Virtain metsä- ja liiketalouden opiskelijat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia 

opiskelijat tekevät ryhmätyötä

“Jos me esittelisimme messuilla metsätaloutta - ja te suunnittelisitte meille markkinoinnin ja markkinointimateriaalit”, muun muassa tällainen ajatus tuli esille, kun TAMKin liiketalouden ja metsätalouden opiskelijat kokoontuivat Virroilla pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia.

Metsä- ja liiketalouden monimuoto-opiskelijat tapasivat Nuorisokeskus Marttisessa pidetyssä yhteistyösessiossa toisensa ensimmäistä kertaa. Metsätalousinsinööriopiskelijat ovat opiskelleet nyt vajaan vuoden, ja liiketalouden opiskelijat aloittivat opiskelunsa elokuussa.  

Innokasta moniammatillista ideointia 

Isoissa metsäalan yrityksissä työskentelee sekä metsätalousinsinöörejä että tradenomeja. Moniammatillinen yhteistyö on menestyksekkään liiketoiminnan toteutumisen edellytys. Onkin luontevaa, että yhteistyömahdollisuuksia aletaan ideoida ja kokeilla jo opiskeluaikana. 

Marttisessa toteutetussa tutustumis- ja kehittämissessiossa opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida opintojenaikaista yhteistyötä, joka olisi mielekästä ja josta olisi hyötyä molemmille osapuolille. Työskentelyä varten opiskelijat jaettiin viiden tai kuuden opiskelijan sekatiimeihin. Tutustuminen ja ideointi käynnistyi vaivattomasti ja iloisesti, ja lyhyessä ajassa tiimeissä syntyi varsin paljon erilaisia yhteistyöajatuksia.  

Metsäala on huomattava liiketalouden ala, jota myös bisnesammattilaisen on jo yleistiedon vuoksikin tärkeä tuntea ainakin jossain määrin. Vastaavasti metsätalousinsinöörit tarvitsevat työelämässä paljon markkinointi-, myynti- ja esimiestaitoja – aivan kuten tradenomitkin. “Mehän voitaisiin vaikka opettaakin toisiamme, kun molempien vahvuudet ovat hieman eri osa-alueilla”, pienryhmissä pohdittiin. Eri alojen opiskelijoiden toiminta monialaisissa tiimeissä tuottaisikin oivan tilaisuuden mm. asiantuntijaviestinnän harjoitteluun.  

Yhteistyö saa jatkoa 

Yhteisen työskentelysession suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat TAMKin lehtorit Heli Antila ja Eija Lähteenmäki. Myös opettajanäkökulmasta moniammatillinen työskentely osoittautui toimivaksi ja tulokselliseksi. Ideoiden toteuttamisen haasteeksi osoittautuvat ennen muuta monimuotoryhmien aikataulut, koska eri ryhmien lähipäivät eivät aina osu samoille päiville. Lisäksi monimuoto-opiskelijoiden lähipäiväaika on rajallinen ja tärkeitä opiskeltavia aihealueita on paljon.  

Ensimmäisen yhteistyökokemuksen perusteella yhteiselle tekemiselle uskalletaan kuitenkin varovaisesti luvata jatkoa ainakin jossain muodossa. Varsin monet esille nousseista ajatuksista ovat toteuttamiskelpoisia. Kiinnostavaa oli huomata sekin, että opiskelijat esittivät paljon sellaisia asioita, jotka eivät käytännössä ole edes kovin vaikeita toteuttaa. Tästä lähtökohdasta uskalletaankin lupailla yhteistyön jatkuvan. 

Teksti: Heli Antila ja Eija Lähteenmäki 

Kuvat: Heli Antila

 

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä.
Liiketalouden ja metsätalouden opsikelijat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia Virroilla.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi