Etätyöskentelyssä piilee mahdollisuus uuden oppimiseen yhdessä

Olemme jo vuosia todenneet, että elämme korkeakoulutuksessa merkittävän muutoksen aikaa, mihin yhtenä merkittävänä tekijänä on vaikuttanut uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Viime kevät ja Covid 19 teki tästä muutospuheesta konkretiaa.  

Oli hieno huomata, miten nopeasti ja myös rohkeasti korkeakouluissa siirryttiin etätyöhön, etäopiskeluun ja -opetukseen. Näin kävi meillä TAMKissakin. Tämä oli mielestäni osoitus myös siitä, että niin opiskelijoilla kuin henkilöstöllä on jo ollut hyviä valmiuksia tähän siirtymiseen.

Mitä kaikkea kevään aikana opittiin ja kehitettiin, on osin vielä tutkimatta. Mutta meillä korkeakouluyhteisössämme on jo paljon tietoa kokemustemme ja tehtyjen kartoitusten perusteella sekä onnistumisista että kehittämisen kohteista. Tietoa on myös niistä huolista, joita etänä toimiminen on aiheuttanut, nousivat esiin erilaisissa selvityksissä niin opiskelijoiden kuin henkilöstön esille nostamina. Ne liittyivät monesti vuorovaikutuksen ja dialogin mahdollisuuksiin, yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen sekä opiskeluun kiinnittymiseen ja oppimisesta innostumiseen.

Etäopiskeluna tapahtuva oppiminen tai työn tekeminen vaativat siis edelleen jatkuvaa huomiotamme ja käytäntöjen kehittämistä. Tiedän, että edellä huolinakin esille nostettuihin teemoihin meillä on aiemman tiedon, kehittämistyön tulosten ja kokemuksemme pohjalta löydettävissä ja jo löydettykin hyviä ratkaisuja. Näistä ratkaisuista saimme hienoja esimerkkejä muun muassa syksyn TAMK-päivässä, jossa henkilöstön esityksien kautta nousi esille monia hyviä käytäntöjä ja saatavilla olevia mahdollisuuksia etäopetuksen ja -oppimisen tueksi. Näitä hyviä käytäntöjä toivon jatkossakin jaettavan eri kanavia hyödyntämällä. Korkeakoulutuksen laatu kun on yhteinen asiamme. Yhtenä esimerkkinä yhteistoiminnasta pedagogisessa kehittämisessä on TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteinen Teaching and Learning Centre. Se on verkosto, joka tarjoaa jatkossa entistä laajemman foorumin myös etäopetuksen- ja etäoppimisen kehittämiseen ja myös osaamisen jakamiseen. Tietoa näistä mahdollisuuksista saa muun muassa syyskuussa avattujen verkkosivujen kautta.

Opiskelijoilla on myös tärkeä rooli etäopiskelun käytäntöjen kehittämisessä, toki annetun palautteen kautta, mutta myös osallistumalla kehittämistyöhön. Hyvänä esimerkkinä tästä on TAMKissa kesällä toteutuneet harjoitteluprojektit, joissa opiskelijat työstivät ansiokkaasti materiaalia sekä opiskelijoiden että opettajien etäopiskelun- ja etäopetuksen tueksi.

Etänä toimiminen on ollut konkreettinen esimerkki myös siitä, mitä jatkuva oppiminen voi käytännössä olla. Ei välttämättä tarvita pitkiä kursseja, vaan voimme oppia uusia asioita ja kehittää omaa osaamistamme ja omaa työtämme päivittäisen tekemisemme kautta. Pienin askelin, omassa arjessa sekä parhaimmillaan kollegoiden ja tiimin tuella uusien asioiden ja toimintatapojen kehittämisestä tulee innostavaa ja samalla se palvelee jatkuvaa oppimistamme.

 

Kirjoittaja: Vararehtori Päivi Karttunen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi