Kohti ammattilaisen esiintymistä: Like a pro -esiintymisvalmennus työelämävalmiuksien tukena

Like a pro - Esiintymisvalmennusta oman alansa asiantuntijoille -tilaisuus järjestettiin ASTe-hankkeen toimesta 17.9.19 Porin yliopistokeskuksella. Esiintymistaitoja kehittäneen iltapäivän aikana osallistujat harjaantuivat vaikuttavaan viestintään ja oman asiantuntijuutensa esiin tuomiseen.

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) -hanke järjesti 17.9. Porin yliopistokeskuksella iltapäivätilaisuuden, jonka tavoitteena oli vahvistaa erityisesti yliopisto-opiskelijoiden ja työttömien akateemisten työnhakijoiden esiintymisvalmiuksia. Lähtökohta “Like a pro – Esiintymisvalmennusta oman alansa asiantuntijoille” -kokonaisuuden suunnittelulle oli esiintymistaitojen yleispätevyys; niistä hyötyy opinnoissa ja työelämässä lähes kaikilla aloilla. Valmennuksessa haluttiin tarjota osallistujille konkreettisia vinkkejä ja käytännönläheistä ohjausta vaihtelevien vuorovaikutustilaisuuden ja  osaamisen esiin tuomisen tueksi. Samalla osallistujien toivottiin löytävän uusia tapoja esiintyä, innostaa ja oivaltaa omaa asiantuntijuuttaan. Mukana oli Porin yliopistokeskuksen eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, sote-alojen edustajia ja työttömyysuhan alla olevia maistereita yhteensä yli 20 henkilöä. Moni opiskelijoista oli myös mukana työelämässä.

Like a pro -valmennuksen kouluttajana toimi FM Linnea Kotiniemi, Porin yliopistokeskuksen alumni ja Rakastajat-teatterin tuotantosihteeri. Iltapäivä koostui johdannosta, asteittain etenevistä harjoituksista ja loppuyhteenvedosta. Johdantoluennossa Linnea muistutti muun muassa lämmittelun ja valmistautumisen tärkeydestä sekä rohkaisi kuuntelemaan ja arvioimaan omaa puhetta. Hän vinkkasi esimerkiksi hyödyntämään ääniviestipalveluja suullisen viestinnän viilaamisessa.

Käytännön harjoituksissa totuteltiin kannustavassa tunnelmassa muun muassa heittäytymään, ottamaan erilaisia rooleja ja olemaan katseen kohteena. Lisäksi osallistujat tunnustelivat käytännössä esimerkiksi mikrofoniin puhumista, auditoriossa esitelmöimistä ja puheenvuoron pitämistä pienryhmässä. Harjoituksissa oli mahdollista kerryttää kokemusta omasta asiantuntemusalueesta puhumisesta ja moni osallistujista toimikin niin. Koulutuksen päätti yhteinen purku ja kokemusten jakaminen; viimeistään tässä vaiheessa kävi ilmi, että kokonaisuus oli koettu hyödylliseksi.

Like a pro -valmennus sai suullisissa keskusteluissa ja sähköisessä palautteessa myönteisen vastaanoton. Sen todettiin olleeen työllistymisen kannalta hyödyllinen ja vastanneen asetettuihin tavoitteisiin. Palautteessa nostettiin esiin myös innostava luennoitsija ja hyvä yhteys teorian ja käytännön välillä. Kouluttajan, sisällön ja yleisen kiinnostavuuden lisäksi tyytyväisiä oltiin tiedotukseen ja tilaisuuden järjestelyihin.  Tilaisuus olikin kokonaisuudessaan onnistunut, virkistävä ja aidosti opettavainen. ASTe-hankkeen puolesta voimme iloksemme kertoa, että palautteen avulla pystymme kehittämään konseptia entistä paremmin kohderyhmiemme tarpeisiin vastaavaksi. Tammikuussa 2020 on nimittäin mahdollista osallistua esiintymisvalmennukseen Satarekry-messuja täydentävän akateemisen työelämäpäivän yhteydessä!

Linnea Kotiniemen johdantoluento tullaan tulevaisuudessa lisäämään Porin yliopistokeskuksen verkkosivuille UCPori Career & Coaching -välilehdelle.

Kirjoittaja:

Vilma Wiro

Projektikoordinaattori

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *