Tervetuloa OPPIJA ikä kaikki -hankeblogiin!

Hankepalveri.
Tammikuun hankepalaverissa Valkeakoskella esillä olivat mm. aiemmat hankkeet, joiden työtä nyt hyödynnetään. Kuva: Janne Kulosaari, jonka käsialaa ovat myös hankkeen logo ja visuaalinen ilme.

Kesällä 2019 alkaneessa OPPIJA ikä kaikki -hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja kehittymisen tukemiseen.

PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisten aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkaa hyödyntävät ongelmaratkaisutaidot ovat maailman huippuluokkaa. Samalla Suomessa aikuisten väliset erot ovat OECD-maiden suurimmat. Suomessa on siis paljon huipputaidot omaavia aikuisia, mutta vastaavasti myös paljon niitä, joiden taidot ovat heikot tai erittäin heikot.

Kesällä 2019 alkaneessa OPPIJA ikä kaikki -hankkeessa kehitetään monipuolisesti pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja kehittymisen tukemiseen

  1. työelämän vaatimusten mukaisiksi,
  2. tukemaan aikuisia opinnoissaan ja
  3. tukemaan heidän mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin.

Kohderyhmiä on kaksi: Ammatillisen peruskoulutuksen parissa olevat aikuiset, mukaan lukien vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat aikuiset, joiden tavoitteena on hakeutua ammatilliseen koulutukseen, mutta koulutuksen ja työn ulkopuolella olo on pitkittynyt tai työelämässä pysyminen edellyttää uudelleen kouluttautumista.

Hankkeessa mallinnetaan ja kehitetään erilaisia käytänteitä ja työkaluja, joiden avulla voidaan löytää ja tunnistaa ne aikuiset opiskelijat, joiden luku-, numero- tai tieto- ja viestintätekniset perustaidot ovat heikot ja joiden riski opintojen keskeytymiseen tai työllistymisen vaikeutumiseen on tästä syystä suurentunut.

Hankkeessa huomioidaan kunkin osatoteuttajan erityisosaaminen ja aiemmista kehittämishankkeista nousseet kehittämistarpeet. Hankkeen suunnittelussa on lisäksi huomioitu aikaisemmat tutkimukset ja aiemmissa jo päättyneissä tai käynnissä olevissa muissa TAITO-ohjelman hankkeissa esiin nousseet jatkokehittämisajatukset.

Mukana hankkeessa ovat Valkeakosken ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Työtehoseura ja Kiipulan ammatillinen erityisoppilaitos. Näiden ammatillisten oppilaitosten lisäksi mukana on Valo-Valmennusyhdistys, jonka tehtävänä on työskennellä heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä koulutukseen ja työhön osallistumisen lisäämiseksi. Hankkeessa on mukana myös TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka vastaa hankkeen koordinoinnista sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön valmennuksen toteuttamisesta ja vertaiskehittämisen fasilitoinnista.

Tässä blogissa tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

Minna Ahokas, projektipäällikkö, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *