Pilotoimassa kansainvälistä asematoimintaa ranskan ja saksan kielen opetuksessa! 

Unsplash.com Amador Loureiro

Yksi Koko lukio kehittää-hankkeen keskeinen tavoite on tukea ja kehittää kansainvälistä toimintaa. Erityisesti asematoiminnan tavoitteena on ollut luoda ja vakinaistaa erilaisia kohtaamismahdollisuuksia maarajojen yli ja mahdollistaa lukiolaisten dialogi muiden maiden opiskelijoiden kanssa. 

Asematyöskentely suunnitteilla 

Me, ranskan ja saksan opettajat Ilona Halttunen ja Tanja Tuuna-Kyllönen, aloitimme kansainvälisen asematoiminnan suunnittelun kevättalvella 2021 Norssin lukiossa ranskan ja saksan opettajien kanssa. Koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnan tila esti fyysisten opintomatkojen toteuttamisen ja kielen harjoittamisen autenttisissa tilanteissa ja halusimme kehittää vaihtoehdon fyysiselle matkustamiselle. Lisäksi tahdoimme huomioida lukion kestävän kehityksen strategian kehittämällä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja lentämiselle kansainvälisessä yhteistyössä. Keskeinen idea asematoiminnan suunnittelussa oli mahdollistaa opiskelijoille opittavan kielen käyttötilanteita luokkahuoneen ulkopuolella. Ajattelimme, että asematoiminnassa voitaisiin hyödyntää aiempien Erasmus-projektien yhteistyökumppaneita ja luoda näin “asemat”, joiden avulla eri maissa sijaitsevat opiskelijat voivat harjoitella heille kaikille yhteistä vierasta kieltä keskenään. Ehdotimme aikaisemmassa kansainvälisessä projektissa mukana oleille yhteistyökouluille Saksassa, Unkarissa, Italiassa ja Puolassa yhteistyötä asematoiminnan kehittämiseksi.  

Kuva, jossa kaksi opettajaa ovat pöydän ääressä suunnittelemassa.
Asematyöskentely suunnitteilla.

Näihin lukioihin otettiin yhteyttä keväällä 2021 ja varsinainen yhteistyön suunnittelu aloitettiin samana keväänä. Toukokuussa pidimme ensimmäiset erilliset kielikohtaiset Teams-kokoukset ranskan ja saksan opettajien kesken ja toiminnan suunnittelu jatkui syksyllä. Vaikka asemat toteutetaan kielikohtaisesti, tehdään ranskan ja saksan opetuksen osalta tiiviisti yhteistyötä myös syksyllä asematyöskentelyn sisältöjen suunnittelussa. Koska kyseessä on eri maiden välillä virtuaalisesti tapahtuva projekti, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa, tulee kevään yhteistyö vakiinnuttamaan käytännöt, joilla korvataan mm. Reaaliaikaiset virtuaalitapaamiset. Lisäksi sopivan alustan toimivuus kyseisessä projektissa tulee selviämään vasta käytännön toiminnan yhteydessä ja niiden arviointi onnistuu vasta projektin alun jälkeen. 

Syyskuussa toimintasuunnitelmaa viimeisteltiin ja aloitusajankohdaksi valikoitui 3. periodi. Toimintaa on tarkoitus jatkaa lukuvuoden loppuun. Esimerkiksi ranskan opetuksen osalta tämä tarkoittaa, että asematoimintaa on mahdollista toteuttaa viidellä eri kurssilla sisältäen sekä uuden että vanhan LOPS:in kursseja ja opintojaksoja. 

Ranskan kurssien tavoitteena on, että Norssin opiskelijat pääsevät työskentelemään italialaisten ja unkarilaisten opiskelijoiden kanssa. Toimintamuotoina käytetään muun muassa opiskelijoiden tuottamia videoita ja tekstejä. Tarkoitus on, että asematoiminta sulautuu luonnolliseksi osaksi käynnissä olevan kurssin tai opintojakson sisältöjä ja sen myötä opiskelijalla on myös mahdollisuus luoda näyttöjä kielitaidostaan. Esimerkiksi opintojaksoilla RAA1 ja RAA2 lukiolaiset pääsevät esittelemään omaa arkeaan ja kulttuuriaan opintojaksojen teemoihin liittyen. Keskeistä on, että opiskelijat ottavat kielitaitonsa käyttöön luonnollisella ja motivoivalla tavalla. 

Asematoiminnan tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelijoita eri maiden kulttuureihin vieraan kielen opiskelun kautta, mikä laajentaa opiskelijoiden maailmankuvaa ja mahdollistaa heille uusia kontakteja muiden maiden opiskelijoiden kanssa.  

 Teksti: Ilona Halttunen ja Tanja Tuuna-Kyllönen

Kuva: (päivittyy)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *