KLK II: Tieteen tekijät-hanke

Valkoinen rakennus, jossa paljon ikkunoita ja sininen taivas.
Pinni B Tampereen yliopisto

Tervetuloa Koko lukio kehittää-hankkeen blogisivustolle!

Koko lukio kehittää-hanke II: Tieteen tekijät (KLK II-hanke) on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitetään Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöä edelleen Koko lukio kehittää I-hankkeen jatkona. Koko lukio kehittää I -hankkeesta voit lukea tästä.

KLK II-hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää lukion toimintakulttuuria, jossa lukiolainen on aktiivinen tiedeyhteisön jäsen ja yhteiskunnallinen toimija. Tavoitteeseen liittyen pyritään pilotoimaan erilaisia malleja liittyen uuteen opetussuunnitelmaan LOPS2021.
  2. Lukiolaisen aktiivisen toimijuuden ja kokemuksellisuuden lisääminen oppimisympäristössä immersiivistä monitoimitilaa kehittämällä.
  3. Jatkokehittää lukiolaisten hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä KLK I-hankkeen henkeä jatkaen.
  4. Kehittää pedagogisia ICT-polkuja oppiaineisiin ja ne ylittäen.

Hanke on alkanut syksyllä 2021 kestäen vuoteen 2023 asti. Hankkeen ohjaustiimi koostuu Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion opettajista. Koordinaattoreita hankkeessa ovat Juha Järvinen, Saara Murto-Heiniö ja Antti Hiitti sekä syksystä 2022 Ilona Halttunen. Hankkeessa mukana on myös lukion opiskelijoitamme ja aineenopettajaharjoittelijoita.

Blogissa ohjaustiimimme jäsenet ja opiskelijat sekä asiantuntijat ja hankkeessa mukanaolijat kertovat hankeprosessista ja jakavat tietoa, ajatuksia, kokemuksia sekä osaamistaan.

Tervetuloa seuraamaan KLK II-hanketta!