Osaamismerkkejä? JOO!

Ruudunkaappaus Jamboard-työkalusta

Osaamismerkein ohjattu oppiminen oli teemana JOO-hankkeen koulutusten kolmannessa osiossa. Olimme suunnitelleet kokonaisuuden siten, että ensimmäisessä osiossa tutustuttiin osaamismerkkeihin yleisesti, toisessa osiossa keskityttiin osaamismerkkeihin oman osaamisen näkökulmasta ja kolmannessa osioissa luotiin sekä myönnettiin osaamismerkkejä.

Ensimmäisessä työpajassa osallistujat tutustuivat Brauerin (2019) kehittämään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin, jonka pohjalta he käynnistivät omien osaamismerkkiensä suunnitteluprosessin. Tukena käytettiin suunnittelemaamme ideointipohjaa, johon kuvattiin merkin teema, tavoite, kohderyhmä sekä osaamistavoitteet ja osaamisen osoittamisen tavat. Mielestämme oli tärkeää vahvistaa ymmärrystä siitä, millainen on hyvä osaamismerkki ja miten osaaminen osoitetaan mahdollisimman luotettavasti.

Työpajan aikana osallistujat jakoivat merkki-ideoitaan pienryhmissä Jamboardin seinälle. Välitehtävässä osallistujat viimeistelivät merkkinsä sisällön ja vertaisarvioivat toistensa merkkejä Moodlen työpaja-aktiviteetin avulla. Vertaisarviointivaihe oli erittäin tarpeellinen, koska se tarjosi hyödyllistä palautetta merkkien jatkosuunnitteluun.

Toisessa työpajassa osallistujat toteuttivat merkkejä konkreettisesti Open Badge Factory (OBF) -harjoitustehtaassa. Kun merkkien sisältö oli valmiiksi mietitty ja vertaisarvioitu, merkin vaatimien tietojen täyttäminen tehtaaseen oli sujuvaa. Osallistujat tutustuivat merkkitehtaaseen syvällisesti ja työskentelivät itsenäisesti luoden merkkejä. Samalla harjoiteltiin merkkien myöntämistä käytännössä. Monet huomasivatkin tässä vaiheessa, että oman merkin kriteereistä puuttuikin jotakin olennaista, esimerkiksi osaamisen osoittamisen tavat eivät olleet selkeästi aukikirjoitetut. Autoimme merkkien sisältöjen tarkentamisessa ja tietenkin myös OBF:n käytössä.

Osaamismerkkejä syntyi paljon hyvin erilaisista teemoista. Aiheina olivat digitaalinen osaaminen (tekninen), esimerkiksi tietokoneen monipuolinen käyttö, Moodlen toiminnot (H5P, analytiikka), oppilaitoksen modernit digimaailmat, digitaalinen osaaminen (pedagoginen), verkkokurssin suunnittelu ja luominen, ohjausosaaminen (uraohjaus, yto), yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen sekä arviointiosaaminen.

Viimeisessä verkkotapaamisessa osallistujat esittelivät valmiit merkkinsä PowerPoint-karaokessa. He listasivat myös useita erilaisia haasteita merkkien käyttöönotossa. Näitä olivat esimerkiksi tuen puute omassa työyhteisössä ja merkkiosaamisen jalkauttamisen vaikeus osaksi oman organisaation strategista kehittämistä. Näitä kysymyksiä mietimme myös TAMKissa. Osaamistavoitteiden ja merkin vaatiman työmäärän (osaamisen osoittaminen ja arviointi) laatiminen oli monien mielestä haastavaa, ja tässä vertaispalauteemme koettiinkin todella hyödylliseksi. Osallistujien mielestä OBF ei ollut selkeä käyttöliittymältään ja myös osaamismerkin graafisen ilmeen luominen herätti keskustelua.

Onnistumisen kokemuksia osallistujat saivat merkkien luomisesta, hakemisesta ja myöntämisestä. Monet kokivat myös tiimi- ja parityön omassa organisaatiossaan vahvistavan merkkien suunnittelu- ja toteutusprosessia sekä jaetun reflektoinnin auttavan merkkien sisältöjen luomisessa. Miten saisimme lisättyä yhteistyötä organisaatioiden välillä, monella kun tuntuu olevan samansuuntaisia kehittämissuunnitelmia?

Lopussa seisoi ylpeys omasta osaamisesta: ”Osasin suunnitella ja luoda merkkejä”.

 

Kirjoittajat: Marianna Leikomaa, Sanna Sintonen, Sanna Ruhalahti

Kuva: Marianna Leikomaa. Osallistujat ideoivat merkkejä ja merkkiperheitä Jamboard-työkalun avulla.

Lähde:
Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen – innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen. Luettu 3.6. 2021 https://eoppimiskeskus.fi/osaamismerkein-ohjautuva-oppiminen-innostavat-tukirakenteet-pelillistettyyn-oppimiseen/

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi