Neljä prosenttia BKT:stä

Ammattikorkeakoulut ovat olennaisessa roolissa teknologian, soveltavan tutkimuksen, käytännönläheisen kehityksen ja innovaatioiden edistäjinä yhteiskunnassa. Meidän tehtävänämme Pirkanmaalla on yhdistää käytännönläheinen osaaminen, opetus sekä soveltava tutkimus ja kehitystyö, mikä tuottaa merkittävää lisäarvoa paitsi opiskelijoille myös laajemmin koko yhteiskunnalle. Tämä rooli on entistä selkeämmin tunnistettu ja tunnustettu hallitusohjelmassa, joka kantaa nimeä Vahva ja välittävä Suomi. Hallitusohjelmassa on myös sitouduttu nostamaan TKI-rahoitus neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

Neljän prosentin tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii investointeja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. TKI-investoinnit kannattavat, sillä ne luovat kasvua ja uusia mahdollisuuksia Suomeen. Tätä kautta luodaan myös hyvinvointia. On hyvä muistaa, että investointikyky ei yksin riitä, vaan tarvitaan osaamista eri aloille, jotta asioita olisi mahdollista toteuttaa käytännössä. Meillä Tampereen ammattikorkeakoulussa on juuri tuota erittäin tärkeää osaamispääomaa valtava määrä, minkä vuoksi pystymmekin vastaamaan tuohon neljän prosentin tavoitteeseen omalla toiminnallamme. Työtä se tulee toki vaatimaan.

Tilastokeskuksen mukaan Pirkanmaalla TKI-menojen osuus BKT:stä oli 4 % vuonna 2021. Pirkanmaalla panostetaan TKI-toimintaan eri tavoin ja sijoitummekin toiseksi Suomessa Pohjois-Pohjanmaan (5,2 %) ja Uudenmaan väliin (3,8 %). Onkin helppo todeta, että Pirkanmaalla TKI-toiminnan toteuttamiseen on erittäin otolliset olosuhteet Tampereen ammattikorkeakoululle, sillä täällä halutaan kehittää ja kehittyä eri toimialoilla. Käytännönläheisyys ja soveltaminen on merkittävässä roolissa, sillä yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat juuri tietoja, taitoja sekä uutta teknologiaa oman liiketoimintansa toteuttamiseen.

Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutamme monialaista TKIO-toimintaa ja meillä on suuri määrä osaamista eri toimialoille. Lisäksi meillä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä hyvät mahdollisuudet toteuttaa TKIO-toimintaa korkeakouluyhteisössä. Näitä mahdollisuuksia kaikilla suomalaisilla ammattikorkeakouluilla ei ole. Tämä luo hyvän pohjan toiminnan kasvattamiselle ja laajentamiselle sekä käytännönläheisten innovaatioiden tuottamiselle myös laajemmin. Meidän 1.8.2023 aloittanut soveltavan tutkimuksen keskuksemme avaa uusia näkymiä ja mahdollisuuksia monialaiselle TKIO-toiminnalle yhdessä osaamisyksiköiden kanssa.

Uusi hallitusohjelma kannustaa ammattikorkeakouluja kilpaillun rahoituksen hankkimiseen ja kasvattamiseen sekä liiketoiminnalla että TKI-toiminnalla. Tärkeää on, että pärjäämme kilpaillun rahoituksen hankkimisessa laadukkain hankehakemuksin sekä tuotteistamme palveluitamme siten, että ne ovat houkuttelevia myös kansainvälisesti asiakkaillemme. Kilpailu rahoituksesta on jo nyt erittäin kovaa ja tulee kiristymään tulevaisuudessa entisestään. Meidän monialainen osaamisemme luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia uusiin avauksiin, jotka meidän tulee lunastaa yhdessä eri toimijoiden kanssa Pirkanmaalla.

Kirjoittaja: Ari Sivula, vararehtori, TKIO

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *