Hanke lähenee loppuaan – mutta taide ja luovuus kukkivat PYRY-vertaisryhmissä

PYRY-vertaisryhmätoiminta jalkautuu Kiipulan ammattiopistossa hankkeen toiminta-alueelta Pirkanmaalta laajemmin osaksi ammattiopistomme toimintaa. Kanta-Hämeessä ryhmän toiminnassa vahvana osana ovat luovat ja taiteelliset menetelmät.

Elämme PYRY-hankkeessa loppuun saattamisen aikaa, kun hanke päättyy vuoden lopussa 2022. Hankkeessa on saatu aikaan hyviä tuloksia kehittämällä mm. PYRY-vertaisryhmätoiminnan malli, jota jalkautamme myös muihin toimipaikkoihimme. Hämeenlinnan toimipisteessä käynnistyi syksyllä PYRY-vertaisryhmä, jossa hanketyöntekijän lisäksi suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana myös opinto-ohjaaja Hanna Raiskio ja ohjaaja Tiia Käpylä.

PYRY-ryhmässä on mukana eri alojen opiskelijoita sekä TUVA-opiskelijoita. Toistuvaksi käytännöksi otettiin oman tunnetilan hahmottaminen piirtämisen keinoin ryhmän jokaisen tapaamiskerran aluksi. Ryhmäläiset vetäytyvät muutaman minuutin ajaksi omaan tilaansa tunnustelemaan tuntemuksiaan ja kuvittamaan ne paperille haluamallaan tavalla. Kuvan ei tarvitse esittää mitään – tunteen saa kuvittaa värien ja hahmojen kautta. Harjoituksen tarkoituksena on paitsi harjoittaa itsetuntemusta myös viritellä opiskelijoita itsensä äärelle ja herkistyä tunnustelemaan olotilaansa myös muita tapaamiskerran harjoituksia pohjustaen.

Omia vahvuuksia ja voimavaroja on hahmoteltu ryhmässä valokuvatyöskentelyn keinoin. Opiskelijat etsivät sellaisia kuvia, joissa he kokevat tulevan esille jonkun heidän vahvuuksistaan tai voimavaroistaan, ja kuvista koostettiin kollaasimainen teos.  Yhtenä tapaamiskerroista vierailimme Art&Joy -yrityksessä, jossa tunnustelimme ryhmän kanssa taiteen keinoin niin ikään omia vahvuuksiamme ja voimavarojamme. Kokemus oli mieleenpainuva, erään opiskelijan sanoin ”kuukauden paras päivä”.

PYRY-vertaisryhmätoiminnan mallin mukaisesti myös tässä ryhmässä toimivat vertaisohjaajat, jotka ovat suunnittelussa ja ohjaamisessa mukana. He innostuivat myös taidelähtöisten menetelmien käytöstä, joita halusivat itse myös ohjata, kuten kuvakortteja tai runo- ja sanataideharjoituksia. ”Fiiliskierroksilla” olemme käyttäneet apuna myös erilaisia pieniä esineitä, joiden avulla omia tuntemuksia on jaettu.

PYRY on mielekäs ohjauksen työkalu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa

PYRY-toiminnassa käytetyillä menetelmillä on paljon jalansijaa ammattiopiston arjessa. ”Kuluneen lukukauden ja edellisen lukuvuoden aikana opiskelijoilla on noussut huomattava tarve ura- ja opinto-ohjaukselle sekä alan vaihtamisen osalta että omien kiinnostuksen kohteiden löytämisen suhteen. PYRYssä käytetyt menetelmät vastaavat hyvin tämän opiskelijaryhmän ohjaustarpeeseen heidän omaa suuntaansa etsittäessä”, täsmentää opinto-ohjaaja Hanna Raiskio. Opiskelijat ovat tulleet PYRY-vertaisryhmätoiminnan myötä vielä paremmin tutuksi opinto-ohjaajallekin, mutta myös ohjaaja Tiia Käpylä kokee tutustuneensa paremmin opiskelijoihin PYRY-vertaisryhmässä. ”Luottamus ja turvallisuuden tunne on kasvanut ja opiskelijat tulevat käytävillä vielä matalammalla kynnyksellä juttelemaan. Tärkeinä elementteinä PYRYssä on ollut varmasti sopimus vaitiolosta ryhmän kesken, vapaaehtoisuus, ryhmän tuki ja osallisuus sekä opiskelijan omasta arjesta vieraammat vetäjät. PYRY-vertaisryhmätoiminnalle ehdottomasti jatkoa tulevaisuudessakin”, Käpylä toteaa.

Haikein mielin hanketyöntekijänä saattelen vuotta ja sen myötä hanketta päätökseen, mutta mieli on kiitollinen kaikesta, mitä PYRY-hankkeessa sai kokea ja mitä saimme aikaan. Tarvetta vertaistuelliselle, minäpystyvyyttä ja omia vahvuuksia vahvistavalle ryhmätoiminnalle jatkossakin on. Tämän tarpeen vahvemmin esille tuominen ja tarpeeseen vastaaminen on ollut tärkein anti hankkeessa.

Teksti ja kuva: Tanja Siltala, PYRY-hanketyöntekijä, Kiipulan ammattiopisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *