Tampereen ammattikorkeakoulu rakentaa tulevaisuutta jo nyt

Tampereen ammattikorkeakoulu on toiseksi suurin ja monialainen ammattikorkeakoulu Suomessa. Molemmat asiat velvoittavat meitä toimimaan edelläkävijöinä korkeakoulumaailmassa. Suurena meidän tulee näyttää muille korkeakouluille tietä koulutuksen ja työelämän kehittämistyössä sekä haastaa työelämää havaitsemaan tulevaisuuden osaamistarpeiden kirjon.

Jatkossa uudet ammatit syntyvät eri tutkintokoulutusten rajapinnassa. Esimerkiksi sote-sektori tarvitsee yhä enemmän hoitajia, joilla on kyky lohkoa asiakasdataa tai ymmärrystä hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä. Insinöörin tulee olla entistä sosiaalisempi ja kyvykäs myymään yrityksen osaamista tai käyttäjäkoulutusta asiakasrajapinnassa. Monet keskeiset taidot yhdistyvät.

Monet globaalit tulevaisuudenennustukset menivät koronapandemian takia maailmassa uusiksi. Tällä hetkellä pohditaan, miten pandemian jälkeiseen aikaan tulisi valmistautua. Jim Meszaros on nostanut viisi haastetta koronan jälkeiselle ajalle ja yhteiskunnille. Haasteet puolestaan nostavat tukun kysymyksiä:

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire: kuinka onnistumme nopeassa ja reilussa jälleenrakennuksessa?

Monisolmuinen maailma: Miten uudistetaan demokratiaa osallistavaksi? Miten edistää vastakkainasettelun ja hämmennyksen vähentämistä? Miten tehdään nopeita päätöksiä?

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu: Onko monipaikkaisuus tulevaisuutta ja miten? Millaisia ovat tulevaisuuden heimot ja kuplat? ”Läntisissä yhteiskunnissa nuorista tulee vähemmistö.” (Anna Rotkirch, Väestöliitto).

Talous hakee suuntaansa: Kuka omistaa datan? Kuinka kulutamme ekologisesti? Minkälaiseksi haluamme muovata talousjärjestelmän, vaurauden jaon ja työelämän?

Teknologia sulautuu kaikkeen: Miten teknologia vaikuttaa meihin, mutta miten me vaikutamme teknologiaan? Entä eettiset kysymykset: Kuka pääsee teknologiaan käsiksi? Eriarvoistaako teknologia – kuka käyttää tulevaisuusvaltaa?

Korkeakoulut ja yliopistot edustavat opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen huippua maailmassa. Tarkennettuna ammattikorkeakoulut edustavat työelämäkorkeakouluna työelämän kärkeä Suomessa. Kysymykseni on: edustammeko? osaammeko? ja ennen kaikkea uskallammeko?

Tulevaisuushaasteiden keskellä usein unohdamme muutoksen vaikutukset. Esimerkiksi tänä päivänä peruskoulun aloittavista lapsista 65 % työllistyy töihin, joita ei vielä olemassa. Korkeakouluopinnot aloittava opiskelija on työelämässä vielä 40 vuoden kuluttua, pahimmillaan tämän päivän taidoilla.

Muutokset haastavat meidät, vaikka ihminen muuttuu todella hitaasti. Ihmisellä on tapana tuumia, pohdiskella ja kun riittävästi pohtii, niin muutosta ei enää tarvitse tehdäkään.

Tampereen ammattikorkeakoulussa olemme ajatelleet, että proaktiivisuus on avainsana. Muutosta ei kannata pelätä. Muutos on jatkuvaa, ja juuri siksi kannattaa itse olla ohjaamassa maailmaa parempaan suuntaan. Haasteet ovat rajut pelkästään korkeakouluille, työelämästä puhumattakaan. Tehtävää maailman pelastamiseksi ja sivistystason nostamiseksi on todella paljon.

Kaikkea emme voi muuttaa ja juuri siksi olemme strategiastamme nostaneet seuraaville kolmelle vuodelle kolme kärkeä:

1. Olemme kansainvälisin korkeakoulu

Me olemme sekä asenteessamme että toiminnassamme aidosti kansainvälisin korkeakoulu. Se näkyy kasvavassa englanninkielisessä koulutustarjonnassamme, kansainvälisessä markkinoinnissamme sekä uudistetussa rekrytointiperiaatteessamme.

2. Olemme halutuin työelämäkumppani

Me olemme taitava ja haluttu ammattikorkeakoulukumppani ulkoisen rahoituksen ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Parhaiten meidät tunnetaan työelämätarpeiden ennakoinnista, konsultoivasta myynnistä ja palvelujen muotoilusta.

3. Uudistamme koulutuksen sisällöt ja rakenteet

Olemme rohkeita uudistajia, jotka ravistelevat pedagogiikan, oppimisympäristön sekä koulutuksen rakenteita. Luomme nälkäisesti uudenlaista koulutuskulttuuria. Kokemus meistä vastaa TAMKin vetovoimaa.

Strategia jalkautuu vuoden 2022–2024 tavoitteissa. Kunnianhimo on asetettu korkealle ja samalla haastamme itsemme entistä parempana työelämäkorkeakouluna. Strategian taustalla ovat globaalit ongelmat, joihin vastaamme. Keskeinen moottori meille on synnyttää yritystoimintaa ja auttaa työelämää tulevaisuuden haasteissa sekä synnyttää Pirkanmaasta osaamisen, kehittämisen ja tekemisen edelläkävijä Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

Tulevaisuudessa taitojen lisäksi työelämässä tarvitaan muun muassa kykyä jatkuvaan oppimiseen, mahdottomien asioiden ratkaisemiseen monimutkaisessa maailmassa, luovuutta, teknologian käyttöä, sosiaalista vastuuta, resilienssiä, stressin sietoa ja joustavuutta. Tähän kaikkeen TAMKin monialaiset koulutusalat luovat loistavan mahdollisuuden. Yhdessä oppimalla, yhdessä työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa voimme turvallisesti kohdata muuttuvan maailman haasteet.

 

Kirjoittaja: Tapio Kujala, Rehtori

Kommentit

Ajankohtainen ja osuva kirjoitus!

Tulevaisuudessa osaaminen painottuu tutkintonimikkeiden sijaan. Osaaminen luodaan onimuotoisesti ja entistä nopeammin suoraan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tähän pyrkii vastaamaan muun muassa TAMKin Sähkörausku -hanke: https://sites.tuni.fi/sahkorausku/

TAMK on edelläkävijä!

Ilkka Piiroinen

7.10.2021 15:27

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *