Meistä jokainen viettää loppuelämänsä tulevaisuudessa - ei ole yhdentekevää millaisen siitä teemme

Kun jatkuvan oppimisen uudistusta Tampereen korkeakouluyhteisössä suunniteltiin, oli alusta asti selvää, että sen onnistuminen vaatii rohkeutta katsoa hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen ja vieläpä sen eri vaihtoehtoihin. Osaajapula on jo nyt todellinen, ja muutoksen tahti kaikilla toimialoilla yhä nopeutuvaa. Tässä vaihtoehtojen viidakossa menestymiseen on vain yksi keino: yhteinen näkemys osaamisen tärkeydestä ja toimista, joilla jatkossakin pärjäämme globaalissa pelikentässä. Tämän vuoksi halusimme tarttua myös ennakointityöhön ekosysteemimäisesti, mahdollisimman monien toimijoiden kanssa yhdessä. Uskomme, että tulevaisuusymmärrys voi konkretisoitua aidosti yhteisen hyvän edistämiseksi vasta, kun se on muodostettu riittävän moninäkökulmaisesti eri toimijoiden kesken.

Mitä ennakointityö sitten on? Onko se tilastoja, trendejä, skenaarioita ja laskentaa? Sitäkin. Lisäksi halusimme kuitenkin ajatella ennakointityötä erilaisten tulevaisuuskäsitysten verkostona, jossa merkityksellisiä ovat erilaiset näkökulmat, tulkinnat ja myös erilaisten tulevaisuuksien toivottavuus. Ennakoidessa on myös lupa unelmoida; tulevaisuus nimittäin ei pelkästään tapahdu, vaan voimme vaikuttaa siihen yhdessä, muodostamalla yhteisiä päämääriä ja toimimalla niitä kohti.

Pirkanmaan alueella osaamisen ennakointityössä ei toki tarvinnut lähteä liikkeelle nollasta. Maakunnassa on aiemminkin tehty erilaista osaamisen tulevaisuutta kartoittavaa ja suuntaavaa työtä monen toimijan toteuttamana. Viime vuosina puhtaasti osaamiseen keskittyvä tulevaisuustyö oli kuitenkin ollut hieman säästöliekillä. Niinpä kokosimme Tampereen korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan liiton yhteistyönä samaan pöytään joukon toimijoita niin julkisista organisaatioista kuin yrityksistä. Tuloksena syntyi uudistettu Pilkahdus-verkosto, joka on alkanut tuottaa ideoita ja syötettä alueelliseen tulevaisuusajatteluun. Tiedossa on, että useimpien organisaatioiden perisynti on liiallinen katsominen omiin varpaisiin, ja niinpä Pilkahdus-verkostossakin keskeinen tavoite on osallistujien tulevaisuusajattelun vahvistaminen – rohkaiseminen erilaisten tulevaisuuksien hahmottelemiseen ja ”mitäpä jos?” -kysymysten kysymiseen.

Työskentelyn myötä on viriämässä myös ensimmäinen kokeilu toimialakohtaiseksi ennakointiprosessiksi. Siinä arvioidaan IT-toimialalle olennaisia tulevaisuuden osaamisia yhdessä korkeakoulun ja yrityselämän toimijoiden kesken. Vastaavia alakohtaisia, asiantuntijuutta hyödyntäviä ennakointimuotoja on kehitteillä lisää. Parhaillaan työskennellään myös osaamisen ennakointityön tulosten nivomiseksi jo olemassa oleviin alueellisiin kehittämisprosesseihin, jolloin tuotettu näkemys pääsee oikeaan käytäntöön. Pilkahdus-työn tuotokset ovat luonnollisesti tärkeitä koulutuksen suunnittelullekin. Tavoite on, että myös tätä kautta työnantajien arvokkaasta näkemyksestä saadaan herätteitä eri toimialoilla tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Mikäli kiinnostuit osaamisen tulevaisuustyöstä, tule mukaan Pilkahdus-verkostoon! Osallistumaan pääset ottamalla yhteyttä.

Katariina Yrjönkoski

Jatkuvan oppimisen asiantuntija, Tampereen yliopisto

katariina.yrjonkoski@tuni.fi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *