Opiskelijoiden rooli hanketoiminnassa

Tampereen ammattikorkeakoulun hanketoiminnalla on merkittävä vaikutus yhteiskunnassamme muun muassa yritysten ja yhteiskunnan kehittymisen sekä tuotekehityksen näkökulmista. Luonnollista onkin, että opiskelijat ovat osa hanketoimintaa eri tavoin. Tästä keskustellaan paljon, mutta tätä ei ole pystytty täysin ratkaisemaan korkeakoulusektorilla. Erilaisia malleja on olemassa TAMKista ja muistakin korkeakouluista, mutta täydellistä mallia ei ole vielä löydetty. Tärkeää on, että opetuksen ja TKIO-toiminnan välistä integraatiota kehitetään aktiivisesti.

Opiskelijoiden ollessa mukana hankkeissa hyöty TAMKin näkökulmasta on selvä. Me saamme esimerkiksi uusia avauksia ja tuoreita ideoita, joista saattaa muodostua uusia hankkeita sekä muita monipuolisia avauksia. Opiskelijoiden tuoreet näkökulmat tuovat jatkuvuutta ja uusia mahdollisuuksia myös laajemmin. Mitä hyötyä tästä kaikesta sitten on itse opiskelijalle, jonka päätehtävä on kuitenkin oppia uutta ja opiskella hanketoiminnan sijaan? Olisiko näillä jotain yhteistä? Itseasiassa hyvinkin paljon, josta mainittakoon tässä muutamia.

Opiskelija saa kokemusta käytännöstä. Osallistuminen hankkeisiin antaa opiskelijoille mahdollisuuden saada käytännön kokemusta omalta alalta. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan asioita oikeisiin haasteisiin, mikä valmistaa heitä entistä paremmin tulevaisuuden työelämään.

Ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen. Hankkeet usein keskittyvät ratkaisemaan viheliäisiä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia. Opiskelijat oppivat työskentelemään tiimeissä, analysoimaan asiaa sekä kehittämään luovia ja konkreettisia ratkaisuja. Nämä taidot ovat erittäin arvokkaita riippumatta siitä, millä alalla opiskelijat lopulta toimivat.

Yhteistyö ja verkostot. Osallistuminen hankkeisiin avaa uusia ovia yhteistyölle yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hankkeet toteutetaan lähes poikkeuksetta ammattikorkeakoulun sidosryhmien, kuten yritysten kanssa. Yhteistyö laajentaa opiskelijoiden ammatillista verkostoa ja voi johtaa jopa työmahdollisuuksiin.

Innovaatiot. Tuoreet näkökulmat voivat johtaa innovatiivisten ideoiden syntymiseen ja lopulta itse innovaatioihin, kuten uusiin tuotteisiin, palveluihin, teknologioihin tai liiketoimintamalleihin.

Ammattiosaamisen kehittyminen. Hankkeissa opiskelijat pääsevät syventämään omaa ammattiosaamistaan. Tämä auttaa heitä muun muassa erottumaan työmarkkinoilla.

Hankebyrokratian omaksuminen. Asiantuntijat ovat alasta riippumatta enemmän tai vähemmän tekemisissä hankkeiden kanssa. Uusien hankkeiden valmistelu ja niiden toteuttaminen onkin tärkeässä roolissa. Hankebyrokratian omaksuminen on tärkeää, sillä se on yksi tapa kehittää organisaatioiden toimintaa ja hankkia siihen myös rahoitusta.

Hankkeisiin kannattakin tutustua ja osallistua rohkeasti sekä tuoda omaa osaamistaan esiin opettajille ja muille henkilöille TAMKissa. Tällä tavoin on mahdollista päästä mukaan mielenkiintoisiin asioihin sekä saada sitä kautta esimerkiksi opinnäytetyö ja muita aiheita.

Kirjoittaja: Ari Sivula, vararehtori, TKIO

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *