Uusi tekniikan tutkintokoulutus muotoutuu Porin yliopistokeskukseen yhteistyössä yritysten kanssa

Satakunnassa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua tekniikan alan osaajista ja osaamisen tulevaisuudesta. Alueella on vahva teollinen perinne ja vahvoja teollisuuden aloja, joiden kasvavalla vientiteollisuudella on suuri kansallinen merkitys. Samanaikaisesti huolta aiheuttaa osaajien riittävä saanti ja kiinnittyminen maakunnan yrityksiin.

Vastatakseen tähän alueen elinkeinoelämän tarpeeseen Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat yhteistyössä perustamassa uutta tekniikan kandidaatintutkinto-ohjelmaa Porin yliopistokeskukseen. Sen alaksi on valittu alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta tietotekniikka ja erityiseksi painotusalueeksi automaatiotekniikan osaaminen. Paikallinen yliopistokeskus on erinomainen toiminta-alusta kahdelle yliopistolle. Yhdessä tuotettava tutkinto-ohjelma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kahden emoyliopiston osaamista tavalla, joka kohdentaa koulutusta juuri satakuntalaisten yritysten tarpeisiin.

Tiivis vuoropuhelu yritysten ja yliopistojen välillä niin uuden tutkinnon suunnittelussa kuin opiskelun arjessa on kaikkien osapuolten etu. Opiskelijoille yrityskontakti antaa mahdollisuuden soveltaa oppimaansa nopeasti käytännössä, jolloin osaaminen muotoutuu työelämän kannalta relevantimmaksi kuin puhtaasti teoreettisessa opiskelussa. Yrityksille yhteistyö mahdollistaa tulevaisuuden osaajiin tutustumisen sekä tarjoaa mahdollisuuden monimuotoiseen, uutta osaamista tuottavaan yhteistyöhön esim. harjoitustöiden tai vierailuluentojen kautta. Kun Satakunnassa on tarjolla lisäksi myös laadukasta ammattikorkeakoulutasoista tekniikan koulutusta, on tärkeää, että koulutusta kehitetään jatkossa myös yli oppilaitosrajojen.

Tieto- ja automaatiotekniikan osaamista hyödyntävillä yrityksillä on nyt mahdollisuus osallistua kyselyyn, jossa voi kommentoida tutkinnon sisällön painotuksia oman liiketoimintansa näkökulmasta. Yritysten näkemykset tässä vaiheessa erityisen arvokkaita, jotta uuden tutkinnon sisältö kohtaa alueellisen osaamistarpeen mahdollisimman hyvin.

Mikäli siis edustat yritystä, jota tämän alan osaajat kiinnostavat, käythän vastaamassa kyselyyn 15.4.2022 mennessä!
https://survey.tuni.fi/lime/257584?lang=fi

Katariina Yrjönkoski, Tampereen yliopisto
Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *