Opiskelijavalintojen uudistumisen tavoitteena nopea siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluun ja korkeakoulusta työelämään

Ensimmäiset uudella digitaalisella AMK-valintakokeella valitut opiskelijat aloittivat meillä TAMKissa opintonsa tammikuussa 2020. Viime syksynä eri ammattikorkeakouluissa järjestettyihin valintakokeisiin osallistui yhteensä lähes 17 500 hakijaa. Meiltä opiskelupaikan sai noin 200 opiskelijaa.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jossa on kaikille aloille yhteisiä osioita ja sen lisäksi alakohtaisia osioita. Valintakokeessa ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulujen koulutusalat lukuun ottamatta kulttuurialaa. Digitaalisen AMK-valintakokeen juuret ovat SUVAKE-valintakokeessa ja SOTELIn esivalintakokeessa. Näiden molempien digitaalisten valintakokeiden kehittämisessä olemme TAMKina olleet aktiivisesti mukana.

Keväällä 2020 todistusvalinnat käyttöön AMK-tutkinto-ohjelmissa

Opiskelijavalintaan liittyvät uudistukset jatkuvat keväällä 2020, jolloin otamme todistusvalinnat käyttöön kaikilla muilla koulutusaloilla paitsi kulttuurialalla. Tavoitteenamme on täyttää yli puolet opiskelijapaikoista todistusvalinnalla jo kevään 2020 opiskelijavalinnoissa.

Uudistuksen taustalla on ollut tarve yhtenäistää korkeakoulujen opiskelijavalintoja, mutta myös nopeuttaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun sekä tarjota joustavia polkuja jatkuvan oppimisen kautta työelämästä korkeakouluun. Suomessa korkeakouluopinnot aloitetaan muita maita myöhemmin, jolloin työelämään siirtyminen vastaavasti pitkittyy. Suomen koulutuspoliittisena tavoitteena on, että vuonna 2030 yli puolet nuorten ikäluokista saa korkeakoulututkinnon.

Kolmas väylä AMK-opintoihin perustuu muihin osaamisperustaisiin valintoihin. Näistä meillä on jo nyt käytössä avoimen AMKin polku. Teemme yhteistyötä toisen asteen oppilaitoksen kanssa opinnoista, jotka suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua TAMKiin tutkinto-opiskelijaksi. Kun lähitulevaisuudessa opiskelijahankinta ulottuu yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle, tällöin esimerkiksi MOOCit tarjoavat ulkomaisille opiskelijoille yhden mahdollisuuden AMK-opintoihin.

Noudatamme kevään 2020 todistusvalinnassa ammattikorkeakoulujen yhteisesti sovittua pisteytysmallia. Pisteytysmalli koskee sekä ylioppilastutkintotodistusta että vuoden 2015 jälkeen suoritettua toisen asteen ammatillisen koulutuksen todistuksesta. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeita, joten jos todistuksella ei tule valituksi, niin on mahdollista vielä osallistua valintakokeeseen.

Henkilöstöämme on osallistunut merkittävästi opiskelijavalintojen kehittämiseen. Tukea olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille myöntämästä hankerahoituksesta, jota Metropolia AMK on koordinoinut ja jossa kaikki ammattikorkeakoulut ovat mukana.

Opiskelijavalintojen uudistaminen, yhteisen AMK-valintakokeen kehittäminen ja yhteisestä toisen asteen todistusten pisteytysmallista sopiminen on vaatinut ammattikorkeakouluilta yhteistyötä ja on osoittanut, että ammattikorkeakouluilla on tahtoa ja kykyä tehdä ratkaisuja opiskelijan parhaaksi.

Miltä opiskelijavalintojen uudistukset tuovat mukanaan, jäävät nähtäväksi. Miltä muutokset sinusta vaikuttavat?

 

Kirjoittaja: Lea Yli-Koivisto, johtaja, Hyvinvointi ja terveysteknologia

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi