Testissä sähköinen exit ticket (Heli Manninen)

DigiLust-hankkeen toisessa vaiheessa halusin testata keinoja lisätä opiskelijoiden itsearviointia kurssin aikana. Exit ticket -idea toimi tässä hyvänä ensiaskeleena.

Kuva 1

Exit ticket on formatiivinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija vastaa ennen tunnilta poistumista hänelle esitettyyn kysymykseen. Itse idea oli minulle ennestään tuttu ja ollut myös satunnaisessa käytössä fyysisten post it -lappujen muodossa, mutta halusin hyödyntää tilaisuuden testata digitaalista toteutusta ja mahdollisesti sitä kautta myös ottaa idean systemaattisemmin osaksi opetustani.

Testasin exit ticket -menetelmää lukion ruotsin 1. kurssin ryhmieni kanssa kurssin loppupuolella. Toinen rinnakkaisryhmä ehti vastaamaan yhteensä kolmeen ja toinen kahteen itsearviointikysymykseen. Ensimmäinen exit ticket oli oma arvio tunnilla opetetun kielioppiasian hallinnasta. Työkaluksi valitsin Socrativen, joka oli sekä itselleni että opiskelijoille tuttu testien ja palautekyselyiden kautta. Jotta kysymykseen vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta, testasin ensin monivalintavaihtoehtoja.

Kuva 2

Exit ticket oli myös itselleni hyödyllinen työkalu tulevien tuntien suunnittelussa. Jos useampi opiskelija kokee, että paljon jäi epäselväksi, opettaja tietää, että asiaan täytyy vielä palata. Kun kielioppiasiaa harjoiteltiin lisää seuraavalla tunnilla, ”ymmärrän asian” -vastauksetkin lisääntyivät huomattavasti. Ylipäätään myös vastauksien määrä lisääntyi, kun exit ticket -idea tuli opiskelijoille tutuksi ja toistui tuntien lopuksi.

Monivalintakysymyksen lisäksi halusin testata myös avointa kysymystä. Koska kurssit olivat opetuskokeilun toteutusvaiheessa jo lopuillaan, viimeinen exit ticket -kysymykseni liittyi laajempaan kokonaisuuteen: Mitä hallitset koealueesta jo, ja mitä pitää vielä kerrata? Tässä käytin Mentimeter-sovellusta, jolloin myös opiskelijat näkivät reaaliajassa toistensa vastaukset ja niistä oli mahdollista myös keskustella yhdessä. Tällöin opiskelijat myös saivat tukea toisten vastauksista, jos omia ideoita ei heti syntynyt.

Kuva 3

Opiskelijoiden kokemukset opetuskokeilusta keräsin kurssipalautteen yhteydessä koepäivänä. Palautetyökaluna toimi tällöin taas tuttu Socrative. Jotkut opiskelijoista kokivat exit ticketit hyödyllisempinä kuin toiset, mutta suurempi osa vastaajista kuitenkin piti kysymyksiä hyödyllisinä. Koska menetelmästä on suurta hyötyä myös opettajalle, aion todennäköisesti pitää sen osana opetusta jatkossakin.

Heli Manninen

 

Kuvien lähteet

Kuva 1 Pixabay

Kuva 2 Heli Manninen

Kuva 3 Pixabay

Kommentit

Hei Heli!

Hienoa, että olet löytänyt Post It -lappujen käyttämiselle Socrativesta ja Mentimeterista digitaalisia vastineita! Ja hyvä, että kokeilit niin monipuolisia kysymysvaihtoehtoja ja lisäksi myös avoimia kysymyksiä! Mahtavaa, että opiskelijat pääsivät näkemään toistensa vastaukset reaaliajassa! Oli hienoa nähdä, että opiskelijat olivat niin innostuneita ja interaktiivisia puhumattakaan, että palautteesta on hyötyä sinulle kurssien jatkosuunnittelussa!

Kiitos vinkistä, näitä työkaluja voisin itsekin kokeilla!😊

Terveisin
Marita

Marita Heikkinen

8.12.2020 18:08

Oli mielenkiintoista kuulla miten toteutit itsearviointia nyt, kun uusia opseja tehdään ja termi tuntuu tulevan vastaan joka puolelle. Olen itse miettinyt vastaavasti, miten sitä toteuttaisin. Sekä exit ticket että mentimeter eivät ole minulle ennestään tuttuja, mutta mielelläni kokeilen jatkossa, kunhan sopiva tilaisuus tulee.
Oli harmi, että tässä kokeilussa meidän osallistujien tapaaminen perinteisellä tavalla jäi kokonaan puuttumaan. Olisin kaivannut vielä enemmän kokemusten jakamista muiden lukio-opettajien kanssa.

Anne Salmela

8.12.2020 16:19

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *