Hyvinvoiva opiskelija -osaamismerkillä opiskelijoiden hyvinvointia tukemassa

Opiskelija läppärin äärellä Hyvinvoiva opiskelija -osaamismerkin verkkosivulla.

Valkeakosken ammattiopiston yhtenä tavoitteena Oppija ikä kaikki -hankkeessa on ollut selvittää osaamismerkkijärjestelmän hyödyntämistä toisen asteen koulutuksessa.

Tarve etenkin nivelvaiheissa opiskelemaan hakeutuvien perustaitojen kartuttamiseen tai taitotason osoittamiseen osoittautui kohdaksi, joissa osaamismerkkejä voitaisiin hyödyntää. Osaamismerkkejä lähdettiin kehittämään siten, että jo pelkästään osaamismerkkimateriaali tukee ja kehittää perustaitoja esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoja sekä digitaitoja. Pian huomattiin, että opiskeluvalmiuksien kehittämisen esiin nostaminen oli korona-ajan myötä merkittävää, kun opintoja tuli kyetä tekemään myös entistä enemmän itsenäisesti verkossa.

Koronapandemia muutti opiskelua. Aluksi opinnot siirtyivät kokonaan etäopinnoiksi eikä lähiopintojen määrä varmaan enää palaudu ennalleen. Opiskelijoille tarjottiin monenlaista tukea opintojen eteenpäin viemiseksi, mutta yhtä vahvaa tukea oli mahdotonta antaa kuin lähiopetuksen yhteydessä. Etäopintojen aikaan oli selkeästi tarve tukea opiskelijoita myös hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen.

THL:n mukaan mielenterveyden edistäminen on positiivisen mielenterveyden vahvistamista. Parhaimmillaan oppilaitos voi olla yksilön mielenterveyttä suojaava tekijä tarjoamalla sosiaalista tukea ja kohtelemalla opiskelijoita tasavertaisesti. Lue lisää THL:n sivulta Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa.

Pohdimme, miten voisimme opiskelijoita tukea sekä oman hyvinvoinnin lisäämisessä että opintojen etenemisessä. Päätimme tarjota eväitä opiskelijoille omatoimiseen hyvinvoinnin tukemiseen. Materiaaleista koottiin kokonaisuus erilaisine pohtimista vaativine tehtävineen, joihin paneutumalla opiskelija voisi suorittaa opiskelutaitoihin liittyvän Hyvinvoiva opiskelija -osaamismerkin.

Tehtävissä pyrittiin pitämään kannustava ja positiivinen vire, sillä jo pienilläkin muutoksilla voisi omaa hyvinvointiaan lisätä. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai niitä voidaan tehdä ohjaajan johdolla, jolloin tehtävistä ja vastauksista voidaan keskustella. Ensimmäiset osaamismerkit on myönnetty ja palautteet tehtävistä ovat olleet positiivisia, tehtävien äärelle on ollut mielekästä pysähtyä ja pohtia omaa hyvinvointiaan. Henkilökohtainen palaute osaamismerkin suorittamisen jälkeen on tärkeätä ja osaamismerkin suorittajalla tulee olla mahdollisuus keskustella tehtävien aiheuttamista ajatuksista ja tunteista.

Mirkka Nummela, VAAO

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *