Yhteisin pelisäännöin hybridityöhön

Kaksi vuotta sitten siirryimme etätyöhön lähes yhdessä yössä, koronapandemian pakottamina. Tuskin kukaan meistä on voinut unohtaa, että se vaati oman totuttelunsa, jotta saimme haltuumme sekä työtehtävät että tietojärjestelmät. Hetken päästä pystyimme etänä huomiomaan myös kontaktit työkavereihin ja työn sosiaalisen puolen.

Yleinen hybridityöhön liittyvä kysymys on se, teenkö työni etänä vai fyysisesti työpaikalla? Selvää on, että työn luonne ratkaisee työtavan ja työntekopaikan. Olemme etätyön aikana oppineet, mitkä asiat hoituvat erinomaisesti verkon välityksellä ja miten kehitetään digitaalisia palveluja. Kannattaa jatkaa niitä. Huomaammeko, miten ne antavat tilaa lähityön uudelle sisällölle?

Toinen näkökulma on toiminnan tarjoaminen samanaikaisesti yhdistelmänä, useamman tavan tarjoamana. Hybridi voi tarkoittaa opiskelijalle halua itse valita läsnä- tai etäosallistumisen välillä. Opetushenkilöstö miettii sopivan tavan, ja opetuksen pitää mahdollistaa opiskelijan oppimisteot. Pedagoginen lähtökohta määrittää opiskelijan vaihtoehtoja osallistumiselle. Opettajan työtä ohjaa pedagogiikka ja toisten kanssa yhdessä tekeminen; osa työstä on selkeästi tarkoituksenmukaista tehdä työpaikalla ja osa toimii etänä. Opettaja voi opettaa verkossa myös työpaikalta käsin.

Hybridityön toteuttamisen käytännöistämme

TAMKin esihenkilöiden kanssa olemme laatineet tiimikeskusteluja varten pohjamateriaalia hybridityön mahdollistamiseen. Maaliskuussa palasimme kampustyöskentelyyn. Jatkossa yhdistämme lähi- ja etätyötä tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteenamme on tukea TAMKin, tiimien ja henkilöstön toimintaa ja työn tavoitteita sekä lisätä kaikkien yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Hybridityössä henkilö työskentelee osan aikaa lähityönä, jolloin hän tekee työtään työtiloissa ja voi osallistua kokouksiin, opetukseen ja tilaisuuksiin kampuksella. Työn luonteesta riippuen henkilö toimii osan aikaa etänä, jolloin hänet saavuttaa työaikoina puhelimella ja verkon kautta. Keskeistä on, että luomme hybridityön käytäntöjä yhteiskeskustelulla ja tiimikohtaisilla pelisäännöillä, samoin kuin työntekijän ja esihenkilön välisellä sopimuksella. Johtoajatuksena ovat yhteisöllisyys ja yhteinen kehittäminen sekä joustavat työjärjestelyt ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen.

Nostimme esihenkilöiden kanssa esille niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita kukin meistä tuo osaltaan työskentelyymme. Usein katse kääntyy esihenkilöön ja saa kääntyäkin, mutta samanaikaisesti voimme itse kukin edistää alla mainittuja omalta osaltamme työyhteisössä.

  • Luotan ihmisiin ja heidän osaamiseensa: toimin luottamusta rakentaen ja puutun rohkeasti epäkohtiin.
  • Kunnioitan omaa ja toisten aikaa: huolehdin että tauoille, siirtymille sekä keskittymistä vaativalle työlle on aikaa.
  • Vahvistan puheellani onnistumisia, sekä hyvää ja toimivaa: kiitän ja annan palautetta hyvästä työstä.
  • Huolehdin hybridityön raameista: tiimillä on yhteinen ymmärrys sovituista käytänteistä ja työnteon paikoista.
  • Olen läsnä, kun osallistun: tuen omalla esimerkilläni läsnäoloa ja osallisuutta paikasta riippumatta.

Pohdimme tiimeissä, mitkä tehtävät teemme pääasiassa lähityössä ja mitä tehtäviä voimme tehdä etätyössä. Oleellista on tunnistaa, millaisilla kanavilla jaamme tietoa ja pidämme yhteyttä sekä millaiset työvälineet ovat toimivia. Ydinasiana on se, miten varmistamme toimivan yhteistyön ja yhteisöllisyyden.

 

Kirjoittaja: Merja Jortikka, henkilöstöjohtaja

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *