KLK-hankkeen tavoitteet

Hankkeen päämäärä ja keskeiset asiat
KLK-hankkeen kehittämisen osat ja ydinasia.

Hankkeessamme kaiken keskiössä on yhteinen kehitystyö. Ydinasiana on oppimisympäristön kehittäminen ja toimintakulttuurin uudistaminen. Siihen pyritään erilaisin tavoin eri kehittämistavoitteiden ja -osioiden avulla.

Hankkeessamme on neljä limittäistä tavoitetta:

1. Uudistetaan oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria, jossa keskiössä on osallistaminen, työelämäyhteydet, yliopistoyhteistyö, kansainvälisyys, nuorten elämä ja hyvinvointi.

Tavoitteena hankkeessa on nostaa keskiöön koulun käyttäjien näkökulmat ja tarpeet. Koko lukioyhteisö – opiskelijat, henkilöstö ja opetusharjoittelijat ovat mukana yhteiskehittämisessä. Yhteiskehittämistä toteutetaan erilaisilla ryhmätapaamisilla, työpajoilla ja yhteistyöllä lukion tapahtumissa. Pyrkimyksenä on osallistaa opiskelijoita, auttaa oppimaan yhteistä päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Myös opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia, oppimista ja toimintamallien luomista siihen pyritään kehittämään yhteistoiminnallisesti.

2. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä oppimista ja opiskelua.

Oppimisen ja opiskelun tukemiseen paneudutaan seuraavien kysymysten kautta:

  • Mitkä ovat ongelmakohtia nykyisissä tiloissa?
  • Miten opetusta voidaan tehostaa oppimisympäristöä kehittämällä?
  • Mitkä teknologiset ratkaisut voisivat helpottaa oppimista?
  • Miten oppiaineiden yhteistyö voi parantaa oppimista?
  • Millaisia havaintoja opetusharjoittelun osalta nousee?

Vastausten saaminen kysymyksiin kertoo tarkemmin, mitkä ovat olennaisia oppimisympäristöä koskevia tehostustoimia. Tavoitteena on myös pohtia STEM/STEAM-aineiden laboratoriotilaa ja perehtyä erilaisiin lukiossa jo olemassa oleviin laitteisiin ja välineisiin. Keskiössä oppimisen ja opiskelun kehittämisessä on ihminen oppiaineiden rajapintoja pohdittaessa. Yhteisopettajuus on olennainen asia myös. Business Norssi-linjan näkyvyyttä lisätään eri tahoille teknologiaa apuna käyttäen.

3. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä kansainvälisyyttä ja yritys- sekä yliopistoyhteistyötä.

Kansainvälisyyttä ja yritys- sekä yliopistoyhteistyötä pyritään lisäämään. Kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen vähentämistä pyritään ehkäisemään teknologian avulla. Tilasta tai paikkakunnasta riippumatonta teknologiaa käyttämällä tarkoitus on kantaa globaalia vastuuta kestävästä kehityksestä. Pyritään ratkaisemaan, miten työelämä ja yrittäjyys sekä kansainvälisyys voidaan teknologian avulla tuoda lukioon. Esimerkiksi perustetaan niin kutsuttuja ”asemia”, joilla eri maiden opiskelijat tai opiskelijat ja työelämäosaajat voivat kokoontua.

4. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä opiskelijoiden hyvinvointia ja hyvää elämää.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja hyvää elämää pyritään tukemaan kehittämällä kouluviihtyvyyttä, vuorovaikutusta ja kohtaamista. Tarkoituksena on luoda toimintatapoja erilaisten paikkojen käytölle. Tarkastellaan yhdessä, miten oppimisympäristö voisi toimia virkistäytymiskäytössä sekä levon ja rauhoittumisen paikkana esimerkiksi hyppytunneilla. Selvitetään, millaisia varusteita ja asioita tarvitaan, jotta oppimisympäristössä on hyvä olla. Miten tekniset mahdollisuudet voivat tukea asiaa? Opiskelijoiden ja opettajien eli yhteisön työn arvostaminen pyritään saamaan esille.

Tavoitteista nousevat kehittämisen osat ovat osallistaminen tai yhteiskehittäminen, oppimisen ja opiskelun tuki, kansainvälisyys, yritys- ja yliopistoyhteistyö sekä hyvinvoinnin ja hyvän elämän tukeminen. Kehittämisen osat pyrkivät edistämään ydinasiana olevaa lukion oppimisympäristön kehittämistä ja toimintakulttuurin uudistamista. Tavoitteet, kehittämisen osat ja ydinasia ovat hankkeessa samanaikaisesti kehkeytyviä. Päämääränä hankkeessa on yhteisesti saada aikaan käyttäjät huomioiva oppimisympäristö, jossa huomioidaan ennen kaikkea ihminen monine ulottuvuuksineen.

Koko lukio kehittää yhdessä!

Teksti: Saara Murto-Heiniö

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *