Kandivaiheen selviytymisopas

(Photo by Clark Tibbs on Unsplash)

Yhteishaku selätetty ja opiskelemaan on päästy; mitäs nyt sitten? Monelle opintojen aloittaminen ja ensimmäinen opiskelusyksy ovat täynnä opiskeluelämään opettelua ja yliopisto-opintojen käytäntöihin tutustumista. Tämän selviytymisoppaan avulla se on kenties hieman helpompaa.

Tampereelle muuttaminen ja opintotuen hakeminen

Tampereella opiskelija-asuntoja tarjoaa esimerkiksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS ja Pirkan opiskelija-asunnot POAS. Asuntohakemus kannattaa laittaa eteenpäin heti opiskelupaikan varmistuttua, sillä se on yksi asia vähemmän hoitaa myöhemmin. Opiskelija-asunnoissa vuokra on yleensä alhaisempi normaaleihin asuntoihin verrattuna ja vuokran hintaan kuuluu usein sähkö, vesi ja internetyhteys. Kannattaa kuitenkin tarkistaa myös yksityisten vuokramarkkinoiden tarjonta! Aivan hyvin voi löytää myös opiskeluajan lymypaikan yksityiseltä vuokranantajalta, kuten allekirjoittanut. Muista tehdä muuttoilmoitus!

Muista tehdä myös opintotukihakemus ajoissa! Opintotukea haetaan kätevimmin Kelan verkkoasioinnissa. Jos tulet asumaan yksin tai soluasunnossa, olet todennäköisesti oikeutettu lisäksi yleiseen asumistukeen, jota voit hakea myös Kelalta. Jos aiot ottaa opintolainaa, Kelan on ensin myönnettävä sinulle lainantakaus opintotukea haettaessa, jotta lainahakemuksen voi laittaa eteenpäin. Kun lainantakaus on saatu, varsinainen opintolainahakemus tehdään esimerkiksi oman pankkisi verkkosivuilla.

Monelle opintojen aloittaminen ja ensimmäinen opiskelusyksy ovat täynnä opiskeluelämään opettelua ja yliopisto-opintojen käytäntöihin tutustumista.

Ainejärjestö, tutorit ja saman vuosikurssin edustajiin tutustuminen

Ensimmäisen opiskelusyksyn aikana erityisesti tutorit eli uusia opiskelijoita opastavat vanhemmat opiskelijat, ovat suuressa merkityksessä yliopistoyhteisöön liittymisessä. Kun aloitin opinnot, tuutorit pitivät tutustumiskertoja, järjestivät pippaloita ja erilaisia Tampereen kaupungin ja yliopiston kampusalueeseen tutustumiseen liittyviä kokoontumisia. Etenkin, jos muutat Tampereelle muualta, suosittelen lämpimästi hyödyntämään tutoreiden tarjoaman avun, sillä se helpottaa suuresti uudessa kotikaupungissa ja yliopistorakennuksessa suunnistamista.

Jos tutoreita ei olisi ollut pitämässä meistä fukseista huolta, monet olisivat varmasti aloittaneet opintonsa huomattavasti kömpelömmin, poteneet yksinäisyyttä ja luentosalit olisivat olleet varmasti aivan hukassa. Tutorit järjestivät jo ennen opintojen varsinaista alkamista kaikenlaisia tutustumisia, joissa tapasimme saman vuosikurssin opiskelijat hauskan ajanvieton merkeissä. Ilman niitä olisi ollut huomattavasti hankalampaa tutustua saman vuosikurssin opiskelijoihin eli kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Muitakin todennäköisesti jännittää!

Etenkin elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoilla omaan vuosikurssien edustajiin tutustuminen on tärkeää opintojen alussa. Puolet kandidaatintutkinnosta on vapaasti valittavia opintoja, joissa opiskelijoiden mielenkiinnonkohteet usein eroavat. Toista kiinnostaa hallintotiede, kun taas toinen pitää enemmän psykologiasta ja näin syksyllä aloittanut porukka lähtee eri teilleen yllättävän nopeasti. Mikäli haluat verkostoitua opintojen aikana, löytää paljon ystäviä ympärille, voit hakeutua myös oman ainejärjestösi toimintaan mukaan. Ainejärjestöjen toiminnassa toimii esimerkiksi puheenjohtaja, vapaa-aikavastaavia sekä edunvalvonta- ja varainkeruuvastaavia. Hallitus toimii käsittääkseni aina vuoden kerrallaan eli voit hakeutua mukaan vaikka heti syksyn lopussa!

Ystävyyssuhteiden solmimiseen kannattaa panostaa jo ensimmäisenä opiskelusyksynä, jotta lounasseuraa on aina saatavilla ja voit jakaa opiskelukokemuksen jonkun tärkeän kanssa. (Photo by Bewakoof.com Official on Unsplash)

Yliopistossa opiskelu on todella itsenäistä eli olet itse vastuussa omien opintojesi etenemisestä ja aikatauluttamisesta.

Yliopiston opiskelukäytännöt lyhyesti

Yliopistossa opiskelu on todella itsenäistä eli olet itse vastuussa omien opintojesi etenemisestä ja aikatauluttamisesta. Jotkut tutkinto-ohjelmat saattavat tarjota ”mallilukujärjestyksen”, josta voit katsoa, mitä esimerkiksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voi suorittaa. Kannattaa aloittaa esimerkiksi yhteisistä opinnoista, jotka tarjoavat valmiuksia muun muassa tietotekniikkataitoihin ja kielelliseen osaamiseen. Erityisesti oman alasi perusopinnot on hyvä suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna pois, jotta voi jatkaa aineopintoihinkin. Kursseille ilmoittaudutaan itse sähköisesti periodeittain, joita on yhteensä neljä vuodessa – kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Myös kesällä voi opiskella!

Tampereen yliopisto tarjoaa ihanan monipuolisia tapoja suorittaa kursseja. Löytyy perinteistä tenttiä, ryhmätyötä, esseetä, oppimis- ja luentopäiväkirjaa, itsenäistä projektia, lukupiiriä, portfoliota ja kirjatenttiä. Kurssin voi usein suorittaa ainakin parilla eri tavalla, joista voit valita sinulle sopivimman. Esimerkiksi lukupiirissä luetaan ryhmän kanssa sama kirja tai pari ja kokoonnutaan keskustelemaan niistä ainakin muutaman kerran. Arvioitava lopputuotos on lukupiiritapaamisten kulusta kirjoitettu kirjallinen yhteenveto. Oppimis- ja luentopäiväkirjoissa sen sijaan poimitaan kurssin kustakin luennosta muutama tärkeä asiakokonaisuus, joita pohdiskellaan, analysoidaan ja eritellään samalla kertoen omasta oppimisprosessista; esimerkiksi siitä, mikä oli uutta, kiinnostavaa tai yllättävää. Kirjatentissä opiskelija lukee kurssin materiaalin, osallistuu tenttiin ja saa sen jälkeen suoritusmerkinnän kurssista.

Pssst! Kannattaa lukaista myös toisen opiskelijalähettilään tekemä blogiteksti yliopiston sanakirjasta, josta löydät lisää opiskelukäytäntöjen sanastoa.

Vapaasti valittavat opinnot

Tampereen yliopisto on siitä ihana, että se tarjoaa vapaan sivuaineoikeuden. Voit käytännössä valita lähes mitä vain vapaasti valittavia opintoja, joilla voit rakentaa tutkintosi haluamallasi tavalla.  Muutamia rajoituksia saattaa tosin olla: esimerkiksi tietystä opintokokonaisuudesta on ensin suoritettava perusopinnot, jotta voi tulla hyväksytyksi aineopintojaksoille. Yhteiskuntatutkimus on tästä oivallinen esimerkki. Vapaasti valittavista opinnoista löytyy hallintotieteitä, sosiaalityötä, kieliopintoja, kirjallisuustiedettä, ohjelmointia, psykologiaa ja erityispedagogiikkaa. Mahdollisuuksia on liian monta nimettäväksi tässä! Valinnaisia opintoja miettiessä kannattaa pohtia, mitä haluaisit tehdä työelämässä tai mikä yksinkertaisesti vaikuttaa kiinnostavalta.

Vapaasti valittavien opintojen avulla voit viedä tutkintoasi juuri haluamaasi suuntaan, mikä voi parhaimmillaan erottaa sinut muista työnhakijoista tulevaisuuden työelämässä. (Photo by Brendan Church on Unsplash)

Tampereen yliopisto on siitä ihana, että se tarjoaa vapaan sivuaineoikeuden. Voit käytännössä valita lähes mitä vain vapaasti valittavia opintoja, joilla voit rakentaa tutkintosi haluamallasi tavalla.

Älä suotta vielä stressaannu, sillä sinun ei välttämättä tarvitse päättää vapaasti valittavia opintoja vielä ensimmäisenä opiskeluvuonna. Voit aivan hyvin jäädä harkitsemaan, ottamaan selvää opetustarjonnasta tai kysymään vaikkapa ystävältä tai tutoreilta suosituksia. On täysin sallittua muuttaa mieltä vielä myöhemmin, jos kiinnostavalta tuntunut opintokokonaisuus ei enää motivoikaan jatkamaan. Kuivaksi muuttuneen opintokokonaisuuden väkisin kasaan pusertaminen ei ole kovin innostavaa.

Oma elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen kandidaatintutkintoni sisältää sosiaalitieteiden perusopinnot, jotka vastaavat nykyistä yhteiskuntatutkimusta. Yhteiskuntatutkimus ehdottomasti syventää kasvatustieteitä, jotka käsittelevät muutenkin yhteiskunnallisia näkökulmia. Tämän lisäksi opiskelin psykologiaa, joka toimii kandidaatintutkintoni laajana sivuaineena silloisten tutkintorakennevaatimusten mukaisesti. Suoritin myös kansainvälistymiskokonaisuuden ja monikulttuurisen kasvatustieteen opintokokonaisuuden, jota ei enää tosin tarjota. Kahdella jälkimmäisellä halusin osoittaa pätevyyteni toimia myös monikulttuurisessa työympäristössä.

Ihana, kamala kandi

Kandidaatintutkinto huipentuu kandidaatintutkielmaan eli kandiin, jossa pääset soveltamaan oppimaasi ja toteuttamaan ihka oman pienoistutkimuksen. Opintosi rakentuvat siten, että ne tarjoavat laajasti tietoa omasta alastasi sekä metodologisia välineitä oman tutkimuksen toteuttamiseen. Vaikka syksyllä opintonsa aloittaville kandi tuntuu vielä kovin kaukaiselta, kannattaa opintojen aikana jo kiinnittää huomiota siihen, mikä sinua erityisesti kiinnostaa. Tutkimusideoiden poimiminen opinnoista, käymistäsi keskusteluista tai lukemistasi artikkeleista sujuvoittaa kandidaatintutkielmaseminaaria, kun idea tutkimusaiheesta on jo syttynyt. Valmista tutkimusideaa ei tosin tarvitse olla, sillä itsekin kulutin ensimmäisen muutaman seminaarikerran sen pähkäilyyn. Seminaarityöskentely aloitetaan usein pelkästä ideapaperista, josta oman tutkimusidean miettiminen lähtee käyntiin.

Monilla kandidaatintutkielman valmistumisen jälkeen tulee myös kandidaatiksi valmistuminen. Yritä kuitenkin asennoitua kandiin harjoituksena, jonka ei välttämättä tarvitse olla täydellinen. Se on laajuudeltaan hyvin tiivis, käytännössä vain kahden normaalin kurssin laajuinen. Sen on tarkoitus myös olla gradua varten tehtyä harjoittelua, jossa omia tutkijan siipiä kokeillaan ensimmäistä kertaa. Ei kannata siis ottaa kovin suuria paineita tai asettaa liikaa vaatimuksia itselle. Etenkin nyt gradua tehneenä tuntuu hullulta, kuinka pieni siivu kandi oikeasti oli, vaikka siitä niin kovasti stressasin! Kandia työstäessä saat aina muiden seminaarilaisten ja ohjaajan tuen, eli yksin ei tarvitse asian kanssa pärjätä. Hyvin se menee!

P.S. Onneksi olkoon kaikille syksyllä aloittaville opiskelijoille! Lupaan, että seuraavat +5 vuotta tulee olemaan täynnä ihmeellisiä ja ikimuistoisia hetkiä!

Taina

Kirjoittajasta: Olen Taina, pian valmistuva kasvatustieteilijä, toisen vuoden sosiologian maisteriopiskelija sekä kolmen kissan kisuemo. Sivuaineita minulla on melko laaja kokoelma ja kiinnostuksenkohteeni vaihtelee yhteiskuntatutkimuksesta psykologiaan ja sosiaalityöstä hallintotieteisiin. On ollut vaikeaa päättää, mitä opiskelee, kun ihan kaikki kiinnostaa. Moninaisista mielenkiinnonkohteista huolimatta kasvatustieteet ja sosiologia ovat erityisesti niitä omia juttuja!

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi