Kategoria: Teema 1

Tule jo syksy ja aineiston analyysi!

Tutkija Tessa Horila kokoaa kesälomalle lähtiessä tunnelmia tekemistään TAJU-hankkeen tutkimushaastatteluista: "Jokainen haastattelukeskustelu oli syvälle menevä, antoisa ja omaa ajatteluanikin ruokkiva kokemus. Opiskelijoilla oli valtavasti analyyttista, rehellistä ja innostavaa sanottavaa -- Omille koulutusohjelmille esitettiin runsaasti kiitosta, mutta myös terävän perusteltua kritiikkiä."

Tieteelliselle ajattelulle on tilaa myös viestintätoimistojen työssä

Viestinnän asiantuntija Sonja Kärkkäinen kuvaa tieteellisen ajattelun merkitystä työssään: "Viestintätoimistotyön kiireisessä arjessa on pystyttävä pohtimaan, millaiseen ajatteluun ja tietokäsitykseen työ nojaa. Tutkittu tieto ja tieteellinen ajattelu muodostaa tärkeän perustan myös viestintäkonsulteille."

Rohkeasti monialaisten haasteiden pariin

Tampereen yliopiston koulutusvararehtori Marja Sutela pohtii blogissamme tieteellisen ajattelun suhdetta pedagogisiin ratkaisuihin: "Uudet monialaiset tutkinto-ohjelmamme ja opintokokonaisuutemme -- antavat opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa tietokäsitystään ja osaamistaan yhdessä muiden tieteenalojen opiskelijoiden kanssa opintojen alusta asti. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään toisen alan opiskelijoiden ajattelua ja tekemään yhteistyötä monialaisissa ryhmissä. Näitä taitoja tarvitaan niin arjen työelämässä kuin globaalien, viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa."

Tiedekeskustelu kaipaa siltoja siilojen sijaan

"2020-luvun maailmassa eläminen ja yhteiskunnan kehittäminen edellyttää monitahoisten ongelmien ratkontaa. Tässä tarvitaan ymmärrystä erilaisten tieteenalojen tutkimuskohteista, kysymyksenasetteluista, menetelmällisistä valinnoista ja niin edelleen. Siilojen sijaan tärkeää olisi siis rakentaa siltoja ja pyrkiä ymmärtämään, mitä ymmärrystä eri alat voivat tuottaa", kirjoittaa tutkija Tessa Horila.

Mistä kumpuaa tieteellisen ajattelun taju?

TAJU-blogi korostaa tutkitun tiedon tärkeyttä yhteiskunnallisessa ongelmanratkaisussa ja julkaisee postauksia tieteellisestä ajattelusta, joka on osaltaan tutkitun tiedon perusta. Fokus on erityisesti yliopisto-opinnoissa mutta myös sen jatkumoissa työelämään. Keskusteluun tiedon ja tutkimuksen, oppimisen ja kehittymisen sekä tieteellisen ajattelun teemoista kutsumme kaikki mukaan: tervetuloa!