Jatkuvan oppimisen kasvava rooli

Olemme saaneet lukea mediasta viime aikoina, kuinka osaajista on huutava pula eri toimialoilla. Tarvitaan sekä uusia osaajia että niitä, jotka toimivat jo työpaikoilla ja joiden pitää huolehtia osaamisen päivittämisestä työtä vastaavaksi. 

Yhteiskunnalliset ja kansainväliset ilmiöt, kuten digitalisaatio, kestävyys ja innovaatiot, pakottavat yritykset sekä muut organisaatiot kehittämään omaa toimintaansa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti ja vaatii kehittämistyötä kaikilta toimijoilta yhteiskunnassa. Tärkeää on, että osaamisen kasvattamiseen liittyvään kehittämistyöhön panostetaan muiden kehittämispanosten ohella.

Digitalisaatio on viimeisten vuosien aikana tuonut eri toimialoille tarpeen kehittyä ja muuttua. Koronapandemia on entisestään vahdittanut tätä transformaatiota. Tämä muutos on eksponentiaalinen ja kiihtyy tulevaisuudessa. Tärkeää on, että nykyiset asiantuntijat pysyvät tässä muutosvauhdissa mukana hankkien uutta osaamista itselleen, jotta yritysten kilpailukyky voidaan taata myös tulevaisuudessa.

Uutta tietoa syntyy jatkuvasti valtavia määriä muun muassa soveltavan tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimesta, mikä tulee saada yritysten ja muiden organisaatioiden hyötykäyttöön mahdollisimman nopeasti. Osaamisella on välitön vaikutus yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyyn.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on käynnissä jatkuvan oppimisen hankkeita

Ammattikorkeakoulutuksemme rooli on kiistatta yksi tärkeimmistä osaamisen kehittäjistä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme profiloituneet monialaisena ja kansainvälisenä työelämäkorkeakouluna, joka edistää alueen osaamista ja kehittymistä eri tavoin. Tätä profiilia rakennamme eri painopistealueiden kautta, kuten oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet. Jatkuvalla oppimisella ja sen kehittämisellä tuomme uutta osaamista yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan yksilöiden ja tätä kautta organisaatioiden elinikäistä oppimista ja uudistamista.

Olemme panostaneet TAMKissa ja panostamme edelleen jatkuvan oppimisen kehittämiseen muun muassa hankkeiden, koulutuksen sekä muiden osaamista kehittävien toimenpiteiden kautta. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) on myöntänyt meille eri teemoihin keskittyviä jatkuvan oppimisen hankkeita.

Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla -hankkeessa suunnittelemme ja toteutamme tapahtuma-alalle kohdennetun jatkuvan oppimisen osaamispaketin. Samalla luomme tapahtumassa oppimisen -mallin sekä tuomme lisäresursseja tapahtuma-alan kehittämiseen. Hanke helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta ja rekrytointia sekä parantaa alan pito- ja vetovoimaa työntekijän ja alalle hakeutuvan näkökulmasta.

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutushankkeessa toteutamme pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuskokonaisuuden pakkausten arvoketjussa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kiertotalousosaamistaan ja kyvykkyyttään toimia digitalisoituvassa työympäristössä tehokkaasti ja innovatiivisesti. Koulutus edistää vihreää siirtymää ja antaa muuttuvan työelämän tarpeita palvelevaa kiertotalousosaamista ja käytännön keinoja.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa tavoitteenamme on nopeuttaa valmiiden, ulkomailla koulutuksen saaneiden sairaanhoitajien työllistymistä Suomessa ja näin vastaamme kasvavaan hoitoalan työvoimapulaan. Lisäksi pyrimme siihen, että maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten sujuvampi työllistyminen tulisi vakiintuneemmaksi käytännöksi.

Nämä JOTPA-hankkeemme ovat erinomaisia esimerkkejä jatkuvan oppimisen kehittämisestä Pirkanmaan alueen ja koko Suomen hyväksi. Tulemme Tampereen ammattikorkeakoulussa panostamaan edelleen jatkuvan oppimisen kehittämiseen, koska sillä on selkeä positiivinen vaikutus osaamisen kasvattamisessa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Kirjoittaja: Ari Sivula, Vararehtori

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi