Yritysvierailut - Asiantuntijatyön ympäristöihin tutustumassa

ASTe-hankkeen yritysvierailut ovat tehneet Satakunnan sote-sektoria ja sen asiantuntijatyön mahdollisuuksia tutuiksi.

Yhtenä ASTe-hankkeen tavoitteena on synnyttää kohtaamisia opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden välille ja siten lisätä opiskelijoidentyöttömien työnhakijoiden sekä sote-alan yritysten ja palveluja tuottavien yhdistysten tietämystä toisistaan. Hanke järjesti joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana yritys-/työpaikkavierailuja, jotka mahdollistivat tutustumisen erilaisiin asiantuntijatyön ympäristöihin. Vierailut oli tarkoitettu kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle, työttömille akateemisille työnhakijoille sekä muille kiinnostuneille. 

 

Yritysvierailulle suunnattiin kolmeen kohteeseen: ensin joulukuussa Satasairaalan hanketoimintaan (9.12.) ja Satakunnan yhteisökeskukselle (13.12), sitten tammikuussa Verve Poriin (27.1.). Vierailuihin sisältyi organisaatioiden esittelypuheenvuoroja, vapaata keskustelua ja mahdollista tiloihin tutustumista.

 

Satasairaala

 

Satasairaala on monipuolinen asiantuntijaorganisaatio ja yksi suurimpia sote-sektorin kehittäjiä Satakunnassa. Vierailu kohdistui erityisesti Satasairaalan hanketoimintaan, jota oli esittelemässä Satasairaalan hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi. Häneltä saatiin myös laajemmin tietoa siitä, millaisia urapolkuja satasairaala voisi korkeasti koulutetuille tarjota.

 

Mari Niemi avasi tarkemmin Satasairaalassa työskenteleviä ammattiryhmiä ja kertoi eri asiantuntijoiden työtehtävistä. Sairaalaorganisaatiossa työskentelee lukuisten alojen ammattilaisia terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaalityön koulutuksen saaneista selkokielisyyden asiantuntijaan, koulutussuunnittelijaan ja rekrytointia tekeviin henkilöihin. 

 

Satasairaalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vastuualueen tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, luoda omalta osaltaan laaja-alaista yhteistoimintaa erikoissairaalanhoidon, peruspalvelujen ja muiden toimijoiden välillä sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyvää tutkimusta (satasairaala.fi).

 

Satasairaalassa on käynnissä useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, ja sairaalassa toimii esimerkiksi tutkimushanketyöryhmä. Osa kehittämishankkeista kohdistuu Satasairaalan organisaation kehittämiseen (esim. Leanista käytäntöön -hanke), osa taas laajemmin sote-alan ammattilaisten osaamiseen, palvelujen sisältöihin ja niiden järjestämiseen Satakunnassa. Esimerkiksi SATADUUNIA-hankkeessa kehitetään työikäisten monialaista palvelua ja työhönvalmennusta, tavoitteena osatyökykyisten työllistymisen edistäminen. Combilanssi-hankkeessa taas kokeillaan erityiseesti ikääntyvien laitos- ja kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvaa liikkuvaa palvelumuotoa, jossa geriatrian ja ensihoidon osaaminen sekä hoito- ja tutkimusvälineistö viedään potilaiden luo.

 

Yhteisötalo Otava/Satakunnan yhteisökeskus

 

Satakunnan yhteisökeskus toimii kattojärjestönä Satakunnan yhdistyksille. Yhteisökeskuksen tehtävänä on edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, tukea järjestöjen toimintaa tila- ja toimistopalveluilla, suunnitella ja toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus ja valmennustoimintaa sekä kehittää eri sektorien välistä yhteistyötä (yhteisokeskus.fi). Yhteisökeskuksella työskentelee tällä hetkellä 11 asiantuntijaa, mm. toiminnanjohtaja, viestinnän asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja hankehenkilökuntaa.

 

Satakunnan yhteisökeskuksen mahdollistamana Porissa toimii kaikille avoin kohtaamispaikka ja olohuone Yhteisötalo Otava. Otavassa työskentelee kymmeniä paikallisten järjestöjen työntekijöitä, Satakunnan yhteisökeskuksen työntekijöitä ja Porin kaupungin henkilökuntaa.

 

Yhteisötalo Otavassa järjestetään useamman kerran vuodessa Otava Open -tutustumiskierroksia talon tiloihin ja toimintaan. ASTe-hankkeen tutustumisvierailu järjestettiin joulukuussa avoimen kierroksen yhteydessä.

Tilaisuuden aluksi Satakunnan yhteisökeskuksen viestinnän asiantuntija Marika Westergård esitteli Yhteisötalo Otavan historiaa ja toimintaa sekä yleisellä tasolla siellä toimivia yhdistyksiä. Esittelyn jälkeen lähdettiin opastetulle kierrokselle tiloihin. Samalla kuultiin Otavan toimijoiden infoja talossa toimivista yhdistyksistä.

 

Verve Pori

 

Verve on valtakunnallinen yritys, joka tukee asiantuntijapalvelujen avulla työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia. Vervessä työskentelee esimerkiksi lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja kuntoutusohjaajia.

 

Palvelupäällikkö Anne Lahdenmaa esitteli Verven Porin toimipisteen historiaa ja kertoi palveluista. Vierailulla kuultiin myös Vervessä työskenteleviä ammattilaisia, sillä paikalla olivat psykologi Katja Hanhinen, ammatillinen kuntoutusohjaaja Outi Rosenqvist ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Mira Asikainen.

 

Porissa Verve tarjoaa palveluja työpaikkojen muutoksiin ja kehittämiseen sekä työllisyyden edistämiseen ja ammatilliseen kuntoutumiseen liittyen. Työpaikoille suunnatut palvelut tukevat esihenkilöitä ja työyhteisöjä esim. työkykyjohtamisessa, prosessien kehittämisessä ja toimintakonseptien uudistamisessa sekä uusien toimintojen käyttöönotossa. Vervessä järjestetään myös kuntoutusta, jossa etsitään asiantuntijoiden ja muiden kuntoutujien kanssa keinoja selviytyä masennuksesta (joka Suomessa on yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen). Lisäksi palvelutarjontaa kuuluu muun muassa uravalmennusta ja työkyvyn arviointia.

 

Vervessä on myös erikseen nuorille suunnattuja palveluja. Niitä ovat esimerkiksi NUOTTI-valmennus, nuorten ammatillinen kuntoutusselvitys ja työllisyyttä edistävä ammatillinen kuntoutus. NUOTTI-valmennuksesta nuori saa tukea elämäntilanteen ja tulevaisuuden toiveiden selkiyttämiseen sekä ohjausta alustavan opiskelu- ja työelämäsuunnitelman tekemiseen. Nuorten ammatillisessa kuntoutusselvityksessä nuoren kanssa laaditaan sopiva suunnitelma työ- ja opiskelupaikan löytämiseksi omien kiinnostuksen kohteiden, persoonallisuuden ja kykyjen kautta. Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa nuori tai aikuinen saa työkokeilun ja työhönvalmennuksen kautta tukea urasuunnitelman teossa, ammatinvalinnassa ja alan soveltuvuuden varmistamisessa.

Yhteenvetoa

Yritysiverailut olivat palautteen perusteella pidettyjä ja hyödyllisiä.  Tutustuminen sote-kentän toimijoihin koettiin antoisaksi ja niistä saatiin paljon uutta tietoa.  Esimerkiksi Yhteisötalo Otavan vierailu antoi uutta tietoa ennestään hieman tuntemattomistakin yhdistyksistä ja Satasairaalan vierailulla erityisesti hankemaailman avaamista pidettiin hyödyllisenä. 

 

 

Kuvassa Satasairaalan vierailijoita.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi