Category: Digipedagoginen ajattelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! (Siru Stenman)

Suunnitelmallisuus opettajan työssä on mielestäni ratkaisevassa asemassa. Kurssien hyvä suunnittelu on ollut aina minulle tärkeää ja olen myös kokenut olevani siinä hyvä. Uskoakseni opiskelijoillekin välittyy se, onko kurssilla jokin punainen lanka, ja onko opettajalla jokin selkeä suunnitelma, jolla hän vie kurssia eteenpäin. Lukion tiukkojen aikaraamien puitteissa suunnitelmallisuus korostuu mielestäni entisestään. Lyhyessä ajassa on käsiteltävä laajojakin kokonaisuuksia sanastoineen ja kielioppeineen.