Perustaitojen vahvistaminen osaamismerkein

Opiskelija täyttää läppärillä matemaattisten taitojen kartoituslomaketta.

TAKKin ja Valo-Valmennuksen yhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistä työpajaympäristöstä ammatilliseen koulutukseen. Työssä hyödynnetään osaamismerkkejä.

TAKK ja Valo-Valmennus ovat aloittaneet yhteistyön, minkä tavoitteena on sujuvoittaa siirtymiä työpajaympäristöstä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Osana tätä prosessia suunnittelussa on nyt osaamismerkit perustaito-osaamisen ja opiskeluvalmiuksien osalta.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mm. numerotaitojen ja tietotekniikan perustaitomerkkejä. Tavoitteena on parantaa työpaja-asiakkaiden edellytyksiä kehittää omia perus- ja kansalaistaitojaan sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan selviytyä toisen asteen ammatillisista opinnoista.
Osaamismerkkien avulla pystytään osaamiskokonaisuuksia pilkkomaan pienempiin osiin. Vaiheittainen eteneminen tuo onnistumisen kokemuksia. Osaamismerkit mahdollistavat työpaja-asiakkaiden jo olemassa olevan ja työpajalla kerääntyvän osaamisen tunnistamisen. Osaamisen näkyväksi tekeminen on usein voimaannuttava kokemus työpaja-asiakkaalle itselleen ja tukee koko yhteistyöverkoston vahvuusajattelua. Lisäksi osaamismerkeillä toteutettu vaiheittainen eteneminen havainnollistaa ammatillisessa koulutuksessa oleellista yksilöllistä opintopolku-etenemistä.

Perustaidot kytkeytyvät vahvasti ammatillisten perustutkintojen osaamistavoitteisiin, erityisesti yhteisiin tutkinnon osiin. Osaamismerkkisisältöjen suunnittelussa huomioidaan yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita: esimerkiksi numerotaitojen osalta tavoitteet suunnitellaan tukemaan YTO-matematiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä mahdollistaa myöhemmin mahdollisen ammatillisen perustutkinnon suorittamisessa kyseisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, joko kokonaan tai osittain.

Kehittämistyön ohessa seurataan tiiviisti mm. Osuvat Taidot -hankkeen työtä, missä kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskelussa tarvittaville digitaidoille. OPPIJA ikä kaikki -hankkeessa keskitymmekin ensin numerotaitojen perustaitomerkkien kehittämiseen, ja digitaitojen osalta pyrimme hyödyntämään kehitteillä olevia valtakunnallisia merkkejä.

Tuuli Oksanen, TAKK ja Saija Uotila, Valo-valmennus ry.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *