Matikkasorvaamo

VAAO:ssa on saatu hyviä kokemuksia Matikkasorvaamo-päivistä, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa keskeneräisiä matematiikan kursseja loppuun.

Opiskeijoita tekemässä käytännön harjoituksia matikkasorvaamossa.

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa VAAO:ssa kokeiltiin kevätlukukaudella ennen hiihtolomaa Matikkasorvaamo-päiviä, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa keskeneräisiä matematiikan kursseja loppuun. Matikkasorvaamossa tehtävät olivat suurimmaksi osaksi toiminnallisia, mutta lisäksi osaamista kartutettiin kirjallisten ja digitaalisten tehtävien avulla. Mukana oli myös alakohtaisia tehtäviä, sillä tavoitteena oli luoda matikkapäivistä opiskelijoita motivoivia ja mahdollisimman hyödyllisiä tulevaa työelämää varten.

Matikkasorvaamon tehtäväkokonaisuudet suunniteltiin huolellisesti siten, että kurssikohtaiset osaamistavoitteet tulivat saavutetuiksi ja opiskelijat pääsivät osoittamaan osaamistaan tehtävien avulla kaikista kurssisisällöistä. Tehtävien suorittamisella saavutettiin lähtökohtaisesti T1-tason osaaminen, mutta lopulliseen arvosanaan vaikutti myös jo aiemmin suoritettu koe.

Matikkasorvaamoja pidettiin MA1 ja MA4 -kursseista ja kummankin kurssin tehtäväkokonaisuudet kestivät yhden päivän (noin 5-6 tuntia). Tehtävät oli jaettu viiteen eri pisteeseen, jossa erityisopettaja tai ohjaaja opetti aluksi kyseisen aihealueen sisällön ja ohjeisti sitten opiskelijat tekemään tehtäviä. Jokaisella tehtäväpisteellä tehtiin aktiivisesti töitä 45 minuuttia niin, että jokainen osallistui työskentelyyn ja osoitti oppimistaan. Tehtävät olivat pääosin ryhmä- tai paritehtäviä ja sisälsivät paljon pohdintaa, päättelyä, mittailua, keskustelua sekä tulosten oikeellisuuden arviointia.

Koronatilanteen vuoksi turvallisuudesta huolehdittiin siten, että jokaiselle annettiin kasvomaskit ja tehtäväpisteet sijoitettiin eri tiloihin. Tämä takasi myös rauhallisen oppimisympäristön, mikä edesauttoi jaksamista ja keskittymiskyvyn ylläpitämistä näinä intensiivisinä ja melko pitkinäkin päivinä.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella Matikkasorvaamo-päivät olivat mieluisia ja tarjosivat vaihtelua tavallisiin koulupäiviin. Osa myös tiedusteli, olisiko mahdollisesti muistakin kursseista tulossa vastaavia Sorvaamo-päiviä. Opiskelijat toivat myös esiin, että matematiikan sisältöjä oli helpompi sisäistää toiminnallisten tehtävien, yhteisten pohdintojen sekä konkreettisten ja alakohtaisten esimerkkien avulla.

Suvi Kauppila, VAAO

Kaksi VAAO:n opiskelijaa tekee tehtäviä pöydän äärellä.ll

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *