-ja-tuottaa-oppimista/

Oksanen, Marja. 2020. Insinööriksi myös maahanmuuttajataustalla. Toolilainen 2/2020, s. 22. Helsinki: TOOL. http://www.tool.fi/wp-content/uploads/2020/05/TOOL_2_2020_Netti-1.pdf

Saarinen, Kirsi. 2020. Oppimisympäristö oppimisympäristössä. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2020. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.tamk.fi/documents/10181/60405/TAMK-konferenssi-2020.pdf

Silvennoinen, Pauliina; Lähteenmäki, Eija; Knuuttila, Kirsi & Moilanen, Tarja. 2020. Kiertotalouskoulusta osaamismerkki opettajille. Teoksessa Tyni, Sanna; Laasasenaho, Kari; Malve-Ahlroth, Sara; Haapea, Pia; Rosendahl, Anna-Riikka; Suominen, Jenni; Engblom, Ilona; Virta, Marketta & Ylisuvanto, Sini (toim.) Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin. Lapin ammattikorkeakoulu. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset. KiertotalousAMK-hanke. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-362-1

2019

Abruquah, Emmanuel. 2019. Global Virtual Teams (GVT) for Business Students. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2019. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi-2019.pdf

Antila, Heli & Hanska, Sari. 2019. Miten auttaa ja tukea näkymätöntä? Kaksikielistä pohdintaa Vaasan korkeakoulujen henkilöstön kanssa. OHO-blogi. OHO!-hanke. https://ohohanke.fi/2019/05/20/miten-auttaa-ja-tukea-nakymatonta-kaksikielista-pohdintaa-vaasan-korkeakoulujen-henkiloston-kanssa/#more-1897

Antila, Heli & Hanska, Sari. 2019. Työpajatyöskentelyn antoisuus ja riittämättömyys. TAMK-blogi. OHO!-hanke. http://tamk-blogi.tamk.fi/tyopajatyoskentelyn-antoisuus-ja-riittamattomyys/

Antila, Heli & Lähteenmäki, Eija. 2019. Virtain metsä- ja liiketalouden opiskelijat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/virtain-metsa-ja-liiketalouden-opiskelijat-pohtivat-yhteistyomahdollisuuksia/

Asikainen, Eveliina; Hanhimäki, Merja; Hiipakka, Marita; Lähteenmäki, Eija; Nieminen, Mika & Owston, Taru. 2019. Kiertotalous on oivalluksia tehdä asioita toisin. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/kiertotalous-on-oivalluksia-tehda-asioita-toisin/

Hanska, Sari. 2019. Mitä lukemisen taidon ja matematiikan oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan?. OHO-blogi. OHO-hanke. https://ohohanke.fi/2019/06/24/mita-lukemisen-taidon-ja-matematiikan-oppimisvaikeuksilla-tarkoitetaan/#more-1990

Hanska, Sari. 2019. Oppimisen olohuonetukee ja sparraa aikuista. OHO-blogi. OHO-hanke. https://ohohanke.fi/2019/05/20/oppimisen-olohuone-tukee-ja-sparraa-aikuista/

Hanska, Sari. 2019. Selektiivinen mutismi – ahdistavan vaikea puhua. OHO-blogi. OHO!-hanke. https://ohohanke.fi/2019/08/25/selektiivinen-mutismi-ahdistavan-vaikea-puhua/

Hiipakka, Marita; Owston, Taru & Lähteenmäki, Eija. 2019. Kielten ja viestinnän opettajat kiertotalousasioiden äärellä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakouulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/kielten-ja-viestinnan-opettajat-kiertotalousasioiden-aarella/

Hiipakka, Marita; Owston, Taru & Lähteenmäki, Eija. 2019. Kiertotalous näkyväksi TAMKin tutkinto-ohjelmiin. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2019. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi-2019.pdf

Leikomaa, Marianna & Annala, Henri. 2019. Continuation in International Course Collaboration. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2019. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi-2019.pdf

Leikomaa, Marianna & Annala, Henri. 2019. International Course Collaboration – Introducing New Partners. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. https://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2019/05/10/international-course-collaboration-introducing-new-partners/

Leikomaa, Marianna; Liikanen, Eeva & Levo-Aaltonen, Sirpa. 2019. Opettajien yhteistyö digipedagogiikan mahdollistajana. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/opettajien-yhteistyo-digipedagogiikan-mahdollistajana/

Leikomaa, Marianna & Tuohimäki, Petri. 2019. International On-line Collaboration within a Course – Panic and Pitfalls. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. https://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2019/05/10/international-on-line-collaboration-within-a-course-panic-and-pitfalls/

Levo-Aaltonen, Sirpa; Kallinen, Katri; Mäkelä, Reijo; Löfgren, Eriika & Haukijärvi, Tarja. 2019. Ruotsin kielen polkuopintomalli tekniikan alalla. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/ruotsin-kielen-polkuopintomalli-tekniikan-alalla/

Saarinen, Kirsi. 2019. Englantia opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajille. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/englantia-opiskeluterveydenhuollon-terveydenhoitajille/

2018

Abruquah, Emmanuel & Dósa, Ildikó. 2018. Using Telecollaboration in Teaching ESP. In Koivunen M., Korvenpää U. (Eds.)., Tehdään tulevaisuus yhdessä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 4.–5.10.2018 Xamkissa Mikkelissä., In: Xamk Kehittää 50, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-344-101-9

Granlund, J. & Laitala, H. 2018. Kieli keskiössä. Teoksessa Hirard T.& Eskola-Kronqvist A. (toim). Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen. HAMKin e-julkaisuja 6/2018. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 129 – 139. http://www.theseus.fi/handle/10024/152387

Hanska, Sari. 2018. Ajanhallinta ja opintojen päällekkäisyys korkeakouluopiskelijoiden haasteina. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/ajanhallinta-ja-opintojen-paallekkaisyys-korkeakouluopiskelijoiden-haasteina/

Hanska, Sari. 2018. Korkeakouluopintoja hankaloittavat hyvinvoinnin haasteet. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/korkeakouluopintoja-hankaloittavat-hyvinvoinnin-haasteet/

Hanska, Sari. 2018. Saavutettavuusvinkkejä Tukholmasta. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/saavutettavuusvinkkeja-tukholmasta/

Hanska, Sari & Antila, Heli. 2018. Korkeakoulujen saavutettavuus sirpaletietona verkkosivuilla. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/korkeakoulujen-saavutettavuus-sirpaletietona-verkkosivuilla/

Husu, Hanna; Palosaari, Tarja; Sallila, Joni & Uusikulku, Riina. 2018. Valinnanvapauden, autonomian ja motivaation merkitys itseopiskelussa. Digijoujoun blogi. http://digijoujou.blogspot.com/2018/11/valinnanvapauden-autonomian-ja_19.html

Ketko, Maiju & Myllymäki, Sari. 2018. Lukiseulasta apua lukivaikeuden varhaisempaan tunnistamiseen. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/lukiseulasta-apua-lukivaikeuden-varhaisempaan-tunnistamiseen/

Korpela, Annina. 2018. Kohtaamisia työpaikalla – viestintä ja vuorovaikutus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäjinä. Teoksessa Korpela, A. & Murtomäki, P. (toim.) LOG INNO – tuottavuutta työhyvinvoinnista
metsä- ja kuljetusalan yrityksille. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 110, 78 – 91. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/110-Log-inno.pdf

Korpela, Annina. 2018. Liiketoiminnan vauhdittajia kasvaa Y-kampuksen Growthmakers-ohjelmassa. Tampere3-blogi. Tampere: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu & Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.tampere3.fi/blogi/artikkelit/28/liiketoiminnan_vauhdittajia_kasvaa_y-kampuksen_growthmakers-ohjelmassa/

Korpela, Annina. 2018. TAMKissa suunnitellaan suuria – liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä vahvistava opintokokonaisuus starttaa syksyllä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.
http://tamk-blogi.tamk.fi/tamkissa-suunnitellaan-suuria-liiketoiminnan-kasvua-ja-kansainvalistymista-vahvistava-opintokokonaisuus-starttaa-syksylla/

Kuparinen, K., Rajala, S., Granlund, J. & Laitala, H. “Olen saanut hyvää potkua sinusta” : yksilölähtöinen ja ammatillinen suomen kielen koulutus sairaanhoitajan työssä. Teoksessa Hirard T.& Eskola-Kronqvist A. (toim). Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen. HAMKin e-julkaisuja 6/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu, 76 – 91. http://www.theseus.fi/handle/10024/152387

Leikomaa, Marianna & Annala, Henri. 2018. English Speaking & Listening – International On-line Course & Student Experience. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2018. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi2018.pdf

Lindell, Mikael; Hiipakka, Marita & Lähteenmäki, Eija. 2018. Valmentajuus tuo ja luo uutta. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/valmentajuus-tuo-ja-luo-uutta/

Lähteenmäki, Eija. 2018. Metsäopiskelijat metsäneuvojina – TAMKin ja TaY:n opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja yhdessä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/metsaopiskelijat-metsaneuvojina-tamkin-ja-tayn-opiskelijat-oppivat-vuorovaikutustaitoja-yhdessa/

Metsäportti, Minna. 2018. Specialised Professional English for Neonatal Nurses. TAMK International blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2018/06/05/specialised-professional-english-for-neonatal-nurses/

Saarinen, Kirsi; Markkanan, Ulla & Lähteenmäki, Eija. 2018. Opettajatiimin kokemuksia hankesuunnittelusta. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2018. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi2018.pdf

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2018. Multiprofessional Collaboration in an Online English Course. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2018. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi2018.pdf

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2018. Engineering and Health Care Students Doing Fast Track English Together. TAMK International blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2018/05/24/engineering-and-health-care-students-doing-fast-track-english-together/

Tillander, Kristiina. 2018. Vermestä voimaa – Vertais-ryhmämentorointi tukemassa opettajan jaksamista ja ammatillista kehitystä. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2018. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi2018.pdf

Vaara, Riikka-Liisa & Lähteenmäki, Eija. 2018. Fysiikan ja äidinkielen opetuksen integroinnilla valmiuksia insinööriopintoihin. Virke 3/2018, 12–15.

2017

Abruquah, Emmanuel. 2017. Effective Telecollaboration in the Digital Age. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Annala, Henri; Jokipakka, Kirsi; Laiho, Sanna & Kalliomäki-Linnas, Tarja. 2017. A Mosaic of Cultures – Experiences from EAIE 2017. TAMK International Blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2017/10/02/a-mosaic-of-cultures-experiences-from-eaie-2017/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. Creating an On-line Course with a Foreign Partner. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. International Collaboration through International Collaboration. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/international-collaboration-through-international-collaboration/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. Kansainvälisen ja monialaisen verkkokurssin rakentaminen. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Granlund, Johanna. 2017. Aiemman koulutuksen vaikutus hoitotyön opiskelijoiden tekemien kielivirheiden määrään ja laatuun. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Hanhimäki, Merja & Lähteenmäki, Eija. 2017. Kykylaakso/BioHub opettaa, miten yrityksissä toimitaan. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/kykylaaksobiohub-opettaa-miten-yrityksissa-toimitaan/

Hanska, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2017. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Digikirja. Edita Publishing Oy.
https://www.editapublishing.fi/tuote/ga-med-vinst-affarssvenska-for-hogskolor-digikirja-organisaatiolisenssi

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2017. Kansainvälinen viikko korkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajien verkostoyhteistyötä edistämässä. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2017. Opiskelijoiden kieli- ja viestintäopintojen ohjaaminen ammattikorkeakouluissa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/opiskelijoiden-kieli-ja-viestintaopintojen-ohjaaminen-ammattikorkeakouluissa/

Karhumäki, Matti; Metsäportti, Minna & Tuohimäki, Petri. 2017. Dear Patient – English for Nursing. SanomaPro.

Kukkonen, Harri & Owston, Taru. 2017. The Shock of Entering TAMK, Finland – and learning. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/the-shock-of-entering-tamk-finland-and-learning/

Leikomaa, Marianna & Tuohimäki, Petri. 2017. Suddenly, a Wild Collaboration Opportunity Appears! In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/suddenly-a-wild-collaboration-opportunity-appears/

Lintunen, Helena. 2017. Opiskelijat toimivat työelämälähtöisesti. Sähkömaailma, helmikuu 2017, s. 16.

Lähteenmäki, Eija & Vaara Riikka-Liisa. 2017. Opettajien tiimityöstä lisäarvoa mittaamisen ja raportoinnin opettamiseen. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Metsäportti, Minna & Saarinen, Kirsi. 2017. A Fast Track to Professional English – Engineering and Health Care Students Collaborating in an Online Course. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/a-fast-track-to-professional-english-engineering-and-health-care-students-collaborating-in-an-online-course/

Metsäportti, Minna & Saarinen, Kirsi. 2017. Fast Track English for Engineering and Health Care students started again! TAMK International Blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2017/09/26/fast-track-english-for-engineering-and-health-care-students-started-again/

Metsäportti, Minna; Tuohimäki, Petri & Abruquah, Emmanuel. 2017. Students as Creators in the Digital Age. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/students-as-creators-in-the-digital-age/

Nieminen, Mika; Owston, Taru; Hanhimäki, Merja; Szabo, Hilda; Viskari, Eeva-Liisa; Miekkala, Ulla; Suominen, Jukka; Mäkinen, Erkki & Kivikangas, Timo. 2017. New Student Admission System to the Degree Programme in Energy and Environmental Engineering. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Peltonen, Taina & Lähteenmäki, Eija. 2017. Tarkennuksia TAMKin lähdeviittauskäytänteisiin. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/tarkennuksia-tamkin-lahdeviittauskaytanteisiin/

Pihlajarinne, Hanna; Haapakangas, Ville & Annala, Henri. 2017. First Experiences from “How to Design an Online Course” for TAMK Teachers. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Rajala, Sirpa; Hakala, Ella; Kuparinen, Kristiina. 2017. Taipumusta tarvitaan sairaanhoitajan urareitin jokaisessa vaiheessa. SUOMEN-opettajat 2/2017.

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2017. Kielikylpylä-projektissa opitaan viestintätaitoja työelämäympäristössä. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2017. A Fast Track to Professional English – Engineering and Health Care Students Studying Together in an Online Course. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2017. Yhteinen Fast Track English tekniikan ja terveysalan opiskelijoille starttasi kolmannen kerran! TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/yhteinen-fast-track-english-tekniikan-ja-terveysalan-opiskelijoille-starttasi-kolmannen-kerran/

Sallila, Joni; Mäkelä, Reijo; Myllymäki, Sari; Kallinen, Katri & Hanska, Sari. 2017. Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa (osa 2). TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/natsvenska-ruotsin-kielen-valmentavan-verkkokurssin-toteuttaminen-monialaisessa-ammattikorkeakoulussa-osa-2/

2016

Abruquah, Emmanuel; Dosa, Ildiko & Duda, Grażyna. Telecollaboration, Challenges and Opportunities. In Jager, Sake; Kurek, Malgorzata & O’Rourke, Breffni (Eds), New Directions in Telecollaborative Research and Practice: Selected Papers from the Second Conference on Telecollaboration in Higher Education. 2016. pp. 105-111. Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.496.

Annala, Henri. 2016. Each One Teach One – Students as Teachers of Languages and Cultures. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2016. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2016.pdf 

Annala, Henri. 2016. Kolme avainta paremman verkkokurssin suunnitteluun. Digimentoreiden blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun/

Annala, Henri; Fopma, Sietske & Leikomaa, Marianna. 2016. Building an International, Cross-disciplinary, Collaborative On-line English Course Focusing on Advanced Listening and Speaking Skills and Cross-cultural Communication. 2016 TCC Online Conference Papers, vol. 1 (2016). Manoa: TCCHawaii.org. https://tccpapers.coe.hawaii.edu/index.php/tcc/article/view/1/10

Annala, Henri; Fopma, Sietske & Leikomaa, Marianna. 2016. Building an International, Cross-disciplinary, Collaborative On-line English Course Focusing on Advanced Listening and Speaking Skills and Cross-cultural Communication. International Journal of Educational Media and Technology 10 (2), 3-7. http://jaems.jp/contents/icomej/vol10-2/1_Annala_IJEMT_final.pdf

Haukijärvi, Tarja. 2016. Verkostoyhteistyön edistäminen Tampere3-partnerien kielikeskuksissa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/verkostoyhteistyon-edistaminen-tampere3-partnerien-kielikeskuksissa/

Juurakko-Paavola, Taina & Haukijärvi, Tarja. 2016. Digitaalinen amk-kieltenopetus – utopiaa vai arkipäivää? HAMK Unlimited: Professional 12.12.2016. https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/digitaalinen-amk-kieltenopetus-utopiaa-vai-arkipaivaa/

Leikomaa, Marianna. 2016. Nätsvenska – palautteilla parempi kurssi. @Floworks – näkökulmia verkko-opetuksen laatuun ja kehittämiseen (toim. Sanna Sintonen). Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf

Lilja, Jarmo; Lähteenmäki, Eija & Vaara, Riikka-Liisa. 2016. Mittaamisen ja raportoinnin perusteet -opintojakson arviointilomakkeiston kehittäminen. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2016. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2016.pdf

Lähteenmäki, Eija & Saarinen, Kirsi. 2016. Kielikylpylä havahdutti sosionomiopiskelijat päiväkotimaailman realiteetteihin. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.  http://tamk-blogi.tamk.fi/kielikylpyla-havahdutti-sosionomiopiskelijat-paivakotimaailman-realiteetteihin/ 

Lähteenmäki, Eija & Saarinen, Kirsi. 2016.  Kielten integroinnista ja työelämäyhteistyöstä boostia opetukseen. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/kielten-integroinnista-ja-tyoelamayhteistyosta-boostia-opetukseen/

Metsäportti, Minna. 2016. English for Neonatal Nurses – Special English for Special Professionals. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/english-for-neonatal-nurses-special-english-for-special-professionals/

Oksanen, Marja. 2016. Sairaanhoitajien suomesta sutjakampaa – Urareitti auttaa. Terveys ja talous. Forssa: Terveys ja talous ry. Nr 5, 37. http://mediasepat.fi/Tt052016/#/article/36/page/1-1

Saarinen, Kirsi. 2016. Akateeminen/ammatillinen heimokulttuurisuus opiskelussa ja opettamisessa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/akateeminenammatillinen-heimokulttuurisuus%C2%B9-opiskelussa-ja-opettamisessa/

Saarinen, Kirsi. 2016. Englantia TAMKissa TAMKilaisille. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/englantia-tamkissa-tamkilaisille/

Saarinen, Kirsi. 2016. Opiskelijan arvioinnista ja arviointitaidosta. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/opiskelijan-arvioinnista-ja-arviointitaidosta/

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2016. Sosionomiopiskelijat jalkautuivat päiväkoteihin. Kielikylpylä ilahdutti kahdessa ylöjärveläispäiväkodissa. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/sosionomiopiskelijat-jalkautuivat-paivakoteihin/

Sallila, Joni. 2016. Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/natsvenska-ruotsin-kielen-valmentavan-verkkokurssin-toteuttaminen-monialaisessa-ammattikorkeakoulussa/ 

Sallila, Joni. 2016. Teknikbiten. Tammertekniikka, 5. uudistettu painos, tammikuu 2016.

Viitaharju, Päivi & Owston, Taru. 2016. Metaskills for Engineers – Nurturing Professional Growth in Engineering Education. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/metaskills-for-engineers-nurturing-professional-growth-in-engineering-education/

Vänni, Kimmo & Korpela, Annina. 2016. An Effort to Develop a Web-based Approach to Assess the Need for Robots among the Elderly. In Agah, Arvin et al. (eds.) Social Robotics: 8th International Con-ference, ICSR 2016, Kansas City, MO, USA, November 1-3, 2016, Proceedings. Volume 9979 in LNAI: Springer, 712–722. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47437-3_70

Vänni, Kimmo & Korpela, Annina. 2016. The Role of Digital Storytelling in the Innovation and Commercialization Processes among the Finnish Universities of Applied Sciences. University Industry Interaction Conference 2016 (UIIN), at Amsterdam, Netherlands. Volume: Academic papers. https://www.researchgate.net/publication/303913531_The_Role_of_Digital_Storytelling_in_the_Innovation_and_Commercialization_Processes_among_the_Finnish_universities_of_applied_sciences

2015

Annala, Henri; Haukijärvi, Tarja & Pratas, Ana Cristina. 2015. Designing an Online Community for Language Teachers. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/designing-an-online-community-for-language-teachers/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2015. Ready – Set – PITCH!! In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2015/05/12/ready-set-pitch/

Haukijärvi, Tarja. 2015. Kokemuksia virtuaalisovelluksista ja oppimisesta terveysalan ruotsin opintojaksolla. TAMKjournal. Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/kokemuksia-virtuaalisovelluksista-ja-oppimisesta-terveysalan-ruotsin-opintojaksolla/

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2015. International Week for Language Teachers – kahden suomalaisen ammattikorkeakoulun kansainvälinen viikko. Tempuslehti 6/2015. Helsinki.

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2015. The International Week 2015 for Higher Education Language Teachers in Finland. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2015/12/01/the-international-week-2015-for-higher-education-language-teachers-in-finland/

Kallinen, Katri & Mäkelä, Reijo. 2015. Ett språkbad och ett informationsflöde ihop! Tidningen Sverigekontakt. Göteborg: Riksföreningen Sverigekontakt. Nr 4, 25. http://www.sverigekontakt.se/wp/wp-content/uploads/2015/12/Sverigekontakten_1504ver4.pdf

Kallio, Ella; Korpela, Annina; Pitkänen, Antti & Vänni, Kimmo. 2015. The Team Development Method. Abstract in 2015 University Industry Interaction Conference, June 24–26, 2015. Berlin, Germany. http://www.uiin.org/index/digitallibraryabstract/id/606

Korpela, Annina & Vänni, Kimmo. 2015. Role of Social Robotics in Supporting Employees and Advancing Productivity. In Tapus, Adriana; Andre, Elisabeth; Martin, Jean-Claude; Ferland, Francois & Ammi, Mehdi (eds.) Social Robotics: 7th International Conference, ICSR 2015, Paris, France, October 26–30, 2015, Proceedings. Volume 9388 in Lecture Notes in Artificial Intelligence: Springer, 674–683. https://books.google.fi/books/about/Social_Robotics.html?id=jibUCgAAQBAJ&redir_esc=y

Leikomaa, Marianna. 2015. Business Information Systems Students Using English in their Project Work. Abstract in Innovative Language Teaching and Learning. University of Nottingham, 19.6.2015. http://innoconf2015.weebly.com/uploads/3/1/5/2/31524817/prog_new.pdf

Piirainen, Eeva. 2015. Kulttuurisen kompetenssin kehittämistä. Kielipalveluiden blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://languageservices.blogs.tamk.fi/2015/12/17/kulttuurisen-kompetenssin-kehittamista/

2014

Annala, Henri. 2014. Each One Teach One. In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2014-2015. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 6. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2014-2015/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2014. Ready – Set – Pitch! In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2014-2015. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 6. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2014-2015/

Haukijärvi, Tarja. 2014. Amk-opiskelijan ruotsin kielen oppimisprosessin kriittisiä tarkastelupisteitä. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa -julkaisussa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön julkaisuja.Tampere. https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen?preview=/31884436/42336337/AMK%20ruotsin%20opettajuuskirja%20NET.pdf

Hanska-Aare, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita Publishing Oy

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2014.  Expert. English for Practical Nurses. 1.-3. painos. Keuruu: Otava.

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2014.  Way to Welfare. English for Social Services. 2.-4. painos. Keuruu: Otava.

2013

Annala, Henri. 2013. First International Week for Language Teachers Was a Success. In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2013-2014. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 7. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2013-2014/

Mällinen, Sisko & Piirainen, Eeva (toim.) 2013. AHOT korkeakouluissa: kielet ja viestintä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 57. Sarja B. Raportteja 56 (PDF).

Saarinen, Kirsi. 2013. Mitä, miten, miksi…? Muutamia huomioita ja ehdotuksia arvioinnista. Teoksessa Mällinen, S. & Piirainen, E. AHOT korkeakouluissa. Kielet ja viestintä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja 57.

2012

Curcher, Mark; Teräs, Hanna & Leikomaa Marianna. 2012. Out of the Comfort Zone:  Promoting Growth and Change in Faculty for 21st Century Knowledge Society. SITE / AACE. http://www.editlib.org/p/39753/

Saarinen, Kirsi. 2012. Haastava, haastavampi, arviointi. Teoksessa Hietalahti, L. (toim.) Insinöörikoulutuksen foorumi 2012. Uuden sukupolven insinöörikoulutus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 55., 66-70.

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2012. Way to Health. English for Health Care. 1.-5. painos. Keuruu: Otava.

2010

Saarinen, Kirsi. 2010. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsereflektio –  tarvitseeko sitä opettaa? Teoksessa Garant, M. & Kinnunen, M. (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri. AFinLAn vuosikirja 2010/n:o 68., 47-58.

Saarinen, Kirsi. 2010. (toim.) Kielisalkkutyöskentelystä on moneksi. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 41.

Saarinen, Kirsi. 2010. Kielisalkkutyöskentelyn mahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Saarinen, K. (toim.). Kielisalkkutyöskentelystä on moneksi. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 41., 8-21.