Rakas opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulussa opintojen suorittamisen viimeisenä tehtävänä ennen valmistumista on rakas ja kuuluisa opinnäytetyö niin hyvässä kuin pahassa. Se on opintoihin kuuluva itsenäinen suoritus, koululta saamaa tärkeää tukea unohtamatta, jolla osoitetaan opintojen aikana kerätty osaaminen. Opinnäytetyö pohjautuu useimmiten käytännön työelämään analysoiden, tutkien ja kehittäen niiden mahdollisia heikkoja kohtia ja toisaalta myös asioita tai tilanteita, joihin opiskelijalla on omasta mielestään annettavana oma osaamisensa ja näkökulmansa. Jokainen kuitenkin varmasti pohtii, minkälainen sitten on hyvä opinnäytetyö.

Tämä aihe on varmasti jokaisen opiskelijan mielessä, oli sitten opintojen alussa käyden ensimmäisiä opintoihin kuuluvia pakollisia kursseja tai loppu suoralla katse tiukasti maaliviivassa kiinni. Opinnäytetyön tekeminen on todella laaja prosessi, jonka aikana on tärkeää pohtia jatkuvasti hyvän opinnäytetyön ominaisuuksia ja sitä, miten näihin ominaisuuksiin päästään mahdollisimman hyvin kiinni. Erityisesti prosessin alussa tähän ajatustyöhön on onnistumisen ja aidon ymmärtämisen kannalta tärkeää käyttää aikaa niin sanottuna prosessin yhtenä osana.

Alla on listattuna muutamia hyvän opinnäytetyön ominaisuuksia, jotka ainakin kannattaa muistaa työtä tehdessä. Näiden lisäksi on kuitenkin vielä paljon muitakin pointteja, joten kannattaa perehtyä aiheeseen kunnolla erilaisten lähteiden avulla.

  1. Looginen. Ensimmäinen ominaisuus liittyy paljon puhuttuun punaiseen lankaan ja sen säilyttämiseen. Opinnäytetyön tekstin tulee kulkea loogisesti eteenpäin ilman sekavuuden tunnetta ja poukkoilua asiasta toiseen. Yksinkertaisinta on ajatella opinnäytetyön sisältö ympyräksi, jossa pysytään aiheen sisällä ja lopulta ympyrän loppu kohtaa alun nitoen koko sisällön yhteen.
  2. Perusteltu. Erityisen tärkeää on se, että kaikki opinnäytetyöhön laitettu ja kirjoitettu pitää perusteltua. Lukijan tulee vakuuttua siitä, ettei työn pohdinta ole vain päästä repäistyä vaan faktat ovat faktoja ja ne perustuvat johonkin todelliseen. Kattava ja asianmukainen perustelu ja realistisuus myös lisää opinnäytetyön luotettavuutta.
  3. Ajankohtainen. Tämän ominaisuuden kannalta on merkittävää seurata ympärillä olevaa maailmaa ja sen tapahtumia. On turha tutkia ja kirjoittaa aiheesta, josta on tehty jo kymmenien vuosien ajan tutkimustyötä ja todennäköisyys uuden löytämiseen on melko pieni. Tärkeää onkin löytää kultainen keskitie liian vanhan ja toisaalta myös liian pinnalla olevan aiheen välillä.
  4. Syvällinen. Pintaraapaisu aiheeseen sieltä ja täältä ei täytä syvällisen opinnäytetyön ominaisuutta. Siksi onkin tärkeää valita aihe ja rajata se todellakin kunnolla. Kunnollisen rajaamisen ansioista pysytään sopivien mittojen sisällä ja työssä on mahdollista tehdä pienestä aihe alueesta paljon syvällistä pohdintaa. Syvällisyys osoittaa sen, että aiheeseen on todella sukellettu kunnolla eikä vain kuorittu ensimmäisiä kerroksia pois.
  5. Suunnitelmallinen. Hyvä opinnäytetyö edellyttää toimivaa prosessia ja toimiva prosessi edellyttää suunnittelua. Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus vie jo aika pitkälle ja suunnittelun jälkeen suunnitelmat ja ideat täytyy vain konkreettisesti toteuttaa. Toteuttamisvaihe on huomattavasti mielekkäämpi ja helpompi, kun sen pohjana on huolellinen suunnitelma.
  6. Innovatiivinen. On tärkeää muistaa, ettei realistisuus ikinä sulje pois innovatiivisuutta. Erityisesti alussa ideoiden heittely ja luovuudelle vallan antaminen on tärkeää uuden luonnin kannalta. Opinnäytetyössä olisi hyvä tähdätä luomaan ja kehittämään jotain uutta, vaikka kyseistä ongelmaa tai asiaa olisikin jo aikaisemmin tutkittu. Idearikkaan vaiheen jälkeen on kuitenkin muistettava ottaa realistiset saappaat jalkaan ja alettava jaotella ideoita toteutettavuuden kannalta.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei vain näiden ominaisuuksien ansiosta työstä saa automaattisesti himoittua arvosanaa 5. Opinnäytetyössä itse sisältö on kaikista suurimmassa roolissa, mutta näiden ominaisuuksien avulla, voi onnistua tuomaan sisällön kaikista parhaiten esille ja edukseen. Ja oikeastaan siinä on varmasti yksi tämänlaisen prosessin kulmakivistä. Viimeisenä haluan muistuttaa, että opinnäytetyö on karkeasti ajateltuna yksi essee tehtävä muiden joukossa. Varmasti jokainen opiskelija on kirjoittanut satoja esseitä ja kirjoituksia kaikkien opiskeluvuosiensa aikana, joten kyllä te tämän jo osaatte ja hallitsette.

Tsemppiä innostaviin ja stressi vapaisiin hetkiin opinnäytetyön parissa!

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *