Category: Immersiivisyys

Immersiivinen oppimaisema on opetuksen käytännön vaatimusten, esteettisen sisustuksen ja modernin teknologian liitto

Opetussuunnitelman perusteita oppimisympäristön suunnittelun pohjana Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen siihen oppimiskäsitykseen, että oppilas on aktiivinen toimija. Perusteissa korostetaan, että kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kehollisuus, aistien käyttö ja tunnekokemukset ovat myös immersiivisen kokemuksen tukipilareita ja näin auttavat myös oppimaan. Lähde: Mikä ihmeen immersio? (oppimaisema.com)