Oman pedagogisen käsikirjoituksen laatiminen (Anita Ahonen)

Lukiossa käytössämme on Wilma, jonka Tuntipäiväkirja-välilehteä me opettajat olemme velvollisia täyttämään kurssin aikana. Käytän tuota välilehteä myös kurssisuunnitelman laatimiseen. Aivan aluksi kirjaan sinne päivämäärät, jolloin kurssin oppitunnit pidetään. Kurssin 75-minuuttisia oppitunteja voi olla 20-23 riippuen siitä, onko lukiossa jotain tapahtumaa tai teemapäivää tms. jolloin oppitunteja ei pidetä. Tuohon tuntimäärään sisältyy myös kokeet.

Lukiossamme kaikki ruotsin opettajat käyttävät Fokus-kirjasarjaa, joka on suunniteltu LOPSin tavoitteiden mukaisesti, joten noudatamme kursseilla Fokus-kirjasarjan aihealueita ja kielioppijaottelua. Kirjaan Wilman Tuntipäiväkirja-välilehdelle tekstit ja aihealueet, joita kurssin aikana käsittelemme aina monipuolisesti. Kielioppia käsitellään aihealueisiin liittyen, joten niitä en etukäteen kirjaa suunnitelmaan.

Mielestäni tämä pedagoginen käsikirjoitus sopii suunnitteluni tueksi erinomaisesti. Se ei tuota itselleni lisätyötä ja se palvelee opiskelijaa myös hyvin. Opiskelija näkee kurssin aikataulun ja tunnin aiheen ja läksyt aina reaaliajassa ja pystyy suunnittelemaan omaa ajankäyttöään. Opettajat näkevät myös toistensa Tuntipäiväkirja-välilehdet, joten voimme siten myös jakaa käytänteitämme.

Tämän lisäksi teen tarkemman tuntisuunnitelman paperille, johon kirjaan ylös missä järjestyksessä mitäkin harjoitteita tehdään oppitunnilla. Sitä laatiessa otan huomioon, että oppitunnilla tehtäisiin monipuolisia harjoitteita suullisesti ja kirjallisesti, lukien ja kuunnellen, yhdessä ja digitaalisesti.

Anita Ahonen

Kommentit

Wilman tuntipäiväkirja-työkalu on järkevä valinta, varsinkin jos sitä on velvoitettu käyttämään. Mielestäni on hyvä, että sekä opiskelijat että opettaja hahmottavat sen avulla kurssin kokonaisuutena. Hienoa, että työkalu tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa oma tuntipäiväkirja muille. Käytätkö itse kuinka paljon tuota jako-mahdollisuutta/onko sen käyttö yleistä?

Kirjoitit myös, että teet tarkemmat tuntisuunnitelmat paperille ja katsot sitä kautta, että tehtävät ovat monipuolisia ja eri osa-alueita harjoitetaan myös yhtä paljon. Ehkä kurssin jälkeen teetkin niin, että käyt tuntisuunnitelmat läpi ja katsot, millainen kurssista muodostui? Olen itse huomannut, että hyvin usein suunnitelma muuttuu käytännössä, joten on hyvä käydä läpi ja reflektoida viimeistään kurssin lopussa, pysyivätkö esim. suulliset ja kirjalliset, yksin ja yhdessä tehdyt tehtävät tasapainossa vai tuliko huomaamattaan painotettua jotakin tehtävätyyppiä enemmän kuin toista.

Tanja Tervonen

17.11.2019 16:51

Oli mukava tutustua opetuksen suunnitteluun lukiossa ja miten selkeät ”raamit” siihen on tarjolla. (Toimin itse ammattikorkeakoulussa.) Auttaa varmasti suunnittelutyössä ja myös hyödyntämään käytettävissä olevan ajan tehokkaasti. Jäin pohtimaan sitä, että antaako tämä miten paljon ja/tai vähän mahdollisuutta opiskelijalle ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

Pirkko Pollari

30.10.2019 16:06

Hei Anita!

Mielestäni tuo Wilman tuntipäiväkirja vaikuttaa kätevältä työkalulta laatia kurssisuunnitelma. Varsinkin jos teillä on joka tapauksessa velvollisuus käyttää ja täydentää tuota päiväkirjaa kurssilla, niin vaikuttaa järkevältä vaihtoehdolta suunnitella kurssi heti alusta alkaen sinne. Päiväkirjan avulla saa varmasti itselleen selkeän kokonaiskuvan kurssin sisällöstä, rakenteesta ja aikataulusta, mutta lisäksi se auttaa myös opiskelijoita hahmottamaan kurssia kokonaisuutena. Teillä on myös käytössä tietty oppikirja, joten sen pohjalta on helppo edetä kurssilla.

Sanoit, että tarkempia tuntisuunnitelmia tehdessäsi mietit tuntien rakenteen ja sisällön niin, että tulisi sopivassa suhteessa suullista, kirjallista, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä jne. Tässä suunnittelutyössä voisi olla hyötyä esim. sellaisesta mallista, jossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä haluaa opiskelijoiden osaavan tunnin jälkeen (suunnittelee ns. oppimistavoitteet edellä). Olen ainakin itse miettinyt, että haluaisin yrittää vielä paremmin hyödyntää tällaista ajattelutapaa/lähtökohtaa, kun suunnittelen tarkemmin yksittäisiä tunteja.

Sanni Kalliosaari

11.10.2019 14:21

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *