Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöhanke

Yhteistyötä lukuvuonna 2022-2023!

Lukiomme yhteisöllisyystyöryhmä Lykky ja Koko lukio kehittää 2-hanke toimivat hienosti yhteistyössä lukuvuonna 2022-2023. Lukion yhteisöllisyyspäivänä helmikuussa järjestettiin tiedepäivä yhteistyönä, ja samoin hanke tuki myös keväällä Iidesralli-yhteisöllisyyspäivässä Lykky-tiimiä. Yhteistyö toimi hienosti, ja tukea löytyi tiimien välillä aina!

Hanketyön esittelyä opetusharjoittelijoille ja yhteistä ideoimista!

Keväällä 2023 yhteiskunnallisten aineiden opetusharjoittelijoille osana harjoitteluvuoden toimintaa esiteltiin yhtenä hankkeena myös Koko lukio kehittää 2-hankkeen toimintaa. Tarkoituksena oli myös pyrkiä siihen, että opetusharjoittelijat saisivat ideoida hankkeeseen sisältöä ja osallistua siihen osana harjoitteluaan. Lopulta esittelyn pohjalta ideoitiin shakkiturnaus pidettäväksi opiskelijoillemme toukokuussa.

Markus Pölläsen vierailu

Markus Pöllänen Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiasta vieraili 15.2. 2023 Tampereen norssin lukion elämänkatsomustiedon valinnaisella ET6-opintojaksolla puhumassa tulevaisuudentutkimuksesta. Kyseisen opintojakson aiheena on "Tulevaisuus" ja sen sisällössä käsitellään tulevaisuuksia monelta eri kannalta. Vauhtia otetaan ihmislajin historiasta, teknologiaa, hyvää ja pahaa sivuavista myyteistä, ihmiskunnan aatteellisesta kehityksestä, transhumanismista, tekoälystä sekä globalisaatiosta.  

Immersiivinen oppimaisema on opetuksen käytännön vaatimusten, esteettisen sisustuksen ja modernin teknologian liitto

Opetussuunnitelman perusteita oppimisympäristön suunnittelun pohjana Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen siihen oppimiskäsitykseen, että oppilas on aktiivinen toimija. Perusteissa korostetaan, että kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kehollisuus, aistien käyttö ja tunnekokemukset ovat myös immersiivisen kokemuksen tukipilareita ja näin auttavat myös oppimaan. Lähde: Mikä ihmeen immersio? (oppimaisema.com)