Rohkeasti monialaisten haasteiden pariin

Tampereen yliopiston koulutusvararehtori Marja Sutela pohtii blogissamme tieteellisen ajattelun suhdetta pedagogisiin ratkaisuihin: "Uudet monialaiset tutkinto-ohjelmamme ja opintokokonaisuutemme -- antavat opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa tietokäsitystään ja osaamistaan yhdessä muiden tieteenalojen opiskelijoiden kanssa opintojen alusta asti. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään toisen alan opiskelijoiden ajattelua ja tekemään yhteistyötä monialaisissa ryhmissä. Näitä taitoja tarvitaan niin arjen työelämässä kuin globaalien, viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa."

Monialainen Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen tekemällä kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Strategiamme mukaisesti toimintamme tarkoitus on rakentaa yhdessä kestävää maailmaa.

Koulutuksessa strategiaamme tukevia toimenpiteitä ovat muun muassa tutkimuksen ja opetuksen tiiviin yhteyden vahvistaminen, pedagogiikan kehittäminen sekä tieteenalarajat ylittävää osaamista tuottavien tutkinto-ohjelmien ja opintokokonaisuuksien käynnistäminen. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoistamme korkeatasoisia asiantuntijoita, joilla on välineet rajoja ylittävään ymmärrykseen, kansainväliseen menestymiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuten Tessa Horila omassa blogikirjoituksessaan toteaa, tiedon rakentaminen yhteistyössä on tieteellisen ajattelun ytimessä.

Tampereella tätä yhteistyötä on jo vuosikymmeniä edistänyt vapaa sivuaineoikeus, jonka myötä entisen Tampereen yliopiston opiskelijat ovat voineet sisällyttää tutkintoonsa opintokokonaisuuksia toisten tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien tarjonnasta opetussuunnitelmansa sallimissa puitteissa. Uusi yliopisto tukee tätä mahdollisuutta strategian viitoittamalla tavalla.

Uudet monialaiset tutkinto-ohjelmamme ja opintokokonaisuutemme – kuten Sustainable Urban Development -kandidaattiohjelma, joka yhdistää yhteiskuntatieteiden, hallintotieteiden ja tekniikan alojen osaamisia – antavat opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa tietokäsitystään ja osaamistaan yhdessä muiden tieteenalojen opiskelijoiden kanssa opintojen alusta asti. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään toisen alan opiskelijoiden ajattelua ja tekemään yhteistyötä monialaisissa ryhmissä. Näitä taitoja tarvitaan niin arjen työelämässä kuin globaalien, viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa.

Tieteellisen ajattelun kehittymistä edistää myös yliopistopedagogiikan uudistuminen. Haastepohjaisessa opetuksessa opiskelijat ratkaisevat työelämän aitoja haasteita niin ikään monialaisissa, usein kansainvälisissä tiimeissä. Uuden luovan eurooppalaisen sukupolven yhteen saattaminen on Euroopan komission Eurooppa-yliopistoaloitteen (European Universaties Initiative) keskeinen visio. Tampereen yliopisto on mukana aloitteessa ECIU-yliopistoverkoston kautta. ECIU-yliopiston puitteissa tarjottavien haastepohjaisten kurssien monikansalliset opiskelijaryhmät muodostuvat verkostoyliopistojen opiskelijoista.

Tieteellisen ajattelun rakentumisen tärkeä rakennuspuu on kriittisyys, joka on yksi Tampereen yliopiston seitsemästä arvosta. Kriittisyys-arvomme näkyy olemassa olevien totuuksien haastamisena, arvostavana ja rakentavana keskusteluna sekä luovuuteen kannustamisena. Kriittinen ajattelu ilmenee asioiden kyseenalaistamisen taitona: valeuutisten ja salaliittoteorioiden aikakautena opiskelijoiden samoin kuin meidän kaikkien muidenkin on tärkeää osata kyseenalaistaa totuutena esitetyt väitteet ja vaatia tutkimusnäyttöjä niiden perustaksi.

Tutkimuksen ja opetuksen tiiviin yhteistyön merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Strategiamme mukaisesti Tampereen yliopistossa opettajamme tutkivat ja tutkijamme opettavat, ja pyrimme viemään tutkimuksen tulokset suoraan opetuksen ja oppimisen käyttöön. Esimerkiksi uuden Sustainable Urban Development -kandidaattiohjelman kohdalla huippututkimuksen ja opetuksen kiinteää yhteyttä tukee Suomen Akatemian rahoituksen saanut tutkimuksen profilaatioalue Sustainable Transformation of Urban Areas. Tutkimuksesta kiinnostuneille mahdollistamme tutkijanuralle suuntautumisen jo kandi- ja maisterivaiheessa.

Toivon, että opiskelijamme osaavat hyödyntää monialaisen yliopiston opintotarjontaa ja hakeutuvat ennakkoluulottomasti monialaisiin, haastepohjaisiin projekteihin. Opetushenkilöstön tehtävänä on kannustaa ja ohjata opiskelijoita rohkeisiin valintoihin, jotka edistävät tieteellisen ajattelun kehittymistä ja tuottavat tulevaisuuden työelämän vaatimaa osaamista.

Marja Sutela

Koulutusvararehtori

Tampereen yliopisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi