TAJU-tutkimushanke tarkastelee tieteellisen ajattelun kehittymistä viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa. TAJU-blogi on osa Tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkimushanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

(Blogin kuvat: Pixabay)

Tieto, identiteetti, osallisuus – TAJU-hankkeen loppuseminaari 8.12.2022

Tampereen ja Jyväskylän yliopiston TAJU-tutkimushanke on tutkinut kahden vuoden ajan journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opetusta tieteellisen koulutuksen näkökulmasta. Hankkeen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö. On tullut aika kutsua kollegat, ystävät ja aiheesta kiinnostuneet hankkeen loppuseminaariin, joka keskittyy tiedon, identiteetin ja osallisuuden teemoihin yliopistopedagogisista ja koulutuspoliittisesti ajankohtaisista näkökulmista.

Suorittavasta koululaisesta oman alansa asiantuntijaksi

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistävät pedagogiset käytännöt voimaannuttavat niin opiskelijoita kuin opettajia, kertoo suomen kielen professori Johanna Vaattovaara kirjoittaessaan opintojaksosta, jolla sovellettiin tutkivan käytännön mallia.

Kesän kasvattama ihminen

Oletammeko yliopiston opettajina toivon, joka ei ole opiskelijoille todellinen, kysyy Leena Ripatti-Torniainen luontokadon kesässä.

Tieto – journalismin opetuksen tärkein teema?

Kysymys tiedosta on journalismin ytimessä. Yhtä selvää ei kuitenkaan ole, että tieto teoreettisena kysymyksenä olisi journalismintutkimuksen ytimessä. Miten tiedosta opetetaan ja opitaan journalismi-alan oppilaitoksissa? Tulisiko journalistiikan yliopisto-opinnoissa antaa selvästi nykyistä enemmän tilaa tietoteorialle ja tietokäsitysten tarkastelulle, kysyy TAJU-hankkeessa vuonna 2022 tutkijatohtorina työskentelevä Leena Ripatti-Torniainen.

Tieteellinen ajattelu osana viestintäalojen työelämätaitoja

Työelämätaitoja korostetaan yliopisto-opinnoissa ja valmistuneiden näkemyksiä opintojen tarjoamista työelämätaidoista kartoitetaan säännöllisesti. Mutta mikä yhteys on tieteellisellä ajattelulla ja työelämätaidoilla viestintäaloilla? Tätä TAJU-hankkeessa tutkii Katja Lehtisaari.

Mistä tieteellinen ajattelu koostuu?

Tieteellinen ajattelu on harjoiteltava taito, jonka tarkoitus on hälventää mystiikkaa ja tuoda selityksiä hankalilta tuntuviin asioihin. Tutkijoiden ja yliopistosta valmistuneiden tulisi näyttää mallia tutkimukseen ja tietelliseen ajatteluun perustuvassa ongelmanratkaisussa, kirjoittaa TAJU-blogissa professori Mari Murtonen.

Journalistinen ja tieteellinen ajattelu ovat sisaruksia

Markus Määttänen työskentelee Aamulehden Tampereen yliopiston kirjeenvaihtajana. Uusi nimitys on otettu lukijoiden parissa hyvin vastaan. "Tämä ymmärrys tieteen tekemisen ja siitä kertomisen tärkeydestä ja yliopistoyhteisön hyvästä energiasta on useimmilla ihmisillä jo aiemminkin ollut, mutta ilmastonmuutos ja koronapandemia on nähdäkseni nostanut tieteen tekemisen välttämättömyyden entistä paremmin esiin entistä suuremmassa yleisössä", Määttänen kirjoittaa TAJU-blogissa.