Haastaako terveysalan harjoittelu organisaatioita?

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy harjoittelua tutkinto-ohjelman tuottamaa osaamista vastaavissa tehtävissä. Harjoittelussa saavutettu osaaminen sisältyy tutkinnon vaatimuksiin ja alan osaamisperustaan, siinä missä teoriaopintojenkin tuottama osaaminen. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on ohjattua.  Opiskelijaa ohjaa työelämän edustajan lisäksi myös opettaja.