Category: Arviointi

”Itsereflektio kannattaa aina” (Maiju Vihonen)

Neljännen osion otsikkona meillä oli arviointi ja päätinkin antaa opiskelijoiden tehdä itsearvioinnin siitä, kuinka heidän taitonsa olivat kehittyneet kurssin teemoissa: suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä oman alan sanaston kehittyminen. Tavoitteeni itsearviossa olisi saada opiskelijat huomaamaan sen, kuinka paljon he kehittyvät kurssin aikana ja saada siitä näin positiivista kokemusta, vaikka mahdollisesti ruotsin kielen jatko-opiskeluun!

Sähköisten tehtävien arviointi – uhka vai mahdollisuus? (Reetta Almqvist)

Tässä osiossa opiskelijat saivat kirjoittaa Jyväskylästä kotikirjoitelmansa. Työn sai palauttaa videona ja osin valmiiksi kirjoitettuna, mutta samalla suullisena tehtävänä tai perinteisesti kirjoittamalla, mutta työhön tuli sisällyttää kuvia aiheesta ja/tai kuvatekstejä. Kannustin tällä kertaa nimenomaan valikoimaan osuvia kuvia ja kirjoittamaan myös kuvatekstejä.

Vertaisarviointia Google Formsilla (Pirjo Hentinen)

Internet on pullollaan erilaisia lomaketyökaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa kyselyissä, gallupeissa, tutkimuksissa jne. Tällä kertaa lähdin selvittämään, miten hyvin lomaketyökalu soveltuu ruotsin kielen vertaisarviointiin amk-tasolla.

Testissä Zoom - monimediainen palaute kirjoitustehtävästä (Sanni Kalliosaari)

Hankkeen neljännessä osassa halusin kokeilla jotakin, jonka avulla voisin selkeyttää opiskelijoille arviointia ja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit käydään toki aina kurssin alussa läpi, mutta ne saattavat silti kurssin edetessä jäädä opiskelijoille tietyllä tavalla etäisiksi. Päätin kokeilla, olisiko videopalautteen avulla mahdollista selkeyttää ja havainnollistaa opiskelijoille kirjoitustehtävän arviointia ja siinä käytettäviä arviointikriteereitä.