Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen

Tämän artikkeli sisältää Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivää (10.12.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen liittyviä pro gradu -tutkielmia.

Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivä

MLL Satakunnan piiri järjesti yhdessä LAPE-muutosohjelman ja Tampereen yliopiston ASTe-hankkeen kanssa ammattilaisille ja päättäjille suunnatun lapsiperheiden asiantuntijapäivän 10.12.19 Porin perusturvan auditoriossa. ASTe-hanke toi Porin yliopistokeskuksella toimivien yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden asiantuntijuutta osaksi päivän sisältöä. Asiantuntijapäivässä yhdistyivät tutkimustieto, ammattilaisten käytännön tieto ja kokemusasiantuntijuus.

Opinnäytetöissä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Porin yliopistokeskuksen muodostavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lisäksi Porin yliopistokeskuksen yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskus. Yliopistokeskuksessa on tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opetusta, siellä tehdään tieteellistä tutkimusta ja toteutetaan kehittämishankkeita. Opiskelijoita on noin 2000 ja henkilökunnan jäseniä 170. Tutkintokoulutusta järjestetään neljällä alalla: tekniikka, yhteiskunta, kulttuuri ja kauppatieteet. Opiskelijat valmistuvat maistereiksi tai diplomi-insinööreiksi. Lisäksi Porin yliopistokeskuksella työskentelee tohtorikoulutettavia, tutkijoita sekä tekniikan, työ- ja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittäjiä.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat aidosti monitieteisiä asiantuntijoita ja heillä on paljon annettavaa hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saralla. Yksi keskeinen asiantuntijuuden kehittämisen paikka ovat opintojen loppuvaiheessa toteutettavat pro gradu- ja diplomityöt. Niitä valmistuu vuosittain lähemmäs 200 ja moni kytkeytyy Satakunnan alueen asukkaiden ja organisaatioiden toimintaan tai kokemuksiin.

Hyvinvointi on esimerkki teemasta, jota tutkitaan ja kehitetään hyvin monella eri alalla. Myös Porin yliopistokeskuksella sitä ovat käsitelleet niin yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan kuin kauppatieteidenkin opiskelijat – kyse on näkökulmasta, jonka kautta hyvinvointia lähestytään. Valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomitöistä on 2000-luvun aikana kertynyt kattava tietovaranto myös alueen työ-, elinkeinoelämän sekä järjestökentän hyödynnettäviksi. Ne ovat myös konkreettinen esimerkki Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen laajaalaisuudesta. Jokainen tutkielma on kuukausien, joskus vuosienkin, työn tulos, ja voi siihen syvennyttäessä tarjota arvokkaita havaintoja sekä uusia ajatuksia esimerkiksi työorganisaation, järjestön tai julkisen sektorin palvelujen kehittämiseksi.

Viestejä tieteen kentiltä -julkaisu

ASTe-hanke kokosi Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivää varten tieteenrajat ylittävästi tietoa sellaisista Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneista pro gradu- ja diplomitöistä, jotka syventävät ja laajentavat näkökulmia tilaisuuden teemaan. ”Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen” -julkaisussa opinnäytetyöt on jaoteltu neljään pääteemaan: Ammattilaisten näkökulmia lapsiperheiden tukeen, Vanhempien kertomksia haasteista ja tuen merkityksestä, Lapsen rooli palvelujärjestelmässä sekä Lasten ja nuorten tuki, vertaistuki ja eheyttävät tarinat. Viestejä tieteen kentiltä -vihkonen on ladattavissa pdf-tiedostona artikkelin lopusta. Täyspitkät tutkielmat löytyvät julkaisussa annettujen linkkien tapaa Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston julkaisupalveluista.

Katsauksen on toteuttanut Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) hanke ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR).

Lataa julkaisu tästä:

Tieteen kentiltä_ Varhaisen tuen asiantuntijapäivä

 

[1] Hyvinkö pyyhkii? –raportti 2018.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *