Ideoita ja ajatuksia ruotsin opetuksen kehittämisestä lukio- ja korkeakouluyhteistyössä.

Vuorovaikutusta verkossa - Älä vain ajattele, sano se ääneen!

Tiistaina 18.5. DigiLust-hankkeessa järjestettiin webinaari/työpaja teemalla Vuorovaikutuksen tukeminen verkko-opetuksessa ja -tapaamisissa. Puheviestinnän yliopisto-opettaja Johanna Järvelin-Suomela Tampereen yliopistosta piti vuorovaikutuksellisen työpajan, jossa käytimme erilaisia tapoja, joilla vuorovaikutusta voi tukea erilaisissa verkkotapaamisissa. Tässä kirjoituksessa tärkeimmät nostot kyseisestä työpajasta.

Paneelikeskustelu lukioiden ja korkeakoulujen ruotsinopettajille ke 20.1.2021 klo 15-16 Zoomissa

Haluatko kuulla millaista ruotsin opiskelu on opettajan näkökulmasta lukiossa ja korkea-asteella tänä päivänä? Tule siinä tapauksessa mukaan paneelikeskusteluumme kuulemaan alustajien näkemykset ja jakamaan omat näkemyksesi siitä, mitä toisella kouluasteella opettavan kollegan tulisi tietää lukion/korkea-asteen ruotsin opetuksesta. Paneelikeskustelu järjestetään ke 20.1. klo 15.00-16.00 Zoomissa, ei ennakkoilmoittautumista.

Itsearviointi herätteenä kurssin puolivälissä: Pitäisikö tehdä jotain? (Riikka Ala-Sankila)

Itsearviointi kurssin lopussa saattaa joskus tulla opiskelijalle kurssin lopputuloksen kannalta liian myöhään. Digitaaliset sovellukset arvioinnissa-tehtävänä päätin kokeilla Forms-sovelluksella tehtyä itsearviointikyselyä havahduttaakseni opiskelijat siihen, että kurssia oli jäljellä enää kaksi viikkoa. Ruotsin opiskelu pitäisi siis aloittaa viimeistään nyt.

Muntlig feedback som video (Anne Tyni-Nummelin)

Hankkeen toista opetuskokeilua – arviointiteemaa pohtiessa ja varsinkin työparini Lindan kanssa keskustellessa nousi esiin suullisen palautteen anto opiskelijoille. Olenkin paljon miettinyt miten lisätä opettajan läsnäoloa verkkokursseilla ja erityisesti monimuotoryhmien kanssa, kun etätunteja ja tapaamisia on kovin vähän.