Category: Koko lukio kehittää 1

KLK II-hankkeen tavoitteet

Hankkeemme tavoitteet ovat laajat. Perusajatuksena on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kehitystyö ja Agenda2030-periaatteiden huomioiminen erityisesti. Tavoitteemme kehkeytyvät laaja-alaisen oppimisen ja osaamisen, oppiainerajojen ylittämisen, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön, aktiivisen toimijuuden, osallisuuden, opiskelijalähtöisyyden, digitaalisuuden, immersiivisyyden ja ICT-pakettien ympärille. Keskeisenä asiana on edelleen Koko lukio kehittää 1-hankkeessa aloitettu yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten osallisuuden sekä toimijuuden kehittämisen tavoite.