Category: Hanke

Hanketyön esittelyä opetusharjoittelijoille ja yhteistä ideoimista!

Keväällä 2023 yhteiskunnallisten aineiden opetusharjoittelijoille osana harjoitteluvuoden toimintaa esiteltiin yhtenä hankkeena myös Koko lukio kehittää 2-hankkeen toimintaa. Tarkoituksena oli myös pyrkiä siihen, että opetusharjoittelijat saisivat ideoida hankkeeseen sisältöä ja osallistua siihen osana harjoitteluaan. Lopulta esittelyn pohjalta ideoitiin shakkiturnaus pidettäväksi opiskelijoillemme toukokuussa.

KLK II-hankkeen tavoitteet

Hankkeemme tavoitteet ovat laajat. Perusajatuksena on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kehitystyö ja Agenda2030-periaatteiden huomioiminen erityisesti. Tavoitteemme kehkeytyvät laaja-alaisen oppimisen ja osaamisen, oppiainerajojen ylittämisen, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön, aktiivisen toimijuuden, osallisuuden, opiskelijalähtöisyyden, digitaalisuuden, immersiivisyyden ja ICT-pakettien ympärille. Keskeisenä asiana on edelleen Koko lukio kehittää 1-hankkeessa aloitettu yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten osallisuuden sekä toimijuuden kehittämisen tavoite.