Miten johtajuutta voidaan automatisoida teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä?

Hyödyntämällä tekoälyn ja teknologian mahdollistamia ratkaisuja voidaan luoda täysin uusi malli kasvun johtamiseen. Tekoälykkäät botit ovat jo tehneet työarjesta miellyttävämpää ja hauskempaa.

21.10.2019

Teknologian kehittyessä myös johtajuutta voidaan automatisoida tekoälyä hyödyntämällä.

Mari Wuoti kirjoittaa Goforen blogissa, miten heillä on mietitty esimiestyön merkitystä ja miten esimiespalveluita on kehitetty esimiestoiminnan odotuksiin pohjautuen.

Goforella palveluajatus oli vahva ja haluttiin luoda tarveperusteisia ja skaalautuvia palveluita, joten tuloksena syntyi Minimum Viable Management. Tämän tarkoituksena on tuottaa riittävä määrä yksilöllistä tukea ilman liikaa prosessilähtöistä manageerausta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Goforen ainoa perinteinen middle manager on botti nimeltä Seppo. Seppo tuottaa tärkeitä tunnuslukuja koko henkilöstön nähtäväksi ja muistuttaa tuntien kirjaamisesta. Vuorovaikutuksellista ja tukea antavaa puolta palvelemaan tuotiin People personit, joilla on erilaisia rooleja mm. konfliktien tai ongelmien ratkaisemisessa. Dataa ja automatisointia hyödynnetään, jotta ihmisillä olisi käytössään reaaliaikainen tilannekuva ja ihmisille on jätetty yksilöiden vuorovaikutuksellinen tukeminen.

Aapo Tanskanen puolestaan kirjoittaa Goforen blogissa, miten tekoälykkäät botit ovat tehneet työarjesta miellyttävämpää ja hauskempaa ja näin ollen parantaneet työelämän laatua. Hän kertoo, miten heillä on kolme älykästä chatbottia helpottamassa erilaisia toimistotöitä. Sepon lisäksi heillä on Genie, joka hoitaa mm. junalippujen hankkimisen ja Granny, jolta puolestaan voi kysellä yleisiä asioita yrityksestä.

Botit on tehty helposti lähestyttäviksi ja ne ymmärtävät myös luonnollista kieltä sekä kehittyvät siinä koko ajan. Kaikilla boteilla on myös omat persoonallisuutensa. Etenkin tämä madaltaa kynnystä niiden käyttöön ja ne koetaan inhimillisempinä. Botit myös auttavat kehittymään työssä antamalla suosituksia siitä, mitä työntekijän kannattaa kehittää. Lisäksi niitä käytetään perehdytyksessä.

Toimivan keskustelubotin rakentamiseen tarvitaan monia taitoja eikä Goforen työntekijäkokemusta parantavia vastaavanlaisia botteja taida vielä muualla olla.

Erilaisten bottien kysyntä varmasti kasvaa tulevaisuudessa ja erityisesti Goforen Seppo bot on erinomainen esimerkki siitä, miten johtamista voidaan automatisoida teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä. Gofore on mukana ROBINS-hankkeessa. Johtamisen automatisointi teknologian ja tekoälyn avulla on yksi hankkeessa tutkittavista aiheista samoin kuin kasvun johtamisen mallin rakentaminen.

Kasvun johtamiseen liittyy useita osa-alueita: rekrytointi, jotta saadaan oikeat ihmiset töihin, myynti ja asiakashankinta, jotta saadaan liikevaihtoa, osaamisen johtaminen ja kehityspolut, jotta oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla, tuotekehitys, jotta tarjonta vastaa kysyntää, jne. Myynti ja myynnin johtaminen ovat yksi tärkeimmistä osa-alueista yrityksen kasvun kannalta. Onkin mielenkiintoista, miten kasvua voidaan lisätä ja nopeuttaa automatisoimalla johtamisen eri toimenpiteitä teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.

Myynnin johtamista on automatisoitu tähän mennessä mm. myynnin ennustamisessa ja osaamisen johtamisessa. Tekoäly auttaa ohjaamaan myyjiä oikeisiin suuntiin ja keskittymään niihin asioihin, joista suurimmalla todennäköisyydellä tulee tulosta. Tekoäly myös auttaa tehostamaan myynnin eri toimintoja ja kehittämään tehokkaampia myyntiprosesseja (Antonio, Glenn-Anderson. 2018. Sales Ex Machina: How Artificial Intelligence is Changing the World of Selling).

Myynnin johtamista on automatisoitu myös hyödyntämällä tekoälyn mahdollistamaa pääsyä reaaliaikaiseen dataan myynnin suoriutumisesta. Se mahdollistaa keskittymisen asioiden edistämiseen, sen sijaan että tehtäisiin toimenpiteitä vain tavan mukaan. Tällainen datalähtöinen lähestyminen parantaa niin myynnin ennustamista kuin onnistumisprosenttejakin (Burmeister 2019, AI for sales: How artificial intelligence is changing sales).

Kirjallisuudessa kerrotaan, miten myynnin johtamisen eri osa-alueita voidaan automatisoida johtamisen tehostamiseksi. Näin johdolle jää enemmän aikaa valmentamiseen ja he voivat paremmin keskittyä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Hyödyntämällä tekoälyn ja teknologian mahdollistamia ratkaisuja voidaan luoda täysin uusi malli kasvun johtamiseen.

 

Krista Uusitalo
Myynnin opiskelija
Tampereen ammattikorkeakoulu
krista.uusitalo@tuni.fi
p. 040 509 6117

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi