Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöhanke

Opetusharjoittelijat ICT-polkujen kehittäjinä

Me – englannin kielen aineenopettajaopiskelijat Leila Munne ja Ville Penkari – pääsimme osallistumaan Koko lukio kehittää II -hankkeeseen osana laajentavaa harjoitteluamme. Aloitimme tutustumalla hankkeen raameihin sekä blogiin. Keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi nousi ICT-polut ja niiden kehittäminen. Tutustuimme myös esimerkiksi hankkeen rahoitushakemukseen.

KLK II-hankkeen tavoitteet

Hankkeemme tavoitteet ovat laajat. Perusajatuksena on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kehitystyö ja Agenda2030-periaatteiden huomioiminen erityisesti. Tavoitteemme kehkeytyvät laaja-alaisen oppimisen ja osaamisen, oppiainerajojen ylittämisen, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön, aktiivisen toimijuuden, osallisuuden, opiskelijalähtöisyyden, digitaalisuuden, immersiivisyyden ja ICT-pakettien ympärille. Keskeisenä asiana on edelleen Koko lukio kehittää 1-hankkeessa aloitettu yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten osallisuuden sekä toimijuuden kehittämisen tavoite.