Itseohjautuvuus – ajankohtainen ilmiö työelämässä

Työelämä muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan ja yksi hyvin ajankohtainen aihe on itseohjautuvuus. Itseohjautuvuus voi olla monelle opiskelijalle uusi askel työelämään astuessa, vaikka opintojenkin aikana opetellaan itsensä johtamista. Työntekijän itseohjautuvuudella tarkoitetaan työntekijän vapautta päättää omaan työhönsä liittyvistä asioista, kuten työn tekotavoista ja työtehtävien priorisoinnista. Itseohjautuvuus on jakanut paljon mielipiteitä, mutta monet näkevät sen positiivisena ja työntekijöiden hyvinvointia edistävänä muutoksena.

Itseohjautuvuuden vaikutukset

Tutustuin Frank Martelan, Jari Hakasen, Nhi Hoangin ja Johanna Vuorin tekemään tutkimukseen itseohjautuvuuden vaikutuksista työntekijään. Tutkimuksessa kävi ilmi, että itseohjautuvuus lisäsi työntekijöiden kokemaa työn imua ja työstä palautumista. Alhainen itseohjautuvuus päinvastoin altisti stressille ja työuupumukselle. Tutkimuksen tuloksista voitiin siis päätellä, että itseohjautuvien työntekijöiden työhyvinvointi oli paremmalla tasolla.

Itseohjautuvuuden varjopuolet

Onko itseohjautuvuudella varjopuolta? Tutkija Jari Hakanen kertoi Duunitorin artikkelissa siitä, kuinka itseohjautuvuus voi huonosti toteutettuna lisätä rajattomuuden ja riittämättömyyden tunnetta, sekä epävarmuutta omasta työpanoksesta. Työntekijän on pystyttävä ottamaan vastuuta ja suunnittelemaan, sekä priorisoimaan omaa työtään eri tavalla kuin ennen. Tämä ei välttämättä ole kaikille yhtä helppoa ja muutos voi olla nopeasti toteutettuna liian suuri.

Onko sinulla kokemuksia itseohjautuvasti työskentelystä?

Itseohjautuvuus ilmiönä työelämässä on erittäin mielenkiintoinen. Sopiiko se kaikille työntekijöille? Itseohjautuvuus vaatii hyvää organisointikykyä ja ajankäytön hallintaa, jotka eivät välttämättä kaikilta tule yhtä luonnostaan. Toki nämä ovat opeteltavissa olevia taitoja. Mitkä ovat sinun ajatuksesi itseohjautuvuudesta? Työskentelisitkö mieluummin itseohjautuvasti vai kokisitko sen olevan oman mukavuusalueesi ulkopuolella? Kerro kommenteissa mielipiteesi aiheesta tai kokemuksesi itseohjautuvasti työskentelystä!

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *