Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa

Tämän artikkeli sisältää Soteuttamo Satakunta: Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa -tilaisuutta varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, Soteuttamon pääteemoihin liittyviä liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Soteuttamo Satakunta 22.1.20

Soteuttamo on TEM:n ja Sitran lanseeraama konsepti, jota toteutettiin Sipilän hallituksen sote-reformin aikana ympäri Suomea. Se on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki, joka tuo tulevaisuuden tekijät eri aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia. Satakunnassa Soteuttamo-konsepti on lunastanut paikkansa sote-alan eri sektoreiden edustajien yhteen tuojana ja ajankohtaiset tiedon lähteenä. Satakunnassa vuoden ensimmäinen Soteuttamo järjestettiin keskiviikkona 22.1. klo 8.30-11.30 Porin yliopistokeskuksella. Sen järjestivät Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia (EAKR) –hanke sekä Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe (ESR)- ja Kampus-Sote (EAKR) –hankkeet. Tilaisuus oli suunnattu yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoille sekä kaikille hyvinvointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille, myös korkeakouluopiskelijoille. Tammikuun Soteuttamon tilaisuuden teema oli”Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa”.

Opinnäytetöissä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Porin yliopistokeskuksen muodostavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lisäksi Porin yliopistokeskuksen yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskus. Yliopistokeskuksessa on tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opetusta, siellä tehdään tieteellistä tutkimusta ja toteutetaan kehittämishankkeita. Opiskelijoita on noin 2000 ja henkilökunnan jäseniä 170. Tutkintokoulutusta järjestetään neljällä alalla: tekniikka, yhteiskunta, kulttuuri ja kauppatieteet. Opiskelijat valmistuvat maistereiksi tai diplomi-insinööreiksi. Lisäksi Porin yliopistokeskuksella työskentelee tohtorikoulutettavia, tutkijoita sekä tekniikan, työ- ja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittäjiä.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat aidosti monitieteisiä asiantuntijoita ja heillä on paljon annettavaa hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saralla. Yksi keskeinen asiantuntijuuden kehittämisen paikka ovat opintojen loppuvaiheessa toteutettavat pro gradu- ja diplomityöt. Niitä valmistuu vuosittain lähemmäs 200 ja moni kytkeytyy Satakunnan alueen asukkaiden ja organisaatioiden toimintaan tai kokemuksiin.

Hyvinvointi on esimerkki teemasta, jota tutkitaan ja kehitetään hyvin monella eri alalla. Myös Porin yliopistokeskuksella sitä ovat käsitelleet niin yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan kuin kauppatieteidenkin opiskelijat – kyse on näkökulmasta, jonka kautta hyvinvointia lähestytään. Valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomitöistä on 2000-luvun aikana kertynyt kattava tietovaranto myös alueen työ-, elinkeinoelämän sekä järjestökentän hyödynnettäviksi. Ne ovat myös konkreettinen esimerkki Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen laajaalaisuudesta. Jokainen tutkielma on kuukausien, joskus vuosienkin, työn tulos, ja voi siihen syvennyttäessä tarjota arvokkaita havaintoja sekä uusia ajatuksia esimerkiksi työorganisaation, järjestön tai julkisen sektorin palvelujen kehittämiseksi.

Viestejä tieteen kentiltä

ASTe-hanke kokosi Soteuttamo Satakunta -tilaisuutta varten tieteenrajat ylittävästi tietoa sellaisista Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneista pro gradu- ja diplomitöistä, jotka syventävät ja laajentavat näkökulmia tilaisuuden teemaan. ”Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa” -julkaisu sisältää tiivistelmät kymmenestä pro gradu -tutkielmasta kahdesta eri yliopistosta ja useista tutkinto-ohjelmista. Opinnäytetyöt on jaoteltu neljään pääteemaan: Arvojen ja eettisyyden tarkastelua, yritykset, yrittäjyys ja vastuullisuus; vastuullisuus näkyvämmäksi sekä yhteistyötä ja kumppanuuden kerroksia.

Viestejä tieteen kentiltä -vihkonen on ladattavissa pdf-tiedostona artikkelin lopusta. Täyspitkät tutkielmat löytyvät julkaisussa annettujen linkkien tapaa Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston julkaisupalveluista.

 

 

Katsauksen on toteuttanut Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) hanke ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR).

Lataa pdf-tiedosto:

Soteuttamo_Viestejä tieteen kentiltä

 

[1] Hyvinkö pyyhkii? –raportti 2018.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *