Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöhanke

Marraskuun vieraskynä: KAKS10 – oppimisen esteitä kaatamassa

Marraskuun vieraskynässä Tampereen yliopiston normaalikoulun alakoulun KAKS10 56 puoliavoin oppimisympäristö esittäytyy. KAKS10 56 on Tampereen normaalikoulun alakoulun n. 50 hengen puoliavoin oppimisympäristö, jossa toimii kaksi opetusryhmää. Tila suunniteltiin ja toteutettiin noin kuusi vuotta sitten uudeksi innovatiiviseksi oppimisympäristöksi ja toiminta liitettiin osaksi FCLab-hanketta hieman myöhemmin.  

Opetusharjoittelijat ICT-polkujen kehittäjinä

Me – englannin kielen aineenopettajaopiskelijat Leila Munne ja Ville Penkari – pääsimme osallistumaan Koko lukio kehittää II -hankkeeseen osana laajentavaa harjoitteluamme. Aloitimme tutustumalla hankkeen raameihin sekä blogiin. Keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi nousi ICT-polut ja niiden kehittäminen. Tutustuimme myös esimerkiksi hankkeen rahoitushakemukseen.

KLK II-hankkeen tavoitteet

Hankkeemme tavoitteet ovat laajat. Perusajatuksena on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kehitystyö ja Agenda2030-periaatteiden huomioiminen erityisesti. Tavoitteemme kehkeytyvät laaja-alaisen oppimisen ja osaamisen, oppiainerajojen ylittämisen, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön, aktiivisen toimijuuden, osallisuuden, opiskelijalähtöisyyden, digitaalisuuden, immersiivisyyden ja ICT-pakettien ympärille. Keskeisenä asiana on edelleen Koko lukio kehittää 1-hankkeessa aloitettu yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten osallisuuden sekä toimijuuden kehittämisen tavoite.