Mistä koostuu viestinnän opintosuunta?

Opintojen tarkasta sisällöstä ei tarvise tietää ennen yliopistossa aloittamista. Tarjontaan voi olla kuitenkin mukavaa tutustua etukäteen, jotta on mahdollisimman selvä kuva siitä, millaisista kokonaisuuksista seuraavat vuodet tulevat koostumaan. Olin itse ennen aloittamista erityisen kiinnostunut siitä, miltä opinnot näyttävät käytännössä; kuinka monta tuntia luentoja on viikossa tai kuinka paljon sivuaineita opiskellaan suhteessa pääaineeseen. Opintojen rakenteesta voi olla vaikeaa löytää tietoa, sillä opintosuunnitelmat ja –toteutukset ovat kaikilla opintoaloilla sekä opiskelijoilla itsellään toisistaan poikkeavia. Kursseja selailemaankin opiskelijat usein löytävät vasta opinnot aloitettuaan. Halusin kuitenkin hieman avata sitä, miltä opintojen suunnittelu ja opiskelun aloittaminen näyttää viestinnän fuksin näkökulmasta ja koota samalla kaikkea tähän mennessä opittua. Aluksi tiivistän hyvin yksinkertaiseen muotoon sen, mitä kaikkea viestinnän opintosuunta kattaa opintotavoitteiden näkökulmasta, ja lopuksi esitän hieman omia ajatuksiani siitä, miltä ensimmäiset kurssit ovat tuntuneet ja millaista on opiskelu käytännössä. Lisäksi muutama viestinnän opiskelijoista jakaa omat vinkkinsä vapaasti valittavien opintojen valitsemiseen.

 

Mistä kaikesta opinnot oikein koostuvat? 

Viestinnän koulutus koostuu kandi- ja maisterivaiheesta, joista kandivaihe (humanististen tieteiden kandidaatti) suoritetaan keskimäärin kolmessa vuodessa ja sen suorittamiseen vaaditaan vähintään 180 opintopistettä. Vuosi koostuu neljästä periodista (lukuunottamatta kesäopiskelua) ja vuoden aikana suoritetaan noin 60 opintopistettä. Jos opinnot haluaa ajoittaa itselleen mahdollisimman tasaisesti, olisi yhdessä periodissa opiskeltavaa siis noin 15 pistettä, joka vastaa usein suunnilleen kolmea kurssia. Se voi tarkoittaa ensimmäisenä vuonna esimerkiksi yhtä peruskurssia, kielikurssia ja vapaavalintaisten opintojen kurssia. Kurssien määrä vaihtelee periodeittain niiden tarjonnan ja omien valintojen mukaan. Valmistumista kohti mentäessä tahti usein vaihtuu, sillä kandi vie ajasta suurimman osan. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu tietysti myös paljon muuta toimintaa kuten työelämäviikoille osallistumista tai ainejärjestössä toimimista. Lisää sisältöä vuosiin tuo useimmilla myös vaihtoon lähteminen, josta lisää voi lukea esimerkiksi täällä. 

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

 • Yhteiset opinnot 15 
 • Perusopinnot 25 
 • Viestintä- ja kieliopinnot 10 
 • Aineopinnot 65 
 • Vapaa-valintaiset opinnot 
 • Tutkielmaopinnot, kandi 10 

 

Yhteisiin opintoihin kuuluu kaikille viestinnän opiskelijoille pakollisia kursseja, jotka usein suoritetaan heti fuksivuotena ensimmäisissä periodeissa. Näihin kuuluvat muun muassa opiskeluun orientoivat opinnot ja digitaalisia yleistaitoja opettavia kursseja, joiden tehtävänä on tutustuttaa yliopistossa käytettäviin ohjelmiin ja varmistaa sellaisten taitojen osaaminen, joita myöhemmissä opiskeluissa tarvitaan. 

Perusopinnot koostuvat viestinnän monitieteiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintosuuntien peruskursseista. Opinnoissa pääsee siis tutustumaan viestinnän lisäksi journalistiikan, informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskeluun. Nämä opinnot ovat hyödyllisiä etenkin, jos pohtii opiskelevansa vapaavalintaisina opintoina jotakin kyseisistä aloista. Aiheesta kirjoitettu kattavammin blogissa aiemmin.

Kieliopintoja pakollisina suoritetaan neljä kurssia, joista kaksi saa valita itse annetuista vaihtoehdoista. Opinnot voivat koostua työelämän ammattisanastoon tutustuttavista kielikursseista ja esimerkiksi akateemiseen kirjoittamiseen syventävistä kursseista. 

Aineopinnot ovat pakollisista opinnoista suurin luokka, joka koostuu erilaisista viestinnän alan ilmiöitä käsittelevistä kursseista. Kursseilla harjoitellaan paljon teoreettisia asioita, mutta myös erityisesti myöhemmin työelämässä tarvittavaa käytännön osaamista. 

 

Vapaasti valittavista opinnoista… 

Valinnaisia aineita kannattaa pohdiskella jo etukäteen, sillä valinnat alkavat yllättävän nopeasti heti ensimmäisten periodien aikana. Vapaasti valittavat kurssit muodostavat noin kolmasosan kandivaiheen opinnoista. Opinnoista on suoritettava vähintään yksi 20 pisteen opintokokonaisuus, joka käytännössä käsittää siis yhden tutkinto-ohjelman perusopinnot. Sen lisäksi on mahdollista valita yksittäisiä kursseja lähes mistä aiheesta tahansa niin, että tutkinnon laajuus täyttyy.  

Ensisijaisesti kursseja kannattaa valita kiinnostuksen kohteen mukaan. Sen lisäksi kannattaa harkita sellaisten kurssien valitsemista, jotka hyödyttävät myöhemmin työelämässä, jos siitä itsellä on jo jonkinlainen ajatus. Yhtä samanlaista malliesimerkkiä ei sivuainevalintoihin ole olemassa ja siksi on tärkeää, että kursseja valitsee juuri omia mielenkiinnonkohteita seuraten. Sitä kautta päätyy opiskelemaan ja ehkä jopa myöhemmin työelämässä työskentelemään sellaisten asioiden parissa, jotka itseltä luonnistuvat parhaiten ja joihin riittää motivaatiota. Kursseja suositellaan kokeilemaan monipuolisesti, siten on helpoin löytää itselleen sopivimmat vaihtoehdot. Aluksi voi olla hyvä kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja valita vasta sitten, miten kokoaa opintokokonaisuuden. Yllättävät yhdistelmät toimivat usein hyvin ja ne voivat avata paljon ovia työelämässä. Väärältä tuntuvaa kurssia ei kuitenkaan kannata jämähtää opiskelemaan vaan tilalle kannattaa valita jokin paremmalta tuntuva. 

 

Opiskelijoiden TOP 3 vinkkiä valinnaisiin opintoihin: 

 Vilma, 2. vuosikurssin opiskelija 

 1. Kokeile monipuolisesti erilaisia kursseja ja aiheita 
 2. Opiskele asioita, jotka oikeasti kiinnostavat 
 3. Älä stressaa arvosanoista 

 

 Nita, 2. vuosikurssin opiskelija 

 1. Kysele kokemuksia suoraan sivuainetta opiskelleilta 
 2. Käytä aikaa kurssitarjonnan selailuun ja osallistu sivuaineinfoihin + kokeile rohkeasti erilaisia kursseja 
 3. Jaksota kurssit oman jaksamisen mukaan 

 

Terhi, 5. vuosikurssin opiskelija 

 1. Selaile itsenäisesti kurssi- ja kokonaisuustarjontaa, älä mene muiden perässä ellei sinua aidosti kiinnosta samat aiheet 
 2. Seuraa innostustasi, koska se johdattaa sinua oikeaan suuntaan myös työelämässä 
 3. Opettele uusi kieli! Kielet avaavat uusia maailmoja ja kielikursseilla tutustuu myös kivasti uusiin ihmisiin keskusteluharjoitusten avulla 

 

 

Omia ajatuksia kurssivalinnoista ja ensimmäisistä kursseista 

Kurssien määrä ja valitsemisen vaikeus yllätti ensimmäisillä viikoilla. Tuntui, että tarjolla oli niin paljon mielenkiintoisia kursseja, ettei kaikkea vaan saisi mitenkään mahtumaan mukaan. Omat mielenkiinnonkohteetkaan eivät ole vielä täysin selvillä ja siksi on hyvä, että esimerkiksi vapaavalintaisia opintoja voi valita monipuolisesti ja aloittaa kokeilemaan omassa tahdissa. Ilmoittautuminen ja suunnitelman tekeminenkin tuntui aluksi odotettua monimutkaisemmalta, mutta ohjelmien käytön oppi nopeasti ja heti seuraavaan periodiin valintojen tekeminen sujui luontevammin. Suunnitelman tekemistä helpotti paljon se, että ensimmäiset kurssit valittiin kaikille uusina fukseina aloittaneille samalla tavalla tietyn “perusmallin” mukaan. Suunnittelua ei myöskään tarvinnut tehdä yksin. Tuutorit auttoivat pääsemään alkuun ja jatkossa apua saa helposti kurssikavereilta tai vanhemmilta opiskelijoilta, joilla usein on parhaiten kokemusta kursseista. Yliopistossa säännöllisin väliajoin järjestetään myös hopsauksia, joissa opintojaan pääsee suunnittelemaan ryhmä- tai yksilötapaamisessa. 

Heti ensimmäisessä periodissa pääsi opiskelun makuun, kun opinnot aloitettiin kaikille yhteisillä perusopinnoilla; vuorovaikutuksen teoriat –kurssilla ja mediatutkimuksen opinnoilla. Enemmän ajatuksia vuorovaikutuksen teorioista on koonnut blogiin Ida. Aineopintoja odotan eniten ja niihin olen päässyt tutustumaan toisessa periodissa meneillään olevan puhe- ja vuorovaikutustaitojen työpajan kautta. Kurssilla pääsee pohtimaan omaa viestijäkuvaansa sekä esiintymään erilaisissa tilanteissa ja näiden kautta kehittämään juuri omaa osaamistaan annettujen työkalujen avulla. Aineopintojen kautta viestinnän opiskeluun pureudutaan kaikista syvimmin ja uskon, että niiden avulla löydän viestinnän laajasta alasta myös jonkin itseäni eniten kiinnostavan aiheen, jota opiskella lisää myöhemmin. 

Mukavaa oli huomata se, että alusta alkaen samassa periodissa kurssit ovat hyvin erilaisia ja mielenkiinto pysyy siten hyvin yllä. Monia viestinnän ilmiöitä sivutaan useammilla kursseilla, mutta kuitenkin kaikissa hieman eri näkökulmista. Fokus on vahvasti viestinnän opiskelussa ja se näkyy myös sellaisilla kursseilla, jotka eivät suoraan asetu juuri viestinnän opintosuunnan alle. Tahti on ollut mielestäni sopiva ja pidän siitä, miten monipuolisesti kursseille on sisällytetty erilaisia suoritustyylejä, joihin myös opiskelijat saavat itse vaikuttaa. Myös aikatauluttaminen on helpompaa, kun eri kurssit vaativat hieman erilaista panostusta. Suoritustavat voivat vaihdella viikkotehtävistä ja oppimispäiväkirjoista verkossa tai akvaariossa tehtäviin tentteihin. Monilla kursseilla ryhmässä opiskelusta pitäville on tarjottu matalan kynnyksen mahdollisuuksia esimerkiksi opintopiireihin. Viestinnässä ryhmässä toimimisen tärkeyttä painotetaan erityisen paljon ja siksi yhdessä opiskeluun kannustetaan meillä jatkuvasti. 

 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Viestinnän monitieteiseen kandidaattiohjelmaan kuuluvat kurssit 

Lista vapaasti valittavista opinnoista 

Opiskelijan opas 

 

 

Annika 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *