TAJU-tutkimushanke tarkastelee tieteellisen ajattelun kehittymistä viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa. TAJU-blogi on osa Tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkimushanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

(Blogin kuvat: Pixabay)

Tienhaarassa: TAJU-hanke uusien alkujen poluille

Vuodenvaihteen juhlakausi tuo TAJU-hankkeen tienhaaraan. Kaksivuotisen rahoituskauden umpeutuessa päättyy tihein aika yhteisten tutkimusteemojen äärellä. Tutkijat ovat samalla jo uusien alkujen poluilla. Kerätyt aineistot ja saavutetut jäsennykset ja tutkimusideat alkavat kehittyä uudenlaisiin suuntiin.

Tieto, identiteetti, osallisuus – TAJU-hankkeen loppuseminaari 8.12.2022

Journalistiikan ja viestintäaineiden koulutuksen tieteellinen näkökulma on jäänyt alan tutkimuksessa ammatillisen osaamisen kehittymisen varjoon. Tampereen ja Jyväskylän yliopiston TAJU-tutkimushanke tutki kahden vuoden ajan journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opetusta juuri tieteellisen koulutuksen näkökulmasta. Hankkeen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö. TAJU-hankkeen tulokset tarjoavat havainnollisia näkökulmia ja työvälineitä tutkintojen rakenteelliseen tarkasteluun ja opetussuunnitelmien rakentamiseen. Meillä on ilo kutsua yliopisto- ja korkeakouluopetuksen ja viestintäaineiden tutkijat, opettajat, opiskelijat ja kehittäjät keskustelemaan ja verkostoitumaan hankkeen loppuseminaariin Tampereelle 8.12.2022 klo 12-16.

Suorittavasta koululaisesta oman alansa asiantuntijaksi

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistävät pedagogiset käytännöt voimaannuttavat niin opiskelijoita kuin opettajia, kertoo suomen kielen professori Johanna Vaattovaara kirjoittaessaan opintojaksosta, jolla sovellettiin tutkivan käytännön mallia.

Kesän kasvattama ihminen

Oletammeko yliopiston opettajina toivon, joka ei ole opiskelijoille todellinen, kysyy Leena Ripatti-Torniainen luontokadon kesässä.

Tieto – journalismin opetuksen tärkein teema?

Kysymys tiedosta on journalismin ytimessä. Yhtä selvää ei kuitenkaan ole, että tieto teoreettisena kysymyksenä olisi journalismintutkimuksen ytimessä. Miten tiedosta opetetaan ja opitaan journalismi-alan oppilaitoksissa? Tulisiko journalistiikan yliopisto-opinnoissa antaa selvästi nykyistä enemmän tilaa tietoteorialle ja tietokäsitysten tarkastelulle, kysyy TAJU-hankkeessa vuonna 2022 tutkijatohtorina työskentelevä Leena Ripatti-Torniainen.

Tieteellinen ajattelu osana viestintäalojen työelämätaitoja

Työelämätaitoja korostetaan yliopisto-opinnoissa ja valmistuneiden näkemyksiä opintojen tarjoamista työelämätaidoista kartoitetaan säännöllisesti. Mutta mikä yhteys on tieteellisellä ajattelulla ja työelämätaidoilla viestintäaloilla? Tätä TAJU-hankkeessa tutkii Katja Lehtisaari.

Mistä tieteellinen ajattelu koostuu?

Tieteellinen ajattelu on harjoiteltava taito, jonka tarkoitus on hälventää mystiikkaa ja tuoda selityksiä hankalilta tuntuviin asioihin. Tutkijoiden ja yliopistosta valmistuneiden tulisi näyttää mallia tutkimukseen ja tietelliseen ajatteluun perustuvassa ongelmanratkaisussa, kirjoittaa TAJU-blogissa professori Mari Murtonen.