Digipedagoginen käsikirjoitus (Riitta Raimovaara)

Olen kommunikatiivisen koulutuksen tuote ja valmentaja-opettajaksi erikoistunut, joten tälle perustan myös digitaalisen työympäristöni.

Alla oleva mind map kuvaa digipedagogista käsikirjoitustani Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Keskiöön olen kirjannut ammatillisen kielitaidon oppimisen ja kehittämisen. Tässä onnistuminen edellyttää ajantasaista käsitystä alan ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehitystarpeista sekä kykyä edesauttaa ja ohjata alalle hakeutuneita opiskelijoita saavuttamaan näitä taitoja.

Keskiöstä olen vetänyt viivat osa-alueisiin, joita tulee kehittää tavoitteen saavuttamiseksi ja jotka yhdessä tukevat tavoitteen saavuttamista. Viivoille ei ole piirretty suuntaa, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Osa-alueisiin on nimetty joitain konkreettisia digitaalisia työkaluja ja työtapoja. Luetteloa voi päivittää ja laajentaa ja siten tarkentaa koko käsikirjoitusta.

Koen digipedagogisen käsikirjoituksen laatimisen hyvänä apuvälineenä hahmottamaan eri asioiden tärkeyttä ja yhteyttä toisiinsa esim. uutta opintojaksoa suunnitellessa tai aina kun miettii materiaaleja ja työtapoja jollekin opintojaksolle.

 

Riitta Raimovaara

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kommentit

Käsikirjoituksesi on selkeä ja mielestäni tavoitteista lähteminen on hyvä lähtökohta. Sen sijaan, että olisit valinnut tietyn kurssin ja sen osaamistavoitteet lähtökohdaksi, olet valinnut tavoitteen, joka kattaa kaikki opettamasi kurssit ja tämä on mielestäni hyvä ja vaihtelevakin lähestymistapa. Pidän myös siitä, että käsikirjoituksesi on helposti muokattavissa/siitä voi poimia haluamansa palaset kullekin toteutukselle, kaiken ei aina tarvitse siis olla samanlaista.

Tanja Tervonen

18.11.2019 09:38

Olen samaa mieltä Suvin kanssa, tämä on selkeä. Voisi olla lukiolaistenkin hyvä kurkistaa siihen, miten korkeakouluissa voidaan kurssisisältö esittää opiskelijoille ylipäätään, jotta näkisivät, miten sisällöt ja opetus eroavat lukiomaailmasta.

Maarit Luhtala

30.10.2019 15:31

Digipedagoginen käsikirjoituksesi vaikuttaa hyvin selkeältä ja monipuoliselta niin, että kaikki kielen osa-alueet tulevat huomioiduiksi. Hyvä, että toit esille tuon ajantasaisen kielitaidon merkityksen ja tärkeyden. On haastavaa mutta toisaalta mielenkiintoista seurata kielen muuttumista ja kehitystä eri tiedotusvälineiden kautta.

Suvi Marttila

22.10.2019 21:39

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *