Kohti laajempaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista

Viestinnän opintojen kandivaiheessa päästään syventymään tieteenalan eri osa-alueisiin sekä kehittämään omaa osaamista monipuolisten aineopintokurssien myötä. Tässä tekstissä puhutaan erityisesti viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssista, joka käydään tyypillisesti toisen opiskeluvuoden keväällä.

Kirjoitin ensimmäisenä opiskeluvuotenani joululoman alla blogitekstin viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnoista ja miten eriltä opiskelu nykyään tuntuukaan! Toinen opiskeluvuosi on mennyt mukavasti odottamieni aineopintojen parissa enkä ole joutunut pettymään, sillä kyseiset kurssit ovat todella avartaneet ymmärrystäni viestinnästä, vuorovaikutuksesta ja esiintymisestä monipuolisen teoriatiedon sekä käytännön harjoittelun kautta. Erityisesti tällä hetkellä itselläni käynnissä oleva viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssi liittyy nimensä mukaisesti oman osaamisen kehittämiseen ja opitun teoreettisen tiedon valjastamiseen käytäntöön. Haluaisinkin jakaa tämän tekstin muodossa muutaman kyseisen kurssin aikana tulleen havainnon viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehityksestä.

Esiintyminen, vaikuttava argumentointi sekä kyky analysoida näitä asioita tehokkaasti on viestijän peruspääomaa. Kurssin esiintymisharjoitusten skaala ylettyy perinteisemmistä puheista ja väittelyistä nopeisiin improvisoituihin puheenvuoroihin ja tarinankerrontaan, mikä luo tilaa esimerkiksi erilaisten retoristen keinojen ja argumentointitapojen harjoitteluun. Kurssi on ollut turvallinen paikka kokeilla erilaisia opittuja teorioita käytännössä eikä mokaaminenkaan haittaa, sillä täällä ollaan vielä nimenomaan harjoittelemassa. Omasta tekemisestä saa kehittävää palautetta niin opettajalta kuin myös muilta opiskelijoilta sekä palautteen antajan rooliin pääsee usein itsekin, mikä auttaa reflektoimaan oman viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehitystä.

Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ei voi harjoitella vain kirjasta lukemalla, vaan osaamista täytyy päästä viemään eteenpäin käytännössä. Viestinnän kursseilla tämä usein tapahtuu erilaisten ryhmätöiden ja –projektien kautta eikä tämäkään kurssi ole siitä poikkeus. Viestijät toimivat usein työelämässäkin osana erilaisia tiimejä ja monialaisia projekteja, joten ryhmätyöskentelytaitoja saa todenteolla harjoitella jo opiskeluaikana. Oman kokemukseni mukaan tässä asiassa määrä on yhtä tärkeä kuin laatu, sillä ryhmätyöskentely on alkanut tuntumaan sitä luonnollisemmalta ja tehokkaammalta mitä enemmän sitä tekee. Kurssin aikana olen päässyt tekemään jo useita pari- ja ryhmätöitä, vaikkei kahden periodin mittainen kurssi ole vielä edes loppumaisillaan. Olen oppinut, että erityisen tärkeää ryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta on koko ryhmän yhteinen, selkeä päämäärä sekä luotto myös muiden osaamiseen ja tekemiseen.

Tärkeä osa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista on myös tämän osaamisen sanoittaminen. Kurssi on haastanut tarkastelemaan omaa osaamista sen kehityksen kannalta useiden reflektoivien tehtävien sekä jo aiemmin mainitsemani palautteen kautta. Tärkeä oppi itselleni onkin ollut se, ettei omaa kehitystä tai osaamista voi välttämättä näyttää yhtä vakuuttavasti ellei sitä pysty myös sanoittamaan ja perustelemaan. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehityksen sanoittaminen auttaa myös hahmottamaan omia vahvuuksia sekä kehityskohteita viestijänä. Vaikka viestinnän voima alkaa olla yhä vahvemmin näkyvillä kaikkialla yhteiskunnassa, niin tästä huolimatta ei välttämättä ole epätavallista, että viestijä joutuu perustelemaan omaa tarpeellisuuttaan ja osaamistaan esimerkiksi työmarkkinoilla. Taito reflektoida ja sanoittaa omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista on varsin hyödyllinen myös esimerkiksi viestinnän harjoittelupaikkoja hakiessa!

Koko kevään kestävä kurssi tuntuu eräänlaiselta siirtymäriitiltä kohti laajempaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista mitä tulee tarvitsemaan mennessään eteenpäin opinnoissa sekä oman alan harjoittelu- ja työpaikkoja tavoitellessa. Ensi syksynä pääsenkin jo sukeltamaan uusiin haasteisiin kandivuoden myötä, jännittävää miten nopeasti opinnot tuntuvat etenevän! Vielä toivotan kuitenkin oikein mukavaa kevättä ja tsemppiä niin opintoihin, töihin kuin myös yhteishakuun!

Ingá

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *