Monimuotoisessa työelämässä on kaikille tilaa

PYRY-hankkeen päätavoite on ollut kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia. Hankkeen aikana tavoite on muotoutunut monimuotoisen rekrytoinnin ja työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi, ja hankkeen loppuvaiheessa tavoite on tiivistetty ja muotoiltu monimuotoisen työelämän malliksi.

Mitä olemme noin kolmen vuoden aikana oppineet?

Ensinnäkin sen, että monimuotoinen rekrytointi on yritysten kannalta tärkeää, kun ikäluokat pienenevät, mutta työvoiman tarve pysyy ja kasvaa. Lisäksi monimuotoinen yritys nähdään haluttuna työpaikkana, jota sekä työnhakijat että asiakkaat arvostavat. Kyse on sekä työnantajamielikuvasta että yrityksen brändistä asiakkaiden silmissä.

Mitä työnhakijoihin tulee, on itselle sopivan työn löytäminen tärkeää ihan jokaiselle meistä. Mielekäs työ tuo elämään sisältöä, ryhtiä ja rutiineja, parhaimmassa tapauksessa ystäviäkin. Olemme PYRY-hankkeessa tehneet työtä sen edistämiseksi, jotta myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt löytäisivät paikkansa työelämässä ja pääsisivät osallisiksi näistä asioista.

Havaitsimme, että monimuotoinen rekrytointi sisältää itse asiassa kaksi eri tasoa: strategisen tason ja operatiivisen tason. Strategisella tasolla kyse on ns. isosta kuvasta eli siitä, kuinka löydämme parhaat kumppanit pilotoimaan ja toteuttamaan monimuotoista rekrytointia yhdessä oppilaitoksen kanssa ja kehittämään sitä eteenpäin.

Keskeisellä sijalla tässä on ennakointi- ja verkostotyö eli sen tunnistaminen, miltä toimialoilta kumppanuuksia tavoitellaan ja mitä meille sopivia yrityksiä niillä aloilla toimii? Vasta sitten voidaan avata keskustelu heidän kanssaan siitä, mitä monimuotoinen rekrytointi ylipäätään merkitsee ja millaisia tehtäviä yrityksessä mahdollisesti olisi tarjolla.

Yrityksen näyttäessä vihreää valoa monimuotoiselle rekrytoinnille, päästään toiselle eli operatiiviselle tasolle etsimään kulloiseenkin tilanteeseen sopivat tyypit ja parhaat osaajat. Erityistä tukea tarvitsevien kohdalla on selvää, että he tarvitsevat tukea myös työpaikalla, ja tätä viestiä olemme vieneet yrityksiin mm. Pyry menee töihin -piirrosvideon muodossa. Video havainnollistaa sitä, kuinka työnantaja voi tukea täsmätyökykyistä osaajaa työpaikan arjessa.

Toisaalta on käynyt selväksi, että myös yritykset tarvitsevat tukea tässä asiassa. Tahoa, jonka puoleen kääntyä, jos tulee niin sanotusti tenkkapoo. Hankkeen aikana tätä tukea on pystytty tarjoamaan osahankkeiden toimesta, eritoten ammatillisista erityisammattioppilaitoksista. Lisäksi kaikkien oppilaitosten tehtävänä on vahvistaa ja varmistaa vastaanottavan organisaation ohjausosaaminen esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta.

Kaikki tämä vaatii tietysti resursseja eli aikaa ja tekeviä käsiä sekä oppilaitoksilta että yrityksiltä. Hankkeessa saadut tulokset kertovat kuitenkin siitä, että onnistuneet, molempia osapuolia hyödyttävät yhteistyökumppanuudet ovat mahdollisia ja niitä kannattaa rakentaa.

Vaikka hanke pian päättyy, niin työ jatkuu. Monimuotoinen, kaikille sopiva työelämä on kaikkien etu.

Kirjoittajat

Marko Jääskeläinen, TAMK ja Ammattiopisto Luovi
Annikka Lepola, TAMK

Kuva: Pexels/Mikael Blomqvist

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *